Aino Kallas -seuran uutiskirje on ilmestynyt

25.1.2014

Aino Kallas -seuran uutiskirje.

Uutiskirje sisältää 
Pirkko-Liisa Rauhalan artikkelin "Aino Kallas ja Helsingin Vuorikadun 
Hospiz – yli 40 vuotta kestänyt asiakassuhde".