Onko tarkoitus sammuttaa maakunnista kirjailijatyö ja kirjailijoihin perustuva kulttuurityö?

17.5.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö jättänyt kaksi valtakunnallista kirjailijaseuraa ilman tukea.

Suomen Maakuntakirjailijat ry.

Suomen kirjailijanimikkoseurat ry

1.5.2020

KANNANOTTO

Vapaasti julkaistavaksi

 

Onko tarkoitus sammuttaa maakunnista kirjailijatyö ja kirjailijoihin perustuva kulttuurityö? 

 

Opetusministeriö käyttää tänä vuonna kirjallisuuden hyväksi budjetoituja varoja 6,9 miljoonaa. Suurin osa kirjallisuuden valtionavustuksista myönnetään kirjailijoille ja kääntäjille apurahoina ja avustuksina sekä välillisenä tukena kirjastoille. Ministeriö tukee valtakunnallisia kirjallisuuden alan järjestöjä.

Miksi sitten joudutaan kysymään: Onko tarkoitus sammuttaa maakunnista kirjailijatyö ja kirjailijoihin perustuva kulttuurityö? Onko tämä nykyisen hallituksen kulttuuripolitiikkaa? Miksi ei ole arvokasta se, että maakunnissa toimivilla kirjailijayhdistyksillä ja kirjailijoiden tuotantoa vaalivilla yhdistyksillä on toimiva yhdysside, valtakunnallinen järjestö.

Näitä kysymyksiä ovat joutuneet pohtimaan Suomen Maakuntakirjailijat ry ja Suomen Kirjailijanimikkoseurat ry. Suomen Kirjailijanimikkoseurojen pieni Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu (3000 €) päättyi vuoteen 2016 ja Suomen Maakuntakirjailijoiden apu (10 000 €) 2019.

Suomen Maakuntakirjailijat ry on eri puolilla Suomea toimivien kirjoittamisen ammattilaisten yhdysside, joka kokoaa yhteen alueellisesti erilaisia kirjailijoita, kuten romaanikirjailijoita, runoilijoita, tietokirjailijoita, lastenkirjailijoita ja arvostelijoita. Maakuntakirjailijat on osa valtakunnallista kirjallisuusyhdistysten verkostoa, johon kuuluvat myös yli kolmekymmentä alueellista kirjailijayhdistystä. Kirjailijayhdistyksissä kohtaavat valmiit kirjailijat aloittelijoita. Osa jäsenistöstä on Suomen kirjailijaliiton ja Suomen tietokirjailijoiden jäseniä, mikäli ovat täyttäneet jäsenkriteerit (pari julkaistua kirjaa). Järjestö kouluttaa aloittelevia kirjailijoita, antaa arviointiapua. Toiminnan piiriin kuuluu mm. kirjailijavierailut kouluihin ja järjestää erilaisia tapahtumia. Maakuntakirjailijoilla on menneillään 48. toimintavuosi.

Suomen kirjailijanimikkoseurat ry  toimii  52 jäsenjärjestön palvelijana.  Järjestö perustettiin 16 vuotta sitten. Valtakunnallisen järjestön jäsenyyteen kuuluu kirjailijoille (kuolleille ja eläville) perustettuja nimikkoseuroja, joissa pidetään esillä monen kirjailijan elämäntyötä, kirjailijan kirjoittamaa kirjallisuutta ja pyritään monimuotoisesti tuomaan sitä nykypäivään.  Kirjailijanimikkoseurojen liepeillä pidetään yllä kirjailijamuseoita, -taloja ja  –huoneita.  Yleensä kirjailijan tuotanto, elämäntyö ja koti ovat sidoksissa voimakkaasti kotiseututyöhön ja matkailuun, mutta omaavat myös laajempia kulttuurimerkityksiä.

Kun on haluttu yhdistää eri puolilla Suomea toimivia yhdistyksiä tuen saamiseksi ja kokemuksien jakamiseksi, on yleensä perustettu yhteinen kokoava kattojärjestö. Palvelun järjestäminen vaatii yleensä jonkinlaista toimistotilaa, yhdistysten avustamista, matkustamista, palvelujen ostamista ja yhteistä toimintaa ja yhteisiä tilaisuuksia. Vuosien varrella kertyy myös luonnollinen arkisto. Kaikki tämän ylläpitäminen maksaa. 

Yhteiskunnallisesti ajateltuna ei  voi pitää oikeudenmukaisena, että kansallisen kulttuurin ylläpitämisestä, kehittämisestä ja vastuunkannosta kattojärjestöissä toimijat maksaisivat omista kukkaroistaan.  Järjestörakenteessa ei  voida periä keskusjärjestölle perusjäseniltä jäsenmaksua, koska sen perivät jäsenyhdistykset. Useimmassa valtakunnallisessa järjestössä maksetaan jäsenmaksu suoraan keskusjärjestölle. Tätä järjestörakenteiden eroa ei ymmärretä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusjaossa.

Opetusministeriön rahoituksen evääminen hävittää ensin yhteiset palvelut eli toimistot, tapahtumat ja innostuksen, jolla on suuri merkitys. Maakuntakirjailijoilla on toimisto Joensuussa, Suomen kirjailijanimikkoseuroilla Helsingin Munkkivuoressa.

Opetusministeriölle laadittu kulttuuristrategia 2025 näyttää antavan ministeriölle vallan karsia pienimmät kulttuurin tekijät maasta valtionavuttomiksi. Niin Suomen Maakuntakirjailijat kuin Suomen  kirjailijanimikkoseurat  toteuttavat  monia keskeisiä Opetusministeriön kulttuuristrategian 2025 näkökohtia. Tietenkään vapaaehtoistyöllä toimivien järjestöjen voiman vaikutusta strategian kannalta ei voida verrata sellaisiin järjestöihin, joilla on useita työntekijöitä ja  runsaat taloudelliset resurssit. Mutta olennaisempaa järjestöissämme on se, että järjestömme toimivat koko Suomen alueella ja tekevät valtavan paljon työtä paikallisessa kulttuurissa, josta nousevat tulevan Suomen kirjailijat ja kulttuurivaikuttajat. Tätä työtä Suomen ei liene vara hukata.

 

Kari Tahvanainen, puheenjohtaja

Suomen Maakuntakirjailijat ry

 

Esko Piippo, puheenjohtaja

Suomen kirjailijanimikkoseurat ry

 

Yhteystiedot

Suomen Maakuntakirjailijat ry. www.smkk.fi

Kari Tahvanainen: kartsa.tahvanainen@gmail.com, 050 356 1903

Suomen kirjailijanimikkoseurat ry. www.nimikot.fi

Esko Piippo: epiippo45@gmail.com, 050 5680320