Historia

Nimikoitten perustava kokous 28.2.2004

Ensimmäinen kirjailijan nimikkoseura perustettiin 80 vuotta sitten, kesäkuussa 1930, Hj. Nortamon kulttuuriperinnön vaalimiseksi. yhdistys perustettiin Nortamon 70-vuotis syntymäpäivälahjaksi Unkarista saadun vihjeen mukaisesti. Tämä jäi ainoaksi 1930-luvulla perustetuksi nimikkoseuraksi. 1940-luvulla perustettiin Aleksis Kivelle kaksikin nimikkoseuraa. Aleksis Kiven seura perustettiin 1941 ja vuonna 1945 syntyi sen alajaostoksi Turun Aleksis Kiven kerho, joka sittemmin itsenäistyi omaksi nimikkoseuraksi. Muita kirjailijanimikkoseuroja ei tällä vuosikymmenellä syntynyt, mutta nykyisin keskusjärjestön jäsenenä toimiva Suomen Exklibrisyhdistys perustettiin tällä vuosikymmenenllä. Sittemmin kirjailijanimikkoseuroja on perustettu ja myös lakkautettu tai muuten toiminta loppunut.

Vuonna 2004 perustettiin valtakunnallinen kattojärjestö Suomen kirjailijanimikkoseurat - De litterära sällskapen i Finland ry. Perustavassa kokouksessa oli edustettuna 17 kirjailijanimikkoseuraa. Näissä oli yhteensä noin 3000 henkilöjäsentä. Vuonna 2011 liitossa, josta yleisemmin käytetään nimen lyhyempää muotoa NIMIKOT, on 56 jäsenyhdistystä ja näissa yhteensä noin 7135 henkilöjäsentä. Uusia nimikkoseuroja perustetaan nykyisin vuosittain.

Muissa maissa on jossain määrin samankaltaista toimintaa. Suomesta poiketen muualla on runsaasti kirjailijamuseoita, jotka ovat kirjailijayhdistysten ohella valtakunnallisten kattojärjestöjen jäsenenä. Alan kattojärjesöjen yhteistoiminta alkoi vuonna 2007 Nimikoitten järjestäessä ensimmäistä kertaa pohjoismaisen yhteisseminaarin Espoossa. Sen jälkeen on pohjoismainen konferenssi järjestetty joka toinen vuosi. Vuonna 2011 on järjestämisvuorossa Tanska. Saksalainen vastaava järjestö ALG, kutsui vuonna 2009 koolle Euroopan kattojärjestöt. Ensimmäisessä tapaamisessa Berliinissä oli 20 maata. Suomi on ollut alusta alkaen aktiivisesti mukana ja muissa maissa on järjestäydytty myös Suomen mallin mukaiseti.

 

 

Ensimmäinen pohjoismainen seminaari Espoon Hanasaaressa elokuussa 2007. Kuvassa keskellä Nimikoitten puheenjohtaja Matti Nummenpää

Muissa maissa on jossain määrin samankaltaista toimintaa. Suomesta poiketen muualla on runsaasti kirjailijamuseoita, jotka ovat kirjailijayhdistysten ohella valtakunnallisten kattojärjestöjen jäsenenä. Alan kattojärjesöjen yhteistoiminta alkoi vuonna 2007 Nimikoitten järjestäessä ensimmäistä kertaa pohjoismaisen yhteisseminaarin Espoossa. Sen jälkeen on pohjoismainen konferenssi järjestetty joka toinen vuosi.  Saksalainen vastaava järjestö ALG, kutsui vuonna 2009 koolle Euroopan kattojärjestöt. Ensimmäisessä tapaamisessa Berliinissä oli 20 maata. Suomi on ollut alusta alkaen aktiivisesti mukana ja muissa maissa on järjestäydytty myös Suomen mallin mukaisesti.