Toimintasuunnitelma 2018

TIMO K. MUKKA -SEURA RY.

Rovaniemi

                                                                

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. YLEISTÄ

Timo K. Mukka -seura ry toimii Timo K. Mukan kirjallisuuden ja kuvataiteen ystävien yhteisönä sekä edistää hänen tuotantonsa esillä oloa ja lukijoiden verkoston kasvua. Seura järjestää toimintaa ja tapahtumia, kuten lukupiirejä, luento- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, näyttelyitä, teemapäiviä yms. Toimintansa tukemiseksi seura voi anoa apurahoja, ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan.

Keskusteluun osallistuminen

Seura osallistuu kirjailijasta ja hänen tuotannostaan käytävään keskusteluun käyttäen hyödyksi jäsenten asiantuntemusta ja kiinnostusta. Seurataan kirjailijan ja hänen tuotantonsa esillä oloa mediassa ja median arkistoissa sekä akateemisen tutkimuksen kohteena. Teosten käännökset ja teosten pohjalta syntyvät uudet produktiot ovat huomion kohteena.

Merkkivuosia ja -päiviä otetaan huomioon

Gummerus julkaisee kustantamiaan Mukan teoksia vuosi vuodelta. Ja kesän heinä kuolee -teoksen ensipainoksen julkaisusta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Seura huomioi toiminnassaan uusintapainosten ilmestymisen tavalla, joka päätetään tapauskohtaisesti. Seuran perustajajäseniin kuuluvan Pekka Raudaskosken 90-vuotispäivä huomioidaan asianmukaisella tavalla.

Tuotannon saatavuus ja esillä olo

Seura jatkaa vaikuttamista WSOY:öön Mukan kahden viimeisen teoksen uusintapainosten julkaisemiseksi.

 2. SEURAN HALLINTO

Seuran toimintaa vuosikokousten välisen ajan johtaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä 6 varsinaista ja 4 varajäsentä. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tammi–toukokuussa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan tai ainakin 4–6 kertaa vuodessa.

3. JÄSENISTÖ

Seura tiedottaa näkyvästi toiminnastaan ja tekee mahdolliseksi jäseneksi liittymisen esimerkiksi seuran järjestämissä tilaisuuksissa ja Nimikoiden sivustolla (http://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/timo-k-mukka/). Jäsenmäärän kasvaminen tai ainakin ennallaan pysyminen on tavoitteena. Seuran pyrkimyksenä on tarjota jäsenille mahdollisuus osallistua ja toimia. Onnistunut toiminta perustuu myös jäsenten omaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen.

4. YHTEISTYÖ

Tehdään yhteistyötä kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa. Jatketaan yhteistyötä Rovaniemen kaupunginkirjaston, erityisesti Lappi-osaston kanssa, ja Lapin kirjastojen kanssa. Pidetään yllä suhteita mediaan. Jatketaan hyvää yhteistyötä Kahvila Kauppayhtiön kanssa sekä teatteriravintola Cafe & Bar 21:n kanssa, uutena Hostel Cafe Koti.

 

5. TIEDOTTAMINEN, YHTEYDENPITO

Jäsenkirjeillä ja -tiedotteilla sähköpostitse pidetään yhteyttä jäseniin; sähköpostittomat jäsenet (7) saavat tiedotteet postikirjeinä. Toiminnasta ja tilaisuuksista tiedotetaan Lapin Kansassa, Uusi Rovaniemi -lehdessä, Yle Rovaniemi -alueradiossa ja Rovaniemen kaupunginkirjaston nettisivuilla ja seuran omilla Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/TimoKMukkaseura/.  Yhteyttä Nimikoihin hoidetaan sähköpostitse ja järjestön verkkosivuilla. Nimikoiden sivuja (www.nimikot.fi) käytetään myös tiedottamiseen. Seuran esitettä jaetaan medialle ja yleisölle eri yhteyksissä.

6. VARSINAINEN TOIMINTA (osittain alustava suunnitelma, kuullaan vuosikokousta)

Vuosikokous

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 18 Rovaniemen pääkirjaston yleisökokoustilassa os. Jorma Eton tie 8. Kokouksen lomassa nautitaan kahvit ja luetaan Mukkaa.

 

Osallistuminen tapahtumiin

Hallitus esittää osallistumista tapahtumiin.

Hiljaisuus-festivaali 6.–10.6.

Mukka-lato sisältää ääneen luettua Timo K. Mukan teosta osana Hiljaisuus-festivaalin ohjelmatarjontaa viime vuoden tapaan. Järjestelyistä ja sisällöstä vastaa Eetu Kangas.  https://www.hiljaisuusfestivaali.fi/

Rovaniemen Taiteiden yö syyskuun 1. viikolla

Luetaan Mukkaa esimerkiksi viime vuoden tapaan. Eetu Kankaan luentaesitys Mustan Kissan kuppilassa oli yleisömenestys. Tulevan tapahtuman aika ja paikka päätetään tuonnempana.

Rovaniemen Wanhat Markkinat 17.–19.8. vapaaehtoisvoimin toteutettu hyväntekeväisyystapahtuma kymmenettä kertaa, kojuvuokra 80 €. Seura on osallistunut omalla kojulla vuonna 2011 ja 2012.

Staalon teatterifestit Kittilässä 14.–15.9. teatteritapahtuma kymmenettä kertaa, ennakkotietojen mukaan ohjelmassa myös Mukkaa. HUOM! Ks. alla kohta Retket

Kirjallisuustapahtumat eri tahoilla, eri aikoihin

Seura suosittelee jäsenilleen osallistumista kirjallisuustapahtumiin, esimerkiksi Annikki Kariniemi

-kirjallisuusseuran vuotuiseen (heinäkuussa?) Kirja kylässä -tapahtumaan Ylitornion Meltosjärvellä. Useita tapahtumia esitellään Nimikoiden etusivulla http://www.nimikot.fi sekä sivustolla http://www.kirjamessut.com.

 

Vierailuesityksiä Rovaniemelle Mukan novelleista

ATT – ensemblen tuotantona valmistui 2016 Toni Kettukankaan sovittama ja ohjaama Sankarihymni. Teatteriryhmä Otava Ensemble kantaesitti  2016 novellidramatisoinnin Epäsuoria vihjeitä Bert Plotkan vaimolle, sovitus ja ohjaus Juha Hurme.

Selvitellään mahdollisuutta saada esityksiä vierailunäytöksenä Rovaniemelle joko teatterin tai kaupungin kulttuuritoimen ohjelmistoon.

Retket

Hallitus esittää päiväretkeä Staalon teatterifesteille. Vuosikokous keskustelee ja päättää.

Mahdolliset retket tehdään kokonaan tai osittain jäsenten omalla kustannuksella / seuran osuudella kustannuksista. Mahdollisia kohteita ovat Hiljaisuus-festivaali, Palsa-museo ja Särestöniemi-museo Kittilässä; Hailuodon teatterifestivaalit (27.–29.7.); Oranki Art Pellossa; Staalon teatterifestit Kittilässä jne.

Mukan novellien maailmaan -työpaja Rovaniemi-viikolla

Lukemalla, kirjoittamalla, keskustelemalla Mukan novellien maailmaan. Tuula Saraniemi on lupautunut toiminnan vetäjäksi. Toimitaan yhteistyössä Rovaniemen pääkirjaston kanssa, yhteyshenkilönä Helena Kokko.

7. STIPENDIT, HUOMIONOSOITUKSET

Jatketaan stipendilahjoituksia Pellon lukion uudelle ylioppilaalle, perusteena kirjallisuuden ja kirjoittamisen taito ja harrastus, ja Lapin ammattiopistosta ammattiin valmistuvalle henkilölle, perusteena viestinnän ja kuvallisen ilmaisun taito ja harrastus. Laajennetaan stipendien jakoa Lyseonpuiston IB-lukioon, jossa opinto-ohjelmaan kuuluu Mukan teoksia. Stipendin perusteena on Mukan tuotantoon kohdistuva harrastuneisuus ja esseen kirjoittamisen taito.

Tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan esitetään onnitteluita ja huomionosoituksia ja annetaan kirjoja lahjoina tai tuliaisina.

8. NÄYTTELYT

Timo K. Mukka, 70 vuotta syntymästä -näyttelyn tuotannosta jäi seuran haltuun esittelytaulut (17 kpl) ja roll upit (6 kpl). Aineisto on luovutettu Rovaniemen kaupunginkirjastolle – Lapin kirjastoille vuonna 2016. Seura tarjoaa asiantuntemustaan näyttelyaineiston mahdollisiin uusiin esillepanoihin.

Verkkonäyttely (osittainen) on julkaistu Nimikoiden sivustolla (www.nimikot.fi).

Seura anoo rahoitusta Rovaniemen kaupungilta verkkonäyttelyn toteuttamiseksi täysipainoisena kokonaisuutena sivustolla http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/ Lapin kulttuuri kuvina.

Päivälehden museoon Helsingissä vuonna 2019 on vireillä näyttelyhanke. Seuran hallituksen valitsema työryhmä jatkaa yhteissuunnittelua museon kanssa.

9. TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä anomalla avustuksia. Jäsenmaksu on pysyvästi ollut 10 euroa.  Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä samana.

Alkavalle kaudelle haettiin Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustusta, yleisavustusta toimintaan ja kohdeavustusta verkkonäyttelyyn. Kohdeavustushakemusta ei hyväksytty. Mahdolliset retket kustannetaan osallistumismaksuilla ja seuran osittaisella avustuksella.