Kaarina Helakisa

Perustettu 2006 - Jäsenmäärä n. 50.

Yhdistyksen toiminta loppunut 31.12.2018

Yhteystiedot

Kaarina Helakisa -seura ry
Kiuaskuja 6, 02770 Espoo
kaarinahelakisaseura@gmail.com
puh. 044 2027916

Y-tunnus: 2087621-0

Kaarina Helakisa –seura ry:n ylimääräinen vuosikokous


Aika: 25.11.2018 klo 14:50-16
Paikka: Kiuaskuja 6, Espoo


Läsnä

Katri Karasma, puheenjohtaja
Eeva Harju
Tuuli Heikka
Pirkko Honkonen
Anneli Kankare
Kaija-Leena Komsi
Leena Linhola, sihteeri


1. Puheenjohtaja Katri Karasma avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Karasma ja sihteeriksi Leena Linhola.
3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Harju ja Anneli Kankare. Todettiin heidän
tarvittaessa toimivan myös ääntenlaskijoina.
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.


6. Päätettiin yksimielisesti lopettaa Kaarina Helakisa –seura ry 31.12.2018 lähtien.


Valittiin Anneli Kankare ja Leena Linhola hoitamaan yhdistyksen purkamiseen liittyvät viranomaistoimenpiteet.


7. Anneli Kankare esitti yhdistyksen välitilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.10.2018 sekä
toiminnantarkastajan lausunnon, joka puolsi tilien hyväksymistä. Todettiin tilillä olevan 303,80 euroa.
Leena Linhola esitti suullisesti vuoden 2018 toimintakertomuksen 25.11. asti. Hän
laatii toiminnasta kirjallisen asiapaperin (1.1.-31.12.2018) kuluvan vuoden loputtua.


8. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.


9. Kuultiin Tuuli Heikalta selvitys Kaarina Helakisan muistokirjan toimittamisen vaiheesta Riikka Käkelä-Rantalaiselta saamansa tiedon mukaisesti.

Päätettiin muodostaa työryhmä, joka selvittää mahdollisuuksia muistokirjan toimittamisen taloudelliseksi tukemiseksi. Yhtenä vaihtoehtona Leena Linhola kertoi Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastossa olevasta Kirsti Kantalan rahastosta, jolla on vuonna 2019 jaossa apurahoja 280000 euroa. Rahasto jakaa apurahoja edistääkseen kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta sekä historiantutkimusta ja kotiseututyötä.
Todettiin, että Kaarina Helakisan muistokirjatyöhön voisi olla hyvä mahdollisuus saada taloudellista tukea tästä rahastosta. Anomuksen hakuaika on 10.1.- 8.2.2019.
Työryhmään valittiin Tuuli Heikka ja Leena Linhola sekä Riikka Käkelä-Rantalainen.
Leena selvittää Kirsti Kantalan rahaston anomukseen liittyvät seikat ja Tuuli on
yhteydessä Riikkaan.


10. Päätettiin pankkitilin varojen käytöstä seuraavaa: Vuoden 2018 lopussa tilillä olevat varat luovutetaan Riikka Käkelä-Rantalaiselle Kaarina Helakisan muistokirjatyön kulukorvauksena. Loppuvuoden menojen poistamisen jälkeen siirrettävää jää noin 200 euroa.


11. Keskusteltiin seuran keräämien aineistojen arkistoinnista tai luovuttamisesta eteenpäin.
Katri Karasma selvittää, mitä edellytyksiä on toimittaa arkistoitavaa materiaalia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Tuuli Heikka on yhteydessä Kaarina Helakisan
oikeudenomistajiin ja lähiomaisiin selvittääkseen heidän ajatuksiaan ja mahdollista
suostumustaan Kaarina Helakisa –seura ry:n arkiston toimittamisesta SKS:lle.
Nimikkoseuran keräämistä kirjoista lähetetään luettelo Hartolan päiväkoti Vanttuun ja kysytään, haluaako se ottaa kirjoista joitakin lapsille luettavaksi. Leena Linhola hoitaa yhteydenoton Vanttuun.


12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

Katri Karasma  pj

Leena Linhola   siht

Pöytäkirjan tarkastajat:
Eeva Harju

Anneli Kankare

Kaarina Helakisa v. 1981, valokuva Kai Nordberg.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Kaarina Helakisan henkilöön ja tuotantoon kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja edistäminen sekä Kaarina Helakisan elämään ja teoksiin liittyvien yhteyksien ja muun aineiston kokoaminen ja vaaliminen.
 • Lastenkirjallisuuteen, erityisesti satuihin ja lastenrunoihin, kohdistuvan luku- ja kirjoitusharrastuksen edistäminen.
 • Lastenkirjallisuuden, erityisesti Kaarina Helakisan tuotantoon, liittyvän tutkimuksen edistäminen ja sen tunnetuksi tekeminen.

Kaarina Helakisa -seura ry:n hallitus 2017-2018

puheenjohtaja Sinikka Raulahti

hallituksen jäsenet: Eeva Harju, Pirkko Honkonen, Katri Karasma ja

Ulla Neuvonen

varajäsenet: Leena Linhola (sihteeri) ja Anneli Kankare (rahastonhoitaja)

Jäsentiedote 20.3.2017

Hyvä Kaarina Helakisa –seuran jäsen!

Terveiset vuosikokouksesta. Kirjasto Kympissä paikalla oli noin 1/5 seuran jäsenistä. Ennen kokousta olimme Ateneumissa tutustumassa Tuulikki Pietilän grafiikkaan, jonka totesimme tekniikoiltaan ja aiheiltaan uskomattoman monipuoliseksi. Suosittelemme, jos et ole vielä käynyt katsomassa!

11.3.2017  PIDETTY VUOSIKOKOUS PÄÄTTI

* hyväksyä toimintakertomuksen ja tilit
vuodelta 2016
* hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2017.
* valita Kaarina Helakisa –seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 edelleen Sinikka Raulahden.
* valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Eeva Harjun, Pirkko Honkosen, Katri Karasman ja Ulla Neuvosen,    
   varajäseniksi Anneli Kankareen ja Leena Linholan.
* valita toiminnantarkastajaksi Stina Sorvarin, varalle Matti Nummenpään.
* pitää jäsenmaksun ennallaan: henkilöjäsen maksaa 15 euroa vuonna 2017, yhteisöjäsen 100 euroa.
   Maksu seuran tilille  FI32 4006 0010 2158 00, viitenumero  51017. Jos maksat muulta kuin omalta tililtäsi,
   mainitse viestikentässä nimesi.

HUOM! Ole hyvä ja maksa jäsenmaksusi heti, ettei se unohdu!
Jos olet vuonna 2016 jättänyt 15 euroa maksamatta, olet saanut siitä Annelin muistutuksen. Hoida rästiin
jäänyt maksu saman tien. Jäsenmaksut on suurin tuloerä, jonka turvin pyritään pyörittämään seuran toimintaa. Jokainen euro on meille tärkeä, varsinkin nyt kun yritämme saada Kaarinan muistokirjan julkaistuksi.

TOIMINTASUUNNITELMASTA NAPATTUA

* Lue lapselle runo päivässä –viikkoa toteutetaan edellisten vuosien vihkosilla.
   Materiaalit ovat tulostettavissa seuran kotisivuilta.
* Ellivelli-nukketeatteri esiintyy mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksissa, joihin sitä pyydetään.
   Ohjelmassa ovat sadut Ihmeellinen maalari, Kissa joka tahtoi leijonaksi sekä Sanna ja pieni enkeli.
* Kaarinan nimipäivän merkeissä 25.11. pidetään perinteiset kynttilätalkoot.
   Samalla vietetään pikkujoulua riisipuuroineen, pipareineen ja glögeineen.
* Jouluksi teetetään kaksi uutta joulukorttia. Niiden teemana on tonttu, joka nauttii luonnon helmassa
   lämmintä mehua, ehkä glögiä, Kaarinan 1960-luvulla koristelemasta kahvikupista.
* Kaarina Helakisan tuotantoa kerätään edelleen. Viimeksi on saatu hankituksi Lumikki Valkonen, joka    
   kirpputorilta lähti Honkosen Pirkon mukaan 1:50 eurolla. Seura maksaa edulliset kirppislöydöt, mikäli et voi    
   lahjoittaa! Jos tyhjennät omia  kirjahyllyjäsi ja luovut Helakisoista, lahjoituksia otetaan mieluusti vastaan. 
* Kaarinan muistokirja pyritään saamaan julkisuuteen nimikkokirjailijamme syntymäpäiväksi 2017.
   Kirjan painaminen ja muoto riippuvat siitä, kuinka hyvin jäsenmaksut ja myyntituotteet kartuttavat tällä
   hetkellä  melkoisen tyhjää kukkaroamme.
 

MUISTOKIRJA

Kaarina Helakisa -seura ry valmistelee muistokirjaa Kaarina Helakisan 70-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2016. Seura kerää muistoja Kaarina Helakisasta ja hänen tuotannostaan ja niiden lukemisesta.

Muistot on koottu yhdeksi tiedostoksi ja toimitettu taittoon Riikka Käkelä-Rantalaiselle. Tavoitteena on, että muistokirja olisi julkaisuvalmiina kesäkuussa 2017.

Runsaat kiitokset kaikille kirjoituksia toimittaneille. Olemme yhteydessä teihin heti, kun työ on valmiina.

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Seuran tavoitteiden mukaisesti pyritään eri tavoin ja mahdollisuuksien mukaan välittämään tietoa Kaarina Helakisan tuotannosta ja henkilöstä. Jatketaan yhteistyötä mm. kattojärjestö Suomen kirjalijanimikkoseurat ry:n kanssa.

Hallinto

* Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

* Seuran hallitus kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja neuvottelee asioista tarvittaessa myös puhelimitse ja sähköpostitse.
 

Jäsenistö

* Jäsenistöä pyritään edelleen aktivoimaan ja kannustetaan kertomaan toiveitaan ja ideoitaan seuran toiminnan toteuttamiseksi.
* Jäsentiedote lähetetään 3-4 kertaa vuodessa sähköisesti niille, joiden sähköpostitiedot ovat olemassa, muille jäsenille kirjeitse. Jäsenmaksukirje lähetetään kaikille postitse.

* Seuran facebook-sivuilla on tietoa ja kuvia toiminnasta ja tapahtumista. 
 

Toiminta ja talous

* Lue lapselle runo päivässä –viikko – jatketaan edellisten vuosien runoviikon ohjelmilla. Hallitus pohtii, missä muodossa runovihkot saadaan tulostetuksi.
* Ellivelli-nukketeatteri esiintyy edelleen mahdollisuuksien mukaan.
* Perinteiset Kaarinan päivän kynttilätalkoot ja pikkujoulu järjestetään lauantaina 25.11.
* Käpylehmä-orkesterin kanssa jatketaan yhteistyötä. Yhteyshenkilönä Eeva Harju.
* Kaarina Helakisan tuotannon keruu jatkuu. Toimitetaan jäsenistölle lista arkistoon  jo saaduista teoksista. Hallitus pohtii, onko seuran mahdollista alkaa kerätä myös lehtileikkeitä ja muuta kirjallista materiaalia sekä muodostaa niistä arkisto.
* Ihmeellinen maalari - sekä Sanna ja pieni enkeli –DVD-elokuvaa myydään
   seuran ja kattojärjestön tilaisuuksissa. Niitä tarjotaan ostettavaksi mm.  jäsenkirjeissä ja seuran kotisivuilla.  
* Jouluksi 2017 painatetaan uusia joulukortteja. Mukaan Kaarinan 1966 maalamat kupit.
* Myyjäisiin otetaan osaa mahdollisuuksien mukaan.
* Ystäväkirja julkistetaan Kaarinan syntymäpäivänä kesäkuussa 2017.
* Tehdään retki Tallinnaan, missä kohteena mm. Nukketeatteri-museo ja käsityötukku Karnaluks.

Jäsentiedote 1 / 2016

 

”Pienet ja kapeat asiat ne elämän iloiseksi tekevät eivätkä suuret ja leveät rikkaudet.”

Hyvät nimikkokirjailijaseuran jäsenet!

Pieni on yhdistyksemme, kuten Savilintu Emma –sadussa linnun nokka ja siihen napattu

iloa tuottava punainen silkkinauha. Olmme iloisia pienestä seurastamme ja yritämme

ylläpitää sen toimintaa nimikkokirjaillijamme kunniaksi. Jokainen jäsen on Kaarina Helakisa

–seuralle arvokas ja jokaisen panosta tarvitaan!

1. VUOSIKOKOUKSEMME pidettiin Helsingissä Kirjasto Kympissä viikko sitten lauantaina

2.4.2016. Siellä hyväksyttiin toimintakertomus sekä tilit ja taseet vuodelta 2015.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Raulahti ja hallituksen jäseniksi Kaija

Haapalinna-Lintinen, Eeva Harju, Pirkko Honkonen ja Katri Karasma, varajäseniksi Eeva-

Liisa Jokela ja Leena Linhola. Toiminnantarkastajana jatkaa Matti Nummenpää.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Sen mukaan ohjelmassa on mm.

entiseen tapaan Lue lapselle runo päivässä –viikko, jonka materiaali on saatavissa

netissä tai tilattavissa sihteeriltä. Perinteiset kynttilätalkoot Kaarinan päivän ja

pikkujoulujen merkeissä. Syyskauden alkajaisiksi osallistumme Karatalossa Espoossa

kuvataiteilija Nina Haikon näyttelyyn, jossa on esillä hänen Kaarinan satuihin tekemiään

kuvia. Samassa yhteydessä voimme esitellä nimikkoseuraa. Pyritään myös pitämään

Kaarinan 70-vuotisjuhla ja julkistamaan runokilpailun tulokset joko Karatalossa tai erikseen

järjestettävänä tilaisuutena.

Kaarina Helakisan 70-vuotispäivän kunniaksi on valmisteilla ystäväkirja, joka on

parhaillaan taitto- ja kuvitusvaiheessa. Toivotaan, että saamme senkin käsiimme syyskuun

juhlassa.

Vuosikokous hyväksyi mielellään Tuuli Heikan haasteen, että kukin seuran jäsen pyrkisi

vuoden aikana lukemaan mahdollisimman paljon Kaarinan tuotantoa. Hän itse on jo

lukenut kaiken! Ilmoitelkaapa, millaisiin tuloksiin pääsette vuoden loppuun mennessä.

Eniten lukeneet palkitaan!

Jäsenistöltä on tullut toinenkin haaste: Kirjastoihin olisi mukava saada jo touko-kesäkuussa

(Kaarinan syntymäpäivän aikoihin) tai syksyllä näyttely Helakisan kirjoista. Jokainen jäsen

voisi puhua asiasta omassa kotikirjastossaan, joka hoitaisi käytännön järjestelyt omien

resurssiensa mukaan.

Nukketeatteri Ellivelli voi lähteä liikkeelle erikseen tilattaessa. Yhteys Eeva Harjuun

sähköpostitse eeva.harju@gmail.com

Joulukuussa pyritään osallistumaan myyjäisiin, jotta saadaan kassaa kartutetuksi. Lisäksi

pyritään painattamaan uusi joulukortti ja saamaan Sanna ja pieni enkeli –DVD myyntiin.

Toimintaideoita otetaan mieluusti vastaan! Ole aktiivinen ja ilmoita ajatuksistasi,

hallitus pyrkii ottamaan kopin ja viemään asioita eteenpäin.

Jäsenmaksu 2016 päätettiin pitää ennellaan 15 eurona henkilöjäseniltä ja 100 eurona

yhteisöjäseniltä. Kirjeen lopussa tiedot jäsenmaksun suorittamista varten.

Seuran kohtalo? Eräs jäsen on ehdottanut seuran horrokseen asettamista, koska

toiminta lepää vain muutaman aktiivisimman varassa eikä edes jäsenmaksuja saada

kerätyksi täysimääräisesti. Siksi yksittäiset jäsenet maksavat toimintakuluja omista

rahoistaa pitääkseen pyörät pyörimässä. Kuitenkin jäsenmaksut ovat suurin tulo, jonka pieni

seuramme voi saada. - Vuosikokous päätti merkitä esityksen tiedoksi. Juhlavuoden toiminta

jatkuu suunnitelman mukaisesti vuoden loppuun, jolloin asiaa pohditaan uudelleen.

2. HALLITUKSEN KOKOUS pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajaksi

valittiin Katri Karasma ja sihteeriksi Leena Linhola. Anneli Kankare on hallituksen

ulkopuolelta lupautunut jatkamaan taloudenhoitajana.

3. RUNOKILPAILUUN, joka oli kutsukilpailu Heinolan ja Lahden alueen koululaisille

osallistuivat 3.-6. –luokkalaiset lähes 200 runon voimalla! Raati tekee parhaillaan työtä

etsiäkseen joukosta palkittavat runot. Tiedot kouluille lähetetään niin, että oppilaat saavat

palkintonsa ja kunniakirjansa ennen kesäloman alkamista. Runoista kulttuurituottaja,

Käpylehmä-orkesterin Anni Sarasti on luvannut säveltää joitakin syyskuun tilaisuuteemme

siellä esitettäväksi. Katsotaan, mitä muuta kilpailu poikii!

4. JÄSENMAKSU 2016 kerätään edellisen vuoden suuruisena, joka on henkilöjäseneltä

15 euroa. Maksa jäsenmaksusi 22.4.2016 mennessä Kaarina Helakisa –seuran tilille

FI 324006 00125800. Käytä viitenumeroa

Koska viime vuoden (ja valitettavasti jo edellisenkin) aikana osa on jättänyt jäsenmaksunsa

suorittamatta, toivomme, että nyt saadaan rästitkin hoidetuiksi. Anneli on lähettänyt

asiasta tiedon niille, joita kehotus koskee.

Jäsenmaksut ovat ainoa ”varma” tulonlähteemme, joten toivomme hartaasti, että niiden

maksamatta jättäminen ei vaikeuta seuran toimintaa eikä rasita yksityisiä jäseniä.

5. KAARINA HELAKISAN 70–VUOTISPÄIVÄ ON JUHANNUKSEN AIKAAN.

Muistamme häntä silloin ja viemme kukkatervehdyksen Hartolan hautausmaalle.

Palaamme Kaarinan syntymäpäivien juhlinnan merkeissä seuraavassa jäsenkirjeessä.

Kevät etenee valtavin harppauksin! Hallitus toivottaa kaikille seuran jäsenille aurinkoisia

kevätpäiviä ja rentouttavaa kesää.

Hallituksen puolesta tervehtien Leena Linhola

PS Ihmeellinen maalari –DVD-elokuva edelleen saatavana. Hinta 10 euroa + postimaksu.

Noin puoli tuntia kestävä ystävyydestä kertova tarina on kiinnostanut kaikenikäsiisä lapsia!

Uudet postikortit myynnissä nyt

 

Tilaa uudet, ainutkertaiset Kaarina Helakisan piirtämät ja tyttärensä Riikan postikorttimuotoon työstämät kortit nyt sähköpostimme kaarinahelakisaseura@gmail.com kautta. Painosmäärä on pieni, joten kannattaa olla nopea.

Myymme kortit valmiissa nipuissa, joissa on 5 kpl musta-valkoisia ja 5 kpl vaaleanpunaisia prinsessakortteja.

10 kpl:een korttierän hinta on vain 10,00 euroa (sisältää postimaksun!). Välttääksemme laskutuksen aiheuttaman lisätyön pyydämme maksamaan kortit tilauksen yhteydessä pankkitilillemme

FI32 4006 0010 2158 00

Kiitos tilauksestasi jo etukäteen!

Runoviikon runollis-musiikilliset avajaiset vietettiin Käpylän kirjastossa Helsingissä 5.4.2014
Mukana menossa oli mm. Käpylehmä-orkesteri.

Kaarina Helakisa -seuran vuosikokous maaliskuussa 2013

IHMEELLINEN MAALARI - oiva lahja

Kaarina Helakisan satuaarteisto on teemoiltaan kiehtova, moni-ilmeinen ja aina eettisesti korkeatasoinen. Helakisan suomen kieli on tunnetusti rikasta ja kaunista, täynnä herkullisia kielikuvia, runollista maalailua ja huumoria unohtamatta. Siksi satujen lukeminen, kertominen ja teatterissa esittäminen on palkitsevaa ja saa lumoihinsa niin lapset kuin aikuisetkin.

Ihmeellinen maalari kertoo yksinäisestä maalari Sutisesta, joka lähtee maailmalle etsimään onnellisten saarta. Hän tahtoo löytää saaren ja mahdollisesti asettua sinne keisariksi. Unessaan hän on sellaisen paratiisin nähnytkin, ja monen mutkan jälkeen saari vihdoin löytyy. Saarta etsiessä on löytynyt myös kaksi ystävää, joiden kanssa matka taittuu mukavasti. Perillä kolmikkoa odottaa unelmayhteisö, johon he asettuvat, kukin omaa ammattiaan vastaavaan tehtävään. Tuleeko Sutisesta saarelle keisari? Se selviää sadun lopussa...

Nukketeatteriryhmämme Ellivelli on esittänyt satua Ihmeellinen maalari menestyksekkäästi eri tilaisuuksissa. Sadun nukketeatterille dramatisoidusta esityksestä on toivottu DVD:tä, jotta halukkaat voisivat palata sen ääreen myös kotona. Ellivelli tarttui haasteeseen ja esitti Eeva Harjun dramatisoiman näytelmän taltiointia varten syyskesällä, jolloin Matias Harju kuvasi sen. Hän on tehnyt satuun myös musiikin ja äänitehosteet sekä editoinut kuvamateriaalin n. 30 minuutin mittaiseksi esitykseksi. Esityksessä seikkailevat satua varten valmistetut käsinuket sekä "elävä" Sutinen, toisluokkalainen Akseli Niska Espoosta. Sadun lukee Leena Linhola

 

Tee tilaus heti!

Nyt Ihmeellinen maalari on valmis lähtemään levitykseen, iloksi niin pienille kuin suurillekin Kaarina Helakisan satujen ystäville. Sitä voi tilata Kaarina Helakisa -seuran kautta e-osoitteesta kaarinahelakisaseura@gmail.com tai puhelimitse numerosta 044 2027916. 

Maksu

Mainitse kuinka monta levyä haluat, ilmoita samalla postiosoitteesi tai osoite, johon toivot levyn lähetettävän. 

DVD:n hinta on 12 euroa, ja siihen lisätään tarvittaessa postituskuluina 3 euroa, jolloin yhden levyn hinnaksi postituksineen tulee 15 euroa. Jos tilaat useampia levyjä, postituskulujen osuus levyä kohti tietenkin pienenee. 

Levyt maksetaan seuran tilille. Postituskuoressa on mukana maksuohjeet ja summa, joka lähetyksestä veloitetaan.

 

TILAA HETI DVD-LEVY IHMEELLINEN MAALARI LAHJAKSI  LAPSELLE, LAPSENLAPSELLE, KUMMITYTÖLLE, KUMMIPOJALLE, 

PÄIVÄKODIN TÄDILLE, LUOKANOPETTAJALLE, ISOISÄLLE JA ISOÄIDILLE,

SATUJA RAKASTAVALLE YSTÄVÄLLE...

Kuvassa Pekka Linhola, Eeva Harju, Kaarina Helakisa ja Leena Linhola. Kuva vuodelta 1955

KAARINA HELAKISA

22.6.1946-20.4.1998

 

 

Kaarina Helakisan viimeistä leposijaa Hartolan hautausmaalla suojaavat pihlaja ja ikivanhat männyt. Hautakiven teksti kertoo, että Suomen tuotteliaimpiin ja arvostetuimpiin kuuluva lastenkirjailija kuoli vain 51-vuoden ikäisenä, elämänkokemukseltaan parhaassa iässä. Hän ehti kuitenkin julkaista lähes 30 teosta ja sen lisäksi tv-filmejä, kuunnelmia ja näytelmiä.

 

Kaarina Helakisa on syntynyt Helsingissä pankinjohtajaisä Laurin ja hammaslääkäriäiti Marjatan perheeseen. Hänen elämänsä liittyy kuitenkin vahvasti Päijät-Hämeeseen ja Hartolaan. Koulunsa hän kävi Heinolassa suorittaen ylioppilastutkinnon Heinolan yhteislyseossa v. 1965.

 

Kerrotaan, että Kaarina Helakisalle tärkeä paikka oli hänen mummolansa Hartolassa. Ruskealan talossa lähellä kirkonkylää asui isoäiti Aino Ruskeala. Juuri isoäiti lempinimeltään Mami oli Kaarina Helakisalle eli Murulle läheinen henkilö, joka tutustutti hänet hurjiin satuseikkailuihin. Satujen lisäksi luettiin kirjaa Seitsemän Veljestä, jossa oli tarinoita mm. kalveasta immestä. Tytöstä tuli utelias, niin että hän oppi lukutaidon hyvin nuorena ja kirjoitustaidon jo 5-vuotiaana. Hän kirjoitti 12-vuotiaana romaanin orpotyttö Tiinasta. Kaarina Helakisaa pidettiin ihmelapsena ja hän voittikin WSOY:n tunnustuspalkinnon suuresta satukilpailusta 15-vuotiaana. Hänen esikoisteoksensa julkaistiin kirjailijan ollessa 18-vuotias eli hänen abiturienttivuotenaan.

 

Kaarina Helakisan vanhemmat hankkivat jo 1950-luvulla kesämökin Hartolasta Rautaveden rannalta. Siellä perhe vietti kesälomaansa. Myöhemmin kesämökki jäi Kaarina Helakisan omistukseen. Mökin alkuaikoina sijainti oli hyvin rauhallinen. Siihen aikaan kesämökkejä ei ollut montakaan Rautaveden rannoilla. Mökin alla liplattivat Rautaveden aallot ja ilta-aurinko valaisi terassilla istujaa. Naapurirannasta kuului korkeintaan meidän uimassa ja ongella olleiden lasten iloinen metelöinti. Kaarina Helakisa kertoo Hartolasta haastattelussa 1983: ” Olen täällä omalla kotikonnullani, tästä kylästä tunnen jokaisen maantien mutkan ja järven poukaman.”

 

Helakisa kertoo Etelä-Suomen Sanomissa 1965 kirjallisen uransa alkuvuosista. Haastattelu tehtiin hänen kotonaan Jyrängönvirran rannassa Heinolassa:


"Kirjoitan lapsille ja he näkevät asiat hiukan erilailla kuin aikuiset. Sadussa kaikki asiat muuttuvat sadunomaisiksi, niissä pitää olla sadun henki. Kyllä minun kirjassani Jumala vatkaa suklaavaahtoa ja roiskuttaa siitä suuria ihania kokkareita taivaalle, Neitsytmaria paistaa joulupipareita ja luistelee punaisilla luistimilla kynttilämetsässä ja velho hykertelee tyytyväisenä käsiään ja arvelee olevansa velhoksi hyvin onnistunut ja poikkeuksellisen etevä, varsinkin kamaluuden taidossa, mutta sellainen kaikki on sadussa mahdollista. Satu on sanoja, värejä, liikettä, muotoja ja musiikkia ja siinä pitää olla henki, joka saa sen elämään - ei satu voi pysyä pelkissä tosiasioissa.
Kyllä minä silti myönnän olevani etsijä ja epäilijäkin. En yksinkertaisesti voi alistua ilman muuta valmiisiin mielipiteisiin ja uskomuksiin. Minun pitää niitä ensin pohtia ja epäillä. Vaikka usein päädynkin samaan mihin muutkin, se on joka tapauksessa oma punnittu mielipiteeni ja uskomukseni."

 

Kaarina Helakisan nimen alla hautakivessä on nimi: Lauri Pietari Johannes. Kivi kertoo surullisesta tapahtumasta, Pietari kuoli 10 kuukauden ikäisenä. Kaarina-äiti kirjoitti kirjan Pietari ja susi, jonka omisti oman pienen Pietarinsa muistolle. Se on kirjailijan mukaan tarina eräästä lapsesta monille aikuisille ja lapsille. Kuvittelin, että luettuani kirjan voisin kuvailla sitä. Olin väärässä, en pysty tavoittamaan tunnelmaa, joka kirjasta välittyy muutoin kuin käyttämällä Kaarina Helakisan omia sanoja. Luen siis katkelman kirjasta Pietari ja susi.

-------------------------------------

Tämä kirja on tuonut ja tuo lohdutusta monen perheen suruun, toivoa lapsensa menettäneiden vanhempien toivottomuuteen.

Helakisan tuotannossa on mukana avoimesti hänen omat tunteensa, elämänsä ja perheensä. Hänen tekstinsä on juuri siksi henkilökohtaista ja monitasoista luettavaa, sanoja lapsille ja aikuisille.

 

Hartolassa on huomioitu sukujuuriltaan hartolalaista kirjailijaa mm seuraavasti: Hartolan opistolla oli kesällä 1995 sivistyslautakunnan ja opiston yhteistyönä järjestämä perinteinen kirjallisuusseminaari lastenkirjallisuuden merkeissä teemalla ”ihmelapsi”. Seminaarin esitelmöitsijänä oli Kaarina Helakisa. Tämän lisäksi Maila Talvio –salongissa oli kesällä 2000 Kaarina Helakisan satukuvitusnäyttely. Esillä olivat satukirjakuvitukset lähinnä prinsessasatujen osalta.

 

Olemme kiitollisia, että Kaarina Helakisa –seura on tuonut Kaarina Helakisan kirjojen kannet ja kirjaimet näyttelyn paikkakunnallemme. Toivon, että myös tulevaisuudessa muistamme ylpeydellä hartolalaista syntyperää olevia kirjailijoitamme kuten mm. Helakisaa.

 

Luen lopuksi satuvalikoiman Pilviäidin perilliset nimisadun päätösrunon, jota pidetään kirjailijan viimeisenä tervehdyksenä lukijoilleen:

 

Tuli minulle lähdön aika, muutin maihin etäisiin.

Vaan on tulevaisuus meidän, jotka unelmiin uskottiin.

 

Irja Niilahti

Puhe Hartolan näyttelyn avajaisissa 21.6.2007

Kaarina Helakisa (1946 - 1998)

Tuotanto

 • Kaarina Helakisan satukirja, 1964
  sadut Olipakerran ja Senpituinense, Savilintu Emma, Pohvääri, Suklaapilvet, Karja-Maarina, Pikku Et, Tuuliin tähystäjä, Kamala velho, Vihreä neekeripoika, Rautamies ja kyyhkyritari, Sanna ja pieni enkeli, Magdaleena kynttilämetsässä, Sanaton laulaja, Tähtikuningatar
 • Taikapuu, 1968
  sadut Soittoniekka ja taikapuu, Maailman viimeisen keijukaisen automatka, Nukke-enkeli, Rebekka ja paperinukke, Lohikäärme Esregius ja kultapaitainen poika, Satu sinisestä hevosesta, Omenalapsi, Noitamainen juhannusjuhla, Tonttuenkeli, Prinssi ja keppihevonen, Kultainen joulu
 • Schiivoavat serafit, 1968
 • Ihmeellinen lintukauppias, 1970
 • Teemu ja saapasjalkahevonen, 1970
 • Elli-Velli-Karamelli, 1973, kuvitus Katriina Viljamaa-Rissanen
 • Hassu sirkus, 1973
 • Salakissat, 1973
 • Ystäväni metsänväki, 1975
 • Kultalinnun kylä, 1976
 • Posetiivi, 1976
 • Saima Harmaja - legenda jo eläessään, 1977
 • Ainakin miljoona sinistä kissaa, 1978, kuvitus Jori Svärd
 • Antti Pantti Neliskantti matkalla maan ääriin, 1979, kuvitus Jori Svärd
 • Olena ja Vassuska, 1979
 • Pallero, 1979
 • Kellokukkakello, 1981, kuvitus Seija Juva
 • Aarrematka Aakkosmaahan, 1981, 1982
 • Pietari ja susi, 1982, kuvitus Saara Tikka
 • Kuninkaantyttären siivet, 1982
  sadut Satu Vaaleanpunaisesta Valtakunnasta, Sinitukkainen tyttö,Puu, Salapoliisisatu, Yhdeksän kultapäistä prinssiä, Poika joka rakasti kauneutta liikaa, Kuninkaantyttären siivet, Rubiinisydän, Todellisen prinsessan vaiheet, Tarina ukosta, akasta ja kultaisesta linnusta, Legenda paperienkelistä, Pietarin legenda
 • Lumottu ruusu, 1983, kuvitus Matti Kota
 • Pikku Joonas, 1984
 • Tilkkutarinoita, 1984, kuvitus Hilkka Säynäjärvi
  runot Mummon tilkkuvakasta, Taikatorvi eli tarina lentävästä soittoniekasta, Pöllö. Sadut Ukko, akka ja omenapuu, Kolmehassua harakkaa, Ihmeellinen maalari
 • Into, parrakas vauva, 1985, kuvitus Pekka Vuori
 • Lasilinna, 1986
  sadut Lasilinna, Mies, joka halusi nhdä koko maailman, Kulkusenkivien kerääjä, Linnut, Kun kissa tahtoi leijonaksi, Onnen suosikki, Runoilijat, Kuinka Mona Lisa maalataan, Legenda Valosta, Piparkakkutalo, Rouva murhe, Pegasusten lajista
 • Laps' Suomen, 1987 (Kaari Utrion ja Maikki Harjanteen kanssa) Kuvasuunnittelu Kai Linnilä
 • Annan seitsemän elämää, 1987
 • Aurinkokettu, 1988, kuvitus Anita Rausti
 • Annan ja Matiaksen laulut, (Kaarina Helakisan lastenrunot vuosilta 1968-1988), 1988
 • Kukonkerääjä; Taivaskissa, 1988, juvitus Eeva Hakkarainen
 • Pilviäidin perilliset (Satuja vuosilta 1959-1989), 1989
  Sadut Pilviäidin perilliset, Olipakerran ja Senpituinense, Koira Kim, Savilintu Emma, Kolme hassua harakkaa, Ukko, akka ja omenapuu, Satu sinisestä harakasta, Noitamainen juhannusjuhla, Kamala velho, Lohikäärme Egregius ja kultapaitainen poika, Prinssi ja keppihevonen, Pikku Et, Karja-Maarina, Elli-Velli-Karamelli, Nukke-enkeli, Pohjaväri, Suklaapilvet, Vihreä neekeripoika, Ihmeellinen maalari, Sanaton laulaja, Soittoniekka ja taikapuu, Maailman viimeisen keijukaisen automatka, Rautamies ja kyyhkyritari, Tuuliin tähystäjä, Sanna ja pieni enkeli, Kultainen joulu, Tonttuenkeli, Magdaleena kynttilämetsässä, Tähtikuningatar, Omenalapsi, Kellokukkakello, Lumottu ruusu
 • Rebekka ja vapaus, 1990
 • Koska vasta syödään, 1990 (Reijo Käkelän kanssa)
 • Metkuttajat, 1991
 • Lumikki Valkoinen, 1992
 • Naisen paikka, 1993
 • James Bondén ja kultainen ritsa, 1993
 • James Bondén ja kuuhullut, 1994
 • Suomen lasten Runotar,1994 (toimittaja)
 • James Bondén ja kummitusmuseo
 • Suuri dinoryöstö, 1997
 • Aapelus - aakkosloruja ja hassuja satuja, 1998
 • Prinsessan siivet, 1999
 • Suomen lasten juhlakirja, 1999 (Leena Lumpeen ja Raili Mikkasen kanssa)

Suomennoksia

 • Tove Jansson: Muumilaakson marraskuu, 1970
 • Astrid Lindgren: Katto-Kassinen, 1971
 • Richard Scarry: Iloinen ilmakirja, 1973
 • Astrid Lindgren: Veljeni Leijonanmieli, 1974
 • C.S. Lewis: Hopeinen tuoli, 1976
 • C.S. Lewis: Hevonen ja poika, 1977
 • C.S. Lewis: Narnian viimeinen taistelu, 1979

Viimeaikaisia kirjoituksia

 • Tirkkonen, Tuomas. 2006. Sadunkertojan tarina elää. Kaarina Helakisan tuore nimikkoseura muisti kirjailijan 60-vuotisjuhlaa. Itä-Häme 23.6.2006
 • Sarmavuori, Katri. 2006. Lastenkirjallisuudelle oma seura. Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 35, 137-147.
 • Sarmavuori, Katri. 2006. Kaarina Helakisan satujen viehätys. Tyyris Tyllerö 4/2006, 58-63
Anna 37 / 1970
Jaana 25-26 / 1979