Larin-Kyöstin seuran vuosikokous 29.2.2012

1.3.2012

Larin-Kyöstin seuran vuosikokous pidettiin sääntöjen mukaisesti Hämeenlinnassa.

Seuran puheenjohtajaksi alkavalla toimintakaudella valittiin Reima T. A. Luoto Espoosta. Muuta johtokunnan jäsenet ovat Jouko Ilonen Hämeenlinnasta, Liisa Kojamo Hämeenlinnasta. Matti Nummenpää Helsingistä ja Annikki Piilonen Helsingistä.

Vuoden 2012 aikana yhdistys hoitaa Hämeenlinnassa olevien muistomerkkien ympäristön kunnostuksen sekä palauttaa aikanaan poistetut muistolaatat. Kesään mennessä julkaistaan Larin-Kyöstiin liittyvä kirja jonka julkaisutapahtuma järjestetään Hämeenlinnassa. Yhdistys tulee myöntämään ansioituneille henkilöille tai yhteisöille pronssisen Larin-Kyösti -mitalin.