Toiminta

Suomen Kirjailijanimikkoseurat – De litterära sällskapen i Finland ry on perustettu vuonna 2004. Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on kulttuurin ja kirjallisuuden edistäminen, toimiminen jäsentensä yhteistyöelimenä ja jäsenyhdistyksiensä tukeminen niiden sääntöjen mukaisessa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Suomen Kirjailijanimikkoseurat -yhdistys tekee aloitteita, antaa kannanottoja ja lausuntoja kirjallisuuden ja kulttuurin kehittämiseksi, järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia kuten esitelmätilaisuuksia, luentoja, näyttelyitä, teemapäiviä, tietojen- ja materiaalinkeruukampanjoita sekä osallistuu muiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Yhdistyksen jäsenenä voi olla vain rekisteröitynyt yhteisö. Henkilöt voivat olla jäsenenä jonkin jäsenyhdistyksen kautta tai kannattajajäsenenä. Kannattajajäsen saa liiton jäsentiedotteet sekä kutsun liiton vuosikokoukseen ja muihin liiton järjestämiin tilaisuuksiin. Vuosikokouksessa kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.