Nimikoitten vuosikokous

17.4.2018

Suomen kirjailijanimikkoseurat ry piti vuosikokouksensa la 14.4.2018 Rikhardinkadun kirjastossa Helsingissä. Normaalien vuosikokousasioiden lisäksi Silja Vuorikuru puhui kokouksen alussa Aino Kallaksesta, kahden maan kirjailijasta. Seuran puheenjohtajana jatkaa Esko Piippo, varapuheenjohtajana Mauri Venemies, sihteerinä Sirpa Sompa-Hokkanen ja taloudenhoitajana Matti Nummenpää. Hallituksen jäseninä jatkavat Päivi Istala ja Jukka. O. Mattila. Uutena hallitukseen valittiin Pentti Haavisto.  Hallituksen varajäseninä jatkavat Leena Jokinen ja Jaakko Yli-Paavola.  Nimikot kiittävät hallitustyöskentelyn jättänyttä Jussi Niinenmaata.

 

Seurarva hallituksen kokous sovittiin pidettäväksi Sastamalassa pe 29.6.2018.

 

Faceboobin sivut on avattu nyt Suomen kirjailijanimikkoseuralle. Kiitos Pertti Haavistolle. Muistutan, että facebookin voima perustuu sinne tuotujen sanomien yhteiseen jakamiseen ja siihen, että kutsutte kavereitanne tykkäämään sivuista. Se on välttämätöntä, jotta saavuttaisimme mahdollisimman paljon nimikoiden toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä.

Käy siis tykkäämässä sivuista ja jos haluat olla ylläpitäjä, ilmoita tykkäämisen jälkeen Pertille, että haluat tulla ylläpitäjäksi (pertti.haavisto@gmail.com). Toivottavasti jokaisesta seurasta löytyy henkilö, joka voi olla ylläpitäjä ja välittää viestejä facebookin sivuille.

 

yst. terv. Esko Piippo

pj