Aino Kallas -seuran uutiskirje 2 / 2012 on ilmestynyt