Jacob Tegengren

Jacob Tegengren sällskapet rf

Perustettu 1985

Kotipaikka Vörå

Jäsenmäärä n.100

 

Yhteystiedot

Ordförande Erik Liljeström
Skidstuguvägen 5
66600 Vörå
050 5275042

erik.liljestrom@netikka.fi

Seuran kotisivu

 

Föreningens ändamål är att sla vakt om minnet av författaren Jacob Tegengrens verksamhet som poet, folkbildare, ornitolog, amatörarkeolog och bankdirektör.

Sällskapet skall sprida kunskap om Tegengrens litterära respektive arkeologiska verksamheter och vårda deminnestaty sällskapet reste i Vörå 1990 och ta hand om makarna Tegengrens grav på kyrkogården i Vörå.

Sällskapet anordnar årshögtrider, seminarier och andra tillställningar med anknytning till Jacob Tegengren.

Sällskapet har också gett ut en kasset (Flammande låga på hemgårdshärd) med sånger och texter av Jacob Tegengren.

Seuran päämääränä on vaalia kirjailija Jacob Tegengrenin muistoa runoilijana, kansansivistäjänä, ornitologina ja amatööriarkeologina. Seura pyrkii levittämään tietoa Tegengrenin kirjallisesta sekä arkeologisesta toiminnasta.

Tegengrenin seura hoitaa muistopatsasta, jonka seura pystytti Vöyrin keskustaan 1990. Patsaan on tehnyt Tea Helenelund. Seura hoitaa myös Tegengrenien hautaa Vöyrin kirkkomaalla.

Seura järjestää vuosijuhlia, seminaareja ja muita tapahtumia Jacob Tegengrenin muistoa kunnioittaen.

Seura on julkaissut kasetin, jossa on Jacob Tegengrenin tekemiä lauluja ja sanoituksia.

Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen och ordförande och medlemmar till utskotten.

 

Till ordförande för år 2016 valdes Ingvald Back. Teckningsrätt ges åt ordförande och sekreterare.

 

Övriga styrelsemedlemmar utgör:    

Kurt Söderberg (förslag vice ordf.), suppleant Olav Björk

Gustav Lundström, suppleant John Österlund

Ralf Toppar, suppleant Kurt Henriksson

Svea Södergård, suppleant Dorothy Röj

Bernice Eklund, suppleant Inger Back 

Leif Öling, suppleant Tomas Klemets

Marja-Lena Södergård sekr, suppleant Barbara Blomström-Strand

 

Kassör att tillsättas:

Förslag: Debora Strand eller Bernice Eklund