Opiskele sarjakuvataiteen asiantuntijaksi

21.8.2013


    Opiskele sarjakuvataiteen asiantuntijaksi Muurlan Opistolla

    Ovatko piirtäminen ja tarinat lähellä sydäntäsi?

      Yhdistä intohimosi Sarjakuvataiteen linjalla!

 

Sarjakuvataiteen kaksivuotinen linja tarjoaa in­nostavat ja inspiroivat puitteet sarjakuvailmaisulle. Opiskelu vahvistaa kuvallista ilmaisua ja tarinankerrontaa sekä an­taa hyvät valmiudet alalla työskentelyyn tai jatko-opintoihin. Opiskelu muodostuu käytännön harjoituksista ja työpajoista, luennoista, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja palautteesta.

 

 

Keskeisiä harjoituksia ovat piirustus ja maalaus, kirjoitus- ja ideointiharjoitukset, tutustuminen eri työvälineisiin ja teknii­koihin, kuvankäsittely, aktiivinen luonnoskirjan käyttäminen sekä erilaisiin sarjakuvateoksiin tutustuminen. Lisäksi vierai­lemme näyttelyissä, sarjakuvatapahtumissa ja taiteilijoiden työhuoneilla. Linjan opiskelijat pitävät yhteisnäyttelyn ja työs­tävät yhteisen julkaisun. Opiskelun ohessa toteutetaan myös kaupallisia projekteja opiskelijan intressien mukaan.

 

Linjan opettajat ovat asiantuntevia ja luovia sarjakuva-alan, kuvataiteen ja käsikirjoittamisen ammattilaisia, joilla on vah­va ja käytännönläheinen ote alaan. He tarjoavat kontaktiensa avulla myös ajankohtaista ja konkreettista näkökulmaa sarja­kuvan maailmaan.

 

 

 

 toimisto@muurlanopisto.fi / puh. 044 7581500 / www. muurlanopisto.fi

                                Muurlantie 365, 25130 Muurla