Kirjailija Esko Piipolle Kainuun kulttuuripalkinto 2015

15.3.2015


Vuoden 2015 Kainuun kulttuuripalkinto on myönnetty kirjailija Esko Piipolle

 

Elias Lönnrot -seura ry on perustanut Kainuun kulttuuripalkinnon vuonna 2010. Palkinto jaetaan vuosittain Kalevala-juhlassa 28 2. rahapalkintona. Rahapalkinnon lisäksi voidaan myös jakaa tunnustus- tai kannustuspalkinto.  Palkinto on tähän mennessä myönnetty viidelle taiteilijalle.

Kulttuuripalkinnon myöntää palkintolautakunta, johon on koottu palkinnon rahoittajien, Elias Lönnrot -seuran sekä taiteen ja kulttuurin asiantuntijaedustus. Lautakunnan jäsenet on asettanut Lönnrot -seura. Palkintoa ovat tukeneet tällä kertaa seuraavat rahoittajat: Kainuun liitto, Kainuun Osuuspankki, Säästöpankki Optia, Kainuun Sanomat ja Kajaanin seurakunta.

Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Johanna Kononow ja jäseninä Eila Parviainen, Lasse Lyytikäinen, Helena Aaltonen ja Maria Tolonen, joka on toiminut myös lautakunnan sihteerinä. Rahoittajien edustajat ovat myös yhtyneet päätökseen.

Kulttuuripalkinto myönnetään ansiokkaasta taiteellisesta ja /tai kulttuurisesta toiminnasta, taiteen ja kulttuurin edistämisestä tai merkittävästä kulttuuriteosta kainuulaiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle.

Vuoden 2015 Kainuun kulttuuripalkinto suuruudeltaan 2000 euroa on myönnetty kirjailija Esko Piipolle hänen merkittävästä Eino Leinon elämään ja tuotantoon, Paltaniemen historiaan ja muuhun kulttuuritoimintaan liittyvästä kirjallisesta työstään sekä Eino Leino -talon toiminnan ja tapahtumien sekä Oulujärven alueen kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämisestä.

Monipuolisen opettaja- ja kouluttajatehtävänsä lisäksi hän on toiminut koulunjohtajan ja rehtorin tehtävissä, Kajaani kaupungin kouluviraston opetuspäällikkönä,

jona aikana koululaitoksessa toteutettiin useita koulukokeiluja ja Kajaanin koululaitoksessa jokavuotista kulttuuriviikkoa. Näistä ansioista Kajaanin kaupungin koululaitos  sai v. 1993 Opetushallituksen (silloin kouluhallitus) myöntämän Cygnaeus-palkinnon.  Hän on toiminut Kajaanin ammattikorkeakoulun johtokunnan puheenjohtajana sekä lukuisissa luottamustehtävissä politiikan piirissä ja kulttuurijärjestöjen toiminnassa. Poliittisen toiminnan vuosina hän oli mm. uuden kirjastotalon kirjastotalotoimikunnassa ja Kaukametsän kulttuurikeskuksen arkkitehtuurikilpailun toimikunnassa. Hän on toiminut Kainuun Eino Leino -seuran varapuheenjohtaja vuosina 2000 - 2003) ja puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien. Näiden tehtävien yhteydessä hän on kehittänyt Eino Leino-talon toimintaa ja luonut talolle uusia toimintoja ja tapahtumia. Niin ikään hän on toiminut Oulujärven jättiläiset ry:n puheenjohtajana.

Hän on toimittanut ja kirjoittanut lukuisia julkaisuja, artikkeleita, laatinut tutkimuksia ja selvityksiä. Erityisen ansiokkaana on pidettävä hänen Eino Leinoon liittyvää tietokirjallista tuotantoaan. Hän on mm. kirjoittanut teokset Tarinoita Eino Leinosta (2008), Kirjaton Eino Leino (2009), Keinu, keinu Eino Leino (2010), Eino Leinon varhaisrunot (2012) ja toimittanut teoksen Vanha Paltaniemi (2012). Viimeksi hän on kirjoittanut vielä julkaisemattoman Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahaston historian 1968 – 2013.

Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana hän on vastaanottanut yhdistykselle Helsingin matkamassuilla vuonna 2014 myönnetyn Vuoden kotimainen matkakohde -palkinnon, joka myönnettiin Oulujärven kulttuurikierroksesta.

Tasavallan Presidentti on myöntänyt hänelle Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin vuonna 2001.