Jäsentiedote

Kaarina Helakisa –seura ry:n ylimääräinen vuosikokous


Aika: 25.11.2018 klo 14:50-16
Paikka: Kiuaskuja 6, Espoo


Läsnä Katri Karasma, puheenjohtaja
Eeva Harju
Tuuli Heikka
Pirkko Honkonen
Anneli Kankare
Kaija-Leena Komsi
Leena Linhola, sihteeri


1. Puheenjohtaja Katri Karasma avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Karasma ja sihteeriksi Leena Linhola.
3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Harju ja Anneli Kankare. Todettiin heidän
tarvittaessa toimivan myös ääntenlaskijoina.
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.


6. Päätettiin yksimielisesti lopettaa Kaarina Helakisa –seura ry 31.12.2018 lähtien.


Valittiin Anneli Kankare ja Leena Linhola hoitamaan yhdistyksen purkamiseen liittyvät viranomaistoimenpiteet.


7. Anneli Kankare esitti yhdistyksen välitilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.10.2018 sekä
toiminnantarkastajan lausunnon, joka puolsi tilien hyväksymistä. Todettiin tilillä olevan 303,80 euroa.
Leena Linhola esitti suullisesti vuoden 2018 toimintakertomuksen 25.11. asti. Hän
laatii toiminnasta kirjallisen asiapaperin (1.1.-31.12.2018) kuluvan vuoden loputtua.


8. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.


9. Kuultiin Tuuli Heikalta selvitys Kaarina Helakisan muistokirjan toimittamisen vaiheesta Riikka Käkelä-Rantalaiselta saamansa tiedon mukaisesti. Päätettiin muodostaa työryhmä, joka selvittää mahdollisuuksia muistokirjan toimittamisen taloudelliseksi tukemiseksi.

Yhtenä vaihtoehtona Leena Linhola kertoi Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastossa olevasta Kirsti Kantalan rahastosta, jolla on vuonna 2019 jaossa apurahoja 280000 euroa. Rahasto jakaa apurahoja edistääkseen kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta sekä historiantutkimusta ja kotiseututyötä.
Todettiin, että Kaarina Helakisan muistokirjatyöhön voisi olla hyvä mahdollisuus saada taloudellista tukea tästä rahastosta. Anomuksen hakuaika on 10.1.- 8.2.2019.
Työryhmään valittiin Tuuli Heikka ja Leena Linhola sekä Riikka Käkelä-Rantalainen.
Leena selvittää Kirsti Kantalan rahaston anomukseen liittyvät seikat ja Tuuli on
yhteydessä Riikkaan.

10. Päätettiin pankkitilin varojen käytöstä seuraavaa: Vuoden 2018 lopussa tilillä olevat varat luovutetaan Riikka Käkelä-Rantalaiselle Kaarina Helakisan muistokirjatyön kulukorvauksena. Loppuvuoden menojen poistamisen jälkeen siirrettävää jää noin 200 euroa.

11. Keskusteltiin seuran keräämien aineistojen arkistoinnista tai luovuttamisesta eteenpäin.
Katri Karasma selvittää, mitä edellytyksiä on toimittaa arkistoitavaa materiaalia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Tuuli Heikka on yhteydessä Kaarina Helakisan
oikeudenomistajiin ja lähiomaisiin selvittääkseen heidän ajatuksiaan ja mahdollista
suostumustaan Kaarina Helakisa –seura ry:n arkiston toimittamisesta SKS:lle.
Nimikkoseuran keräämistä kirjoista lähetetään luettelo Hartolan päiväkoti Vanttuun ja kysytään, haluaako se ottaa kirjoista joitakin lapsille luettavaksi. Leena Linhola hoitaa yhteydenoton Vanttuun.


12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

Katri Karasma

Leena Linhola

Eeva Harju

Anneli Kankare

Jäsentiedote 1 / 2016

 

”Pienet ja kapeat asiat ne elämän iloiseksi tekevät eivätkä suuret ja leveät rikkaudet.”

Hyvät nimikkokirjailijaseuran jäsenet!

Pieni on yhdistyksemme, kuten Savilintu Emma –sadussa linnun nokka ja siihen napattu

iloa tuottava punainen silkkinauha. Olmme iloisia pienestä seurastamme ja yritämme

ylläpitää sen toimintaa nimikkokirjaillijamme kunniaksi. Jokainen jäsen on Kaarina Helakisa

–seuralle arvokas ja jokaisen panosta tarvitaan!

1. VUOSIKOKOUKSEMME pidettiin Helsingissä Kirjasto Kympissä viikko sitten lauantaina

2.4.2016. Siellä hyväksyttiin toimintakertomus sekä tilit ja taseet vuodelta 2015.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Raulahti ja hallituksen jäseniksi Kaija

Haapalinna-Lintinen, Eeva Harju, Pirkko Honkonen ja Katri Karasma, varajäseniksi Eeva-

Liisa Jokela ja Leena Linhola. Toiminnantarkastajana jatkaa Matti Nummenpää.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Sen mukaan ohjelmassa on mm.

entiseen tapaan Lue lapselle runo päivässä –viikko, jonka materiaali on saatavissa

netissä tai tilattavissa sihteeriltä. Perinteiset kynttilätalkoot Kaarinan päivän ja

pikkujoulujen merkeissä. Syyskauden alkajaisiksi osallistumme Karatalossa Espoossa

kuvataiteilija Nina Haikon näyttelyyn, jossa on esillä hänen Kaarinan satuihin tekemiään

kuvia. Samassa yhteydessä voimme esitellä nimikkoseuraa. Pyritään myös pitämään

Kaarinan 70-vuotisjuhla ja julkistamaan runokilpailun tulokset joko Karatalossa tai erikseen

järjestettävänä tilaisuutena.

Kaarina Helakisan 70-vuotispäivän kunniaksi on valmisteilla ystäväkirja, joka on

parhaillaan taitto- ja kuvitusvaiheessa. Toivotaan, että saamme senkin käsiimme syyskuun

juhlassa.

Vuosikokous hyväksyi mielellään Tuuli Heikan haasteen, että kukin seuran jäsen pyrkisi

vuoden aikana lukemaan mahdollisimman paljon Kaarinan tuotantoa. Hän itse on jo

lukenut kaiken! Ilmoitelkaapa, millaisiin tuloksiin pääsette vuoden loppuun mennessä.

Eniten lukeneet palkitaan!

Jäsenistöltä on tullut toinenkin haaste: Kirjastoihin olisi mukava saada jo touko-kesäkuussa

(Kaarinan syntymäpäivän aikoihin) tai syksyllä näyttely Helakisan kirjoista. Jokainen jäsen

voisi puhua asiasta omassa kotikirjastossaan, joka hoitaisi käytännön järjestelyt omien

resurssiensa mukaan.

Nukketeatteri Ellivelli voi lähteä liikkeelle erikseen tilattaessa. Yhteys Eeva Harjuun

sähköpostitse eeva.harju@gmail.com

Joulukuussa pyritään osallistumaan myyjäisiin, jotta saadaan kassaa kartutetuksi. Lisäksi

pyritään painattamaan uusi joulukortti ja saamaan Sanna ja pieni enkeli –DVD myyntiin.

Toimintaideoita otetaan mieluusti vastaan! Ole aktiivinen ja ilmoita ajatuksistasi,

hallitus pyrkii ottamaan kopin ja viemään asioita eteenpäin.

Jäsenmaksu 2016 päätettiin pitää ennellaan 15 eurona henkilöjäseniltä ja 100 eurona

yhteisöjäseniltä. Kirjeen lopussa tiedot jäsenmaksun suorittamista varten.

Seuran kohtalo? Eräs jäsen on ehdottanut seuran horrokseen asettamista, koska

toiminta lepää vain muutaman aktiivisimman varassa eikä edes jäsenmaksuja saada

kerätyksi täysimääräisesti. Siksi yksittäiset jäsenet maksavat toimintakuluja omista

rahoistaa pitääkseen pyörät pyörimässä. Kuitenkin jäsenmaksut ovat suurin tulo, jonka pieni

seuramme voi saada. - Vuosikokous päätti merkitä esityksen tiedoksi. Juhlavuoden toiminta

jatkuu suunnitelman mukaisesti vuoden loppuun, jolloin asiaa pohditaan uudelleen.

2. HALLITUKSEN KOKOUS pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajaksi

valittiin Katri Karasma ja sihteeriksi Leena Linhola. Anneli Kankare on hallituksen

ulkopuolelta lupautunut jatkamaan taloudenhoitajana.

3. RUNOKILPAILUUN, joka oli kutsukilpailu Heinolan ja Lahden alueen koululaisille

osallistuivat 3.-6. –luokkalaiset lähes 200 runon voimalla! Raati tekee parhaillaan työtä

etsiäkseen joukosta palkittavat runot. Tiedot kouluille lähetetään niin, että oppilaat saavat

palkintonsa ja kunniakirjansa ennen kesäloman alkamista. Runoista kulttuurituottaja,

Käpylehmä-orkesterin Anni Sarasti on luvannut säveltää joitakin syyskuun tilaisuuteemme

siellä esitettäväksi. Katsotaan, mitä muuta kilpailu poikii!

4. JÄSENMAKSU 2016 kerätään edellisen vuoden suuruisena, joka on henkilöjäseneltä

15 euroa. Maksa jäsenmaksusi 22.4.2016 mennessä Kaarina Helakisa –seuran tilille

FI 324006 00125800. Käytä viitenumeroa

Koska viime vuoden (ja valitettavasti jo edellisenkin) aikana osa on jättänyt jäsenmaksunsa

suorittamatta, toivomme, että nyt saadaan rästitkin hoidetuiksi. Anneli on lähettänyt

asiasta tiedon niille, joita kehotus koskee.

Jäsenmaksut ovat ainoa ”varma” tulonlähteemme, joten toivomme hartaasti, että niiden

maksamatta jättäminen ei vaikeuta seuran toimintaa eikä rasita yksityisiä jäseniä.

5. KAARINA HELAKISAN 70–VUOTISPÄIVÄ ON JUHANNUKSEN AIKAAN.

Muistamme häntä silloin ja viemme kukkatervehdyksen Hartolan hautausmaalle.

Palaamme Kaarinan syntymäpäivien juhlinnan merkeissä seuraavassa jäsenkirjeessä.

Kevät etenee valtavin harppauksin! Hallitus toivottaa kaikille seuran jäsenille aurinkoisia

kevätpäiviä ja rentouttavaa kesää.

Hallituksen puolesta tervehtien Leena Linhola

PS Ihmeellinen maalari –DVD-elokuva edelleen saatavana. Hinta 10 euroa + postimaksu.

Noin puoli tuntia kestävä ystävyydestä kertova tarina on kiinnostanut kaikenikäsiisä lapsia!


JÄSENTIEDOTE 30.3.2014                                             
 

LUE LAPSELLE RUNO PÄIVÄSSÄ!

"Jos kaniiniksi muuttuisi,
sais kanin korvat palkakseen
ja vois kuulla tarkemmin,
kun lapset sekä aikuiset,
kaikki maailman ihmiset,
puhelevat toisilleen."

Kaarina Helakisa -seura haastaa sinut lukemaan lapsille runon viikon jokaisena päivänä! Runoviikon toiminta-ajatus on yksinkertainen ja sen toteuttaminen vaivatonta: tulosta netistä viikon runot ja niihin liittyvät Mirkka Eskosen taiteilemat ilmeikkäät kuvat. Netistä löydät myös innostavia vinkkejä runojen makustelemiseen yhdessä lasten kanssa.

Tämän vuoden runot kertovat eläimistä - vai sittenkin meistä ihmisistä? Kaarina Helakisa leikittelee ennakkoluulottomasti eläinten inhimillisyydellä ja ihmisten eläimellisyydellä. Runojen hilpeät eläinhahmot herättävät naurun, joka salaviisaasti kuljettaa lukijan kurkistamaan oman nahkansa alle: Millainen olen, millainen haluaisin olla, voisinko olla toisenlainen?

Lähde lasten kanssa eläinseikkailuun. Tulosta runot linkin takaa ja lue lapselle runo päivässä!
http://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/kaarina-helakisa/

Voit viettää Kaarina Helakisa -seuran tuottamaa runoviikkoa, kun se parhaiten lapsiryhmäsi ohjelmaan sopii.

Runoviikon runollis-musiikillisia avajaisia vietetään Käpylän kirjastossa Helsingissä 5.4.2014
klo 15.
Mukana menossa on mm. Käpylehmä-orkesteri. Tervetuloa!

Lisätietoja: Puheenjohtaja Leena Linhola, Kaarina Helakisa -seura ry,
kaarinahelakisaseura@gmail.com, puh. 044-202 7916

Kaarina Helakisa -seuran tavoitteena on edistää lastenkirjallisuuteen kohdistuvaa luku- ja kirjoitusharrastusta sekä ylläpitää ja monipuolistaa Kaarina Helakisan tuotannon tunnettuutta.
 

Sanna ja Pieni Enkeli -
nukketeatterin urkuri
soitti jo Suvivirren.

Tämä on alkusoitto
lämminhenkiselle
kesälle, jota toivotamme
kaikille
Kaarina Helakisa –seuran
jäsenille!

Jäsenkirje kesään

3.6.2012

 

Sanna ja Pieni Enkeli –sadun maailman ensi-ilta oli viime keskiviikkona espoolaisessa Kantohaan koulussa! Koululla näytöksiä tarvittiin kaksi, että kaikki halukkaat mahtuivat saliin.

 

Teatteriryhmämme Ellivelli esittää keppinukketeatteria pääkaupunkiseudulla taas syksyllä. Otamme mielellämme vastaan varauksia. Esityksistä toivomme saavamme pienen korvauksen, että esiintyjille voitaisiin maksaa vähän matkakuluja ja jotain esityspalkkiosta jäisi kartuttamaan seuran kassaa. Esityksen kesto on 20 minuuttia.

 

Kaarina Helakisa –seura on esillä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä 29.-30.6.  kattojärjestömme Suomen kirjailijanimikkoseurat –osastolla, toisen kerroksen luokkahuoneessa. Lauantaina VKP:n ohjelmassa on mm. Lasten omat kirjapäivät. Sastamala on kirjan ystävän kesätapahtumista parhaita ja sinne on Helsingistä oma linja-autokuljetuskin. Suosittelemme!

 

Seuran syksyn ohjelmaksi suunnittelimme jäsentapaamista lokakuussa, Kaarinan päivänä 25.11. järjestetään perinteiset kynttilätalkoot ja puurojuhlat, joulukuussa kerätään lisävaroja seuran toimintaan joulumyyjäisissä (myynnillisesti hyviä, edullisia myyntipaikkavinkkejä otetaan ilolla vastaan).

 

Uudesta sadunkirjoituskilpailusta on tullut toivomuksia, joten ajattelimme Kaarinan päivänä käynnistää muutaman koulun kanssa kilpailun, jonka tulokset julkistettaisiin toukokuussa 2013.

JÄSENTIEDOTE 20.10.2011


 

 MUISTATHAN PERINTEEN!

 

Kaarinan päivän kynttilätalkoot 25.11.

Perinteinen Kaarinan päivän kynttiläntekoilta jälleen Eeva Harjun opastuksella osoitteessa Kiuaskuja 6, 02770 Espoo. Kynttilöitä valmistetaan sekä steariinista kastamalla että  mehiläisvahalevyistä rullaamalla. Omiensa lisäksi jokaisen toivotaan valmistavan muutaman kynttilän myös yhdistyksen myyjäispöytään.
Jos tuot (valkoisia!) kynttilänpätkiä, poista valmiiksi sydämet! Tulevien myyjäisten takia tarjolla 25.11. on muutakin helppoa käsityötä kuin kynttiläntekoa, esim. valmiista huopapalloista koruja. Luvassa myös esitys, joka tällä kertaa liittyy nukketeatteri-satuumme Sanna ja pieni enkeli.


Tilaisuuteen voi saapua klo 15.30 alkaen. Joulupuuro on valmiina kun kello lyö jo viisi.

Osallistujilta peritään tarvikemaksuna 5 euroa. Ennakkoilmoittautuminen suotava; sähköpostitse Nallelle eeva.harju@gmail.com tai Leenalle tekstiviestinä 044-3031945.               

 

MENNEEN AJAN MARKKINAT

 

Olemme yhdessä Musteri & Fasteri –toiminimen kanssa saaneet myyntipaikan Menneen ajan markkinoilta. Tunnelmalliset myyjäiset järjestetään Pyhän Laurin keskiaikaisen kirkon liepeillä Lohjalla 10.-11.12. Myyntiaikaa on lauantaina klo 10-16, sunnuntaina klo 11-16. Markkinaesitteitä on varattu jäsenillemme, saat omasi kynttiläillassa.

Jotta seuramme saisi toivotun hyödyn myyjäisistä, tarvitaan runsaasti myytävää!!! Tämä on jäsenmaksujen lisäksi ainoa muu tapa saada rahaa yhdistyksen toimintaan, ja nyt olisi ainakin paljon ostajia liikkeellä.
Kynttilätalkoissa valmistetaan mm. haara-kynttilöitä vanhan ajan malliin, mutta esim. neuleita otetaan vastaan jokaiselta jolla puikot käsissä pysyvät. Kaulahuivi syntyy helposti ja nopeasti alkeellisillakin taidoilla! Myös muut myyjäisissä kauppansa tekevät käsityöt ovat tervetulleita. Vai teetkö mieluummin kakun, piparitalon, pullaukkoja? Askarteletko kauniita joulukortteja? Vuoletko kauhoja?

Tuo omat myyntiin tarkoitetut tuotteesi kynttiläiltaan tai toimita os. Kiuaskuja 6, 02770 Espoo viimeistään 8.12. tai tuo ne (ainakin leivonnaiset) suoraan myyntipöydälle Lohjalla.

Jos sinulla on mahdollisuus toimia tunti tai kaksi markkinakojussamme myyjänä, ilmoita tekstiviestinä tai sähköpostitse Leenalle, kumpi päivä ja mikä aika sopivat (yhteystiedot kirjelomakkeen alalaidassa). Pienikin apu on tervetullut koko ajan paikalla oleville esim. ruokailutauon ja hetken lämmittelyn takia.
 

Tule tunnelmallisille joulumarkkinoille ja tuo paljon ystäviä mukanasi!

 

IHMEELLINEN MAALARI - DVD


Ennakkotietona kerrottakoon, että nukketeatterisadusta Ihmeellinen maalari on tehty dvd-versio. Tämä olkoon seuran joulukortti lapsille, lapsenlapsille, kummilapsille, ystäville...
Tarkemmat tiedot n. 20-25 minuutin mittaisen elokuvan hankkimisesta tulevat lähiaikoina.
 

SANNA JA PIENI ENKELI

 

Teatteriryhmämme Ellivelli on kesästä lähtien valmistellut Sanna ja pieni enkeli –sadusta nukketeatteriesitystä. Se valmistuu suunnitelmien mukaisesti kevään ohjelmistoon.

 

LUE LAPSELLE RUNO PÄIVÄSSÄ

 

Tänä vuonna runojen aiheena on ihminen ja erilaisuus. Runovihko löytyy seuran nettisivuilta www.nimikot.nettisivut.fi

 

JÄSENMAKSU 10 euroa
 
Joko olet maksanut jäsenmaksun? Vuosikokouksessa jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan eli 10 eurona.
Jos asia on vielä omalta kohdaltasi hoitamatta, tee se 31.10.2011 mennessä. Seuran pankkitilin numero on 800010-71182944.

Kiitos kun maksat jäsenmaksusi!
 

Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikille aktiivista ja hyvää syksyn jatkoa!