Heikki Turunen

Heikki Turunen
Kuva: Matti Nummenpää

Perustettu 29.11.2005

Kotipaikka Vuonislahti

Jäsenmäärä 87

 

 
Vuonislahden Taiteilijatalo

 

Vuonislahden Taiteilijatalon hallitus on 26.5.2013 valinnut Suomen kulttuurirahaston osarahoittamaan hankkeeseen tutkijaksi Pia Hounin Helsingistä (p. 040 7347 293), kirjailijaksi Marjo Heiskasen Kuopiosta (p. 040 511 95 46) ja kuvataiteilijaksi Inkeri Makkosen Helsingistä (p. 041 527 1606).

Varalle valittiin lisäksi tekstiili- ja kuvataiteilija Anna Tolppi.

 

 

TUTKIMUSHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Todetaan, että Suomen kulttuurirahasto on päätöksellään 6.2.2013 myöntänyt hakemuksestamme apurahan tieteelliseen tutkimushankkeeseen Taiteilijaresidenssi Hupelissa. Apuraha on myönnetty pääasiassa Hupelissa työskentely- ja asumistilojen kustannuksiin.

Hanke toteutetaan tutkijan, kuvataiteilijan ja kirjailijan yhtäaikaisena työskentelynä. Tutkija käyttäisi noin puolivuotta yhtäaikaiseen asumiseen ja tutkimustyöhön Hupelissa.

 

Tällaista tutkimusasetelmaa ei ole usein toteutettu, eikä Suomessa ilmeisesti koskaan aikaisemmin. Tutkimuksen hyödyllisyysnäkökulma liittyy sekä taiteilijaresidenssien toimintaedellytysten kehittämiseen että uusien sellaisten suunnitteluun. Samalla se tähtää luovien prosessien parempaan ymmärtämiseen niin opetuksen kuin tutkimuksenkin tiedollisen taustan rakentamisessa.

Yhteistyökumppaneina Taiteilijatalo -yhdistyksen hankkeessa Suomen Kulttuurirahaston lisäksi ovat Suomen Taiteilijaseura, Suomen Kirjailijaliitto ja Lieksan kaupunki (kulttuuritoimi, Asko Saarelainen) sekä dosentti Heikki Kukkonen.

 

Työskentelyä varten Taiteilijatalo ry on hakenut hankkeeseen tutkijaa, kuvataiteilijaa ja kirjailijaa. Hakemuksia saatiin yhteensä 11, joista yksi on tutkija, kaksi kirjailijaa ja kahdeksan kuvataiteilijaa.

Hakijoista ovat suullisesti tai kirjallisesti (Kuivalaiselle) ilmaisseet näkemyksensä Suomen Kirjailijaliitto (hallitus), Suomen Taiteilijaseura (toiminnanjohtaja Petra Havu), Asko Saarelainen ja Heikki Kukkonen.

 

Päätös

1. Tutkijaksi valitaan teatteritaiteen tohtori, dosentti ja taiteen tutkija Pia Houni (s.1965) Helsinki.

Houni työskentelee parhaillaan projektipäällikkönä ja erikoistutkijana Työterveyslaitoksella, jossa hän tutkii esimerkiksi taiteilijoiden työhyvinvointia taidetyön muutoksessa. Lisäksi päättymässä on kuvataiteilijoiden osaamistarpeita tulevaisuuden työelämässä kartoittava tutkimus ja taiteilijoiden parijohtamiseen ja luoviin työtiloihin liittyvä tutkimushanke. Houni on myös opettanut useita vuosia taidealojen oppilaitoksessa.

Tätä hanketta tutkija pitää erittäin mielenkiintoisena, koska ei tiedä vastaavanlaista hanketta aiemmin Suomessa tapahtuneen. Hankkeessa hän näkee mahdollisuuksia kehittää tutkimusmetodologiaa osallistuvan työtavan kautta. Vuonislahden työrauha on todennäköisesti kaikille hankkeeseen osallistuville luovuutta edistävä ja toimii pienimuotoisena yhteisöllisenä asioiden jakamisena.

 

2. Kirjailijaksi valitaan musiikin maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kirjailija Marjo Heiskanen (s. 1963), Kuopio.

Kirjailija Heiskasella on työkokemusta musisoinnin, kulttuurihallinnon, tuottamisen, tiedottamisen ja journalismin aloilta. Tällä hetkellä hän toimii sanataiteen läänintaiteilijana Kuopiossa (Taiteen edistämiskeskus).

Läänintaiteilijatyöstä hän irtautuu syksyllä vapaaksi kirjailijaksi. Vireillä oleva teos työnimellä ”Musiikkikirja” käsittelee laadun ja valinnan teemoja. Hän tutkii kirjassaan myös muusikkouden olemusta käsityöläisyyden ajatuksen kautta.

 

3. Kuvataiteilijaksi valitaan kuvataiteilija, arkkitehti Inkeri Makkonen (s. 1956), Helsinki.

Makkonen on koulutukseltaan kuvataiteilija (Taidekoulu Maa 2003) ja arkkitehti (Teknillinen korkeakoulu 1985). Makkosella on työskentelykokemusta kaupunkisuunnittelutehtävissä, musiikin alalta viulunsoitonopettajana ja vuosituhannen vaihteesta päätoimisena kuvataiteilijana.

 

Hupelissa Inkeri Makkosta kiinnostaa mahdollisuus maalata ulkona, myös talvella. Ulkona maalaaminen, paikan vaihdos ja irtautuminen arkiympäristöstä vaikuttavat hänen mielestään olennaisesti hänen maalaamiseensa.

Kontakti kirjailijaan, sanalliseen maailmaan ja tutkijan näkökulma kuulostavat hänestä mahtavalta mahdollisuudelta hahmottaa tätä sanatonta sekamelskaa. Häntä kiinnostaa Hupelin residenssiaikana maalata maiseman lisäksi ihmistä, mahdollisesti omakuva-sarja.

 

Vuonislahden Taiteilijatalon hallitus katsoo kuitenkin hyödylliseksi valita hankkeeseen varalle tekstiili- ja kuvataiteilija Anna Emilia Tolpin (s. 1978), Turku.

 

Simpauttaja toi Lieksan taidepalkinnon

 

Lieksan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta päätti myöntää kokouksessaan 29.11. Lieksan kaupungin vuoden 2012 taidepalkinnon Lieksan Teatteriyhdistys ry:lle ja Vuonislahden Taitelijatalo ry:lle Simpauttaja-näytelmän esimerkillisestä toteuttamisesta. Vuonislahden Taiteilijatalo ry toimii kirjailija Heikki Turusen nimikkoseurana.

Lieksan Teatteriyhdistys ry ja Vuonislahden Taitelijatalo ry toteuttivat yhteistyössä Heikki Turusen Simpauttaja-teoksen teatteriesityksen vuosina 2011 ja 2012. Simpauttajan näki ja koki Vuonislahden kesässä lähes 10.000 teatterin ystävää.

Simpauttajan paluu kotikylälleen oli merkittävä tapaus pohjoiskarjalaisessa teatterikentässä. Turusen esikoisromaanin pohjalta dramatisoitua näytelmää on esitetty eri puolilla maata, mutta modernin maaseutukuvauksen klassikon kokeminen syntysijoillaan Vuonislahdessa nosti erittäin suuret ennakko-odotukset sekä katsojien että median parissa. Nämä odotukset täyttyivät ja ylittyivät Lieksan Teatterin taidokkaassa tulkinnassa, jonka pohjan loivat oivalliset näyttelijävalinnat sekä teatterilaisten vahva ja eläytyvä roolien tulkinta.

30-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna viettävä Lieksan Teatteri on valmistanut lähes 60 näytelmää pääasiassa kotikaupunkinsa katsojille. Näytelmien ohjauksesta ovat vastanneet eri ammattiohjaajat. Monipuolisia elämyksiä tarjonneet esitykset ovat syntyneet teatterin harrastajien monialaisesta yhteistyöstä, innostuneisuudesta ja vankkumattomasta päämäärätietoisuudesta. Huomionarvoista on ollut myös teatterilaisten sitkeys voittaa matkalla koettaneet vastoinkäymiset.

Lieksan Teatterin ja Vuonislahden Taitelijatalon yhteystyö alkoi Heikki Turusen käsikirjoittaman Olli Tiainen ─ Suomen sodan sankari -näytelmän kantaesityksestä Vuonis-rantateatterissa kesällä 2008. Näytelmä sai hyvän vastaanoton ja sitä esitettiin myös seuraavana kesänä.

Vuonislahden Taitelijatalon rooli esitysten tuottajana on ollut laaja-alainen ja monitahoinen; aina ideasta ja käsikirjoituksen tilauksesta (Olli Tiainen) käytännön järjestelyihin. Vuonislahden teatteritoiminnan ammattimaiset järjestelyt ovat saaneet runsaasti kiitosta. Erityisen vaikuttavaa on ollut Taitelijatalon koordinoima laaja-alainen kyläläisten ja eri yhdistysten yhteistyö tapahtumien toteuttamisessa. Simpauttajan esityksissä talkoolaisia oli näyttelijät mukaan lukien noin viitisenkymmentä esitysiltaa kohden.

Taitelijatalon rakentamisen ja teatteritoiminnan lisäksi vuonna 2005 perustetun Taitelijataloyhdistyksen kulttuuritoiminta on ollut laaja-alaista. Taitelijatalo on osallistunut aktiivisesti Vuonislahden alueen taidenäyttelyihin sekä Pielisen altaan symposiumin ja Pielinen Soi -kamarimusiikkifestivaalin konserttien järjestelyihin. Lisäksi yhdistys on tuottajana Heikki Turusen teksteihin pohjautuvassa ”Nainen tulee maakunnasta” -esityksissä.

Lieksan Teatterin ja Vuonislahden Taitelijatalon toteuttamat ja paikalliseen perinteeseen pohjautuvat teatteriesitykset on erinomainen esimerkki kulttuurimatkailun tuloksellisesta eri tahoja hyödyntävästä toteuttamisesta ja sen mahdollisuuksista Pielisen Karjalassa.

 

LIEKSAN KULTTUURITOIMI

Asko Saarelainen

rehtori

 

Heikki Turusen tuotanto

 • Hämärätunnin tarinoita 2010
 • Tulilintu 2009
 • Pohjoinen ulottuvuus 2007
 • Yö kevään kuun 2005
 • Orpopojan valssi 2003
 • Jumalan piika 2002
 • Kaikkitietävän tasavalta 2000
 • Seitsemän kurvin suora 1998
 • Hojo,hojo 1995
 • Maalainen 1994
 • Karhunpäinen metsänvartija 1992
 • Turusen pyssystä 1988
 • Maan veri 1987
 • Mustarinnan lapset 1985
 • Punahongan hehku 1982
 • Kolmen hevosen mies 1981
 • Soakkunoita susirajalta 1979
 • Hupeli 1978
 • Kivenpyörittäjän kylä 1976
 • Joensuun Elli 1974
 • Simpauttaja 1973
 

Kuvateokset

 • Pielisen kirja 1997, Heikki Turunen ja Reino Turunen
 • Lieksa - eräkaupunki 1981, kuvat Mikko Savolainen

 

Yrityshistoriikki

 • Hongan tarina: kertomus puusta, ihmisestä ja yrittäjyydestä, 2005

Tv-filmatisoinnit

 • Joensuun Elli 2004
 • Kivenpyörittäjän kylä 1995
 • Simpauttaja 1975

 

Käännökset

 • Kivenpyörittäjän kylä, norjaksi, Steintrilleren
 • Simaputtaja, ruotsiksi, Livaren

 

Palkinnot

 • Pro Finlandia –palkinto 2004
 • Pro-Maasseutu -palkinto 1995
 • Kareliaani -palkinto 1995
 • Kalevalan juhlavuoden palkinto 1984
 • Pohjois-Karjalan taidepalkinto 1977
 • Kiitos kirjasta -mitali 1974
 • Kalevi Jäntin palkinto 1973
 • J. H. Erkon palkinto 1973