Jaakko Juteini

Perustettu 8.12.2009

Kotipaikka Hattula

Jäsenmäärä 50

Jaakko Juteini -seuran jäsenmaksu on 15 euroa ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa. Kannattajajäsenmaksu on 300 euroa. Jäsenmaksu maksetaan tilille FI62 5680 7520 0436 63

Jaakko Juteini -seuran hallitus 2018

 

Eero Ojanen pj.

Jukka O. Mattila vpj.

Simo Viertonen siht.

Tuomas Nieminen

Jaakko Juutila

Juhani Koivisto

Varajäsenet Martti Pura ja Kerttu Sarkkola

 

Jaakko Juteini -seura ry

040 5716 200

eero.ojanen@ppa.inet.fi

Myllärintie 5

13720 Parola

 

Toimintaa vuonna 2018

 

9.4. Seuran puheenjohtaja Eero Ojanen puhujana Hattulan kirjaston Agricolan-päivän tilaisuudessa Hattulan Juteinitalossa. Tilaisuus liittyi Hattulan kunnan 150-vuotistapahtumiin.

 

4.11. klo 13.00–16.30 Seuran perinteinen suomen kielen tapahtuma ”Jaakko Juteinin löytynyt hautakivi”. Ohjelma alempana dokumentilla ”Juteini 2018.pdf”

 

17.–18.11. Matka Viipuriin Pro Sorvalin Hautausmaa ry:n ja Wiipuri-Yhdistys ry:n kanssa.


 

 

Jaakko Juteini -seura ylläpitää Jaakko Juteinin kulttuuriperintöä vaalivaa tapahtumasarjaa Hattulassa. Vuonna 2015 aiheena olivat Suomen murteet ”Sukkel asi – Erikoene tappaas”. Vuonna 2016 seura järjesti tilaisuuden ”Suomiko vaikea kieli? – neljän maanosan suomen kielen opiskelijat kertovat”. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumalla ”Suomi 100 vuotta – Jaakko Juteini 200 vuotta” seura juhlisti Jaakko Juteinin kirjallisen tuotannon huippuvuotta 1817. Viipurin Ristimäen hautausmaalta 31.7.2018 yllättäen löytynyt Jaakko Juteinin hautakivi oli aiheena Jaakko Juteini -seuran vuoden 2018 tapahtumalle "Jaakko Juteinin löytynyt hautakivi".

Alla olevat pdf:t kertovat edellä mainituista tapahtumista yksityiskohtaisesti.

 

Jaakko Juteinin patsas uudessa sijaintipaikassa Juteinitalon pihassa. Patsas siirrettiin 8.10.2010.

 

SOVINDO-LAULU

Rauhan, riemun runsas valo

olkoon meillä osana,

kosk' on sodan, surman palo

kadonnut ja kaukana, -

wirittäkön wiisautta,

wahwistakon wapautta

nyt ja aina edespäin,

elon keinot enendäin.

 

Sowinnoll' on suloisuutta,

riita rinnat raatelee,

weljen, wältä kawaluutta,

waino tunnon turmelee,

Jätä wihat, heitä wainot,

heitä riidat rumat, kainot,

syngeyteen sywyyden,

pimeyteen pahuuden.

 

Ah! ett' olis' onnen tiellä

suosiohon Suomessa

aina portit auki wielä

säätyemme seassa.

sillä kerran korkeudet,

luonnon pohjat, laweudet,

niin kuin ne nyt näkywät,

silmistämme siirtyvät.

 

Rinda, hywän rakastaja,

jossa pyhyys palaapi,

ombi onnen ammendaja,

hyödytystä halaapi.

Sowindo on hywä hetki,

rehellisyys paras retki,

joka iloon johdattaa,

wanhanakin wirwoittaa.

 

Walistuksen wiritessä

paetkon jo pahennus,

hywän-suondo, syttyessä,

olkon tunnon ojennus,

että käwis' koittavainen

ylös päiwä paistawainen

iloksemme iäti,

autuudeksi alati.

 

Suosiossa maa ja mulda

lisää onnen laihoa.

Ilmarinen! iske tulda,

wälähytä waloa.

Soita, soita, Wäinämöinen!

jo nyt lepy, Joukawainen!

käyden käsi kädessä

ystäwyyteen yhessä.