AVOIN TYÖPAIKKA: Hankekoordinaattori

14.2.2013

AVOIN TYÖPAIKKA: Hankekoordinaattori

 

13.2.2013

 

Sarjakuvan tiedotuskeskus ry julistaa haettavaksi hankekoordinaattorin paikan. Sarjakuvan tiedotuskeskus ry on sarjakuva-alan keskeisten järjestöjen yhdistys, jonka tehtävänä edistää sarjakuvan asemaa. Sarjakuvan tiedotuskeskukseen kuuluvat Suomen sarjakuvaseura ry, Sarjakuvantekijät ry ja Kuvittajat ry.

Hankekoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu kokonaisvastuu hankkeen etenemisestä. Hanke pitää sisällään digitaalisen arkiston ylläpitoa ja arkisto-tietokannan kartuttamista ja kehittämistä sekä museoyhteistyöstä. Lisäksi tehtäviin kuuluu mahdollisten apulaisten sekä harjoittelijoiden töiden suunnittelu ja koordinointi. Aineistoa kerätään sarjakuva-arkisto.fi -sivustolle. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen etenemisestä ja tavoitteiden toteutumisesta. Hän vetää projektia ja vastaa sen kokonaisuudesta yhdessä hankkeen työryhmän kanssa, ylläpitää ja kehittää verkostoja sekä edistää rakentavaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Hän myös huolehtii rahoittajalle toimitettavista dokumenteista ja raportoi työstään työryhmälle.

 

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa koulutusta, viestintäosaamista sekä oma-aloitteista ja luovaa työotetta. Hakijalta vaaditaan ymmärrystä projektien hallinnoinnista, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa ja ruotsin sekä englannin kielen taitoa.

 

Kokemus arkistoinnista, sarjakuva- tai museoalasta katsotaan eduksi. Photoshopin hallinnasta, tietokantojen toiminnan ja kulttuurin rahoitusjärjestelmien tuntemuksesta on myös hyötyä tehtävän suorittamisessa.

 

Huhtikuun tai tarvittaessa toukokuun aikana alkava työsuhde on määräaikainen. Määräaikaisuus kestää vuoden 2014 maaliskuun loppuun. Työpaikka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Helsingissä. Vapaamuotoiset hakemukset, jossa mukana henkilö- ja yhteystiedot sekä lyhyt cv hakijasta ja mahdollinen palkkatoivomus 15.3.2013 mennessä osoitteeseen:

Sarjakuvan tiedotuskeskus ry

Piritta Naamanka
Sitarinkatu 9

33310 Tampere


Kuoreen merkintä ”Hankekoordinaattori.”

 

Lisätietoja antaa:

Juhani Tolvanen Sarjakuvan tiedotuskeskus ryn puheenjohtaja juhani.tolvanen@iltasanomat.fi