Aino Kallas

Kirjailija Aino Kallas, Väinö Hämäläisen maalaus v:lta 1917, Otava, Helsinki. Valokuva teoksesta Kodin suuri tietosanakirja, osa 5, Weilin + Göös 1981

Perustettu 28.9.2006

Kotipaikka Turku

Jäsenmäärä 63

 

 

Aino Kallas Seuran hallitus


Hallituksen puheenjohtaja
Silja Vuorikuru (silja.vuorikuru(a)helsinki.fi)

Varapuheenjohtaja Hilkka Oksama-Valtonen

Sihteeri Maarit Leskelä-Kärki

Jäsenet

Liisa Harkkomaa

Kukku Melkas

 

Aino Kallas -seuran omat kotisivut löytyvät: Aino Kallas Seura (wordpress.com)

 

Seuran toiminta ja tarkoitus

 

Aino Kallas Seura perustettiin Turussa syyskuun 28. päivänä vuonna 2006.

 

Aino Kallas Seuran lähtökohtana on suomalais-virolaisen kirjailijan Aino Kallaksen (o.s. Krohn) kirjallinen tuotanto ja elämä. Kallas edustaa suomalaisessa kirjallisessa kaanonissa poikkeuksellista, kiinteästi eurooppalaiseen ja venäläiseen modernismiin kiinnittyvää naiskirjailijaa. Hänen tuotantoonsa kuuluu runoja, novelleja, pienoisromaaneja, esseitä, matkakirjallisuutta, muistelmia ja päiväkirjoja. Hänen laajaa yksityismateriaaliaan ja teosten käsikirjoituksia säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkistossa Helsingissä. Kallaksen tuotantoon kohdistuneet feministiset ja ekologiset tulkinnat ovat viime vuosien aikana tuoneet aivan uusia ulottuvuuksia hänen persoonaansa ja kirjailijuuteensa.

 

Toiminnallaan seura pyrkii kartoittamaan myös laajemmin naisten erilaisia kirjoittamisen muotoja ja tapoja suomalaisessa kulttuurissa 1900-luvun alussa. Siten seuran tarkoituksena ei ole keskittyä vain Kallakseen, vaan painottaa naisten kirjoittamisen laaja-alaisuutta ja tuoda esiin myös unohdettuja kirjallisia naisia ja kirjoittamisen lajeja.Seura kutsuu mukaan kaikkia Kallaksen tuotannon ja 1900-luvun alun naiskirjallisuuden harrastajia, tuntijoita ja tutkijoita.Kallaksesta lähtevien kirjallisten traditioiden tarkastelu suhteessa nykypäivän kirjallisuuteen on olennainen osa seuran toimintaa

 

Seura järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, taidetapahtumia, kulttuurimatkoja ja nais-kirjallisuuteen liittyviä seminaareja. Kallas kytkeytyy kiinteästi suomalais-virolaiseen kulttuurivaihtoon, minkä vuoksi yksi tärkeä toimintamuoto on tämän kulttuurienvälisyyden tukeminen.

 

Tavoitteena on luoda foorumi Kallaksesta kiinnostuneille lukijoille ja tutkijoille sekä samalla tiedottaa ajan naiskirjallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta. Seura perustaa nettisivuston ja tulevaisuudessa seura voi myös tuottaa kirjahankkeita sekä pyrkiä yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkiston kanssa keräämään aiheeseen liittyvää aineistoa sekä digitoimaan Kallakseen ja ajan naiskirjailijoihin laajemmin liittyvää arkistoaineistoa.

Aino Kallas Seura juhlistaa Aino Kallaksen syntymäpäivää keskiviikkona 2.8.2017 Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2-4, Helsinki) alkaen klo 17.

Tämän vuoden teemana on "Aino Kallas - suomalainen, virolainen, maailmankansalainen". Tapahtuman aluksi seuran jäsen Pirkko-Liisa Rauhala esittelee Aino Kallaksen elämää viidessä maassa ja sitä, miten kansainvälinen elämä näkyy Kallaksen tuotannossa ja hänen verkostoissaan. Alustuksen jälkeen kävellään Päivälehden museosta Vuorikadun Hospiziin, nykyiseen Hotelli Arthuriin (Vuorikatu 19) jonka kanta-asiakas Aino Kallas oli kaikkiaan 40 vuoden ajan. Tapahtuma on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Lisätietoja antaa Pirkko-Liisa Rauhala,

Pirkko-Liisa.Rauhala(at)helsinki.fi


 

 

Suomen PEN järjestää jo perinteiseen tapaan Aino Kallaksen nimipäivät -tilaisuuden 10.5.2017 Tilaisuus pidetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa, osoitteessa Hallituskatu 1, klo 16-18.

 

Tilaisuudessa puhuvat Otso Kantokorpi, Vilja-Tuulia Huotarinen, Jukka Laajarinne ja Silja Vuorikuru.

 

Silja Vuorikurun kirjoittama elämäkerta "Aino Kallas. Maailman sydämessä" (SKS 2017) on myytävänä tilaisuudessa.

Tervetuloa!

Lisätiedot: http://www.suomenpen.fi/?p=5614

 

 

Suomen PEN

www.suomenpen.fi

 

 

 

Aino Kallas Seuran 10-vuotisjuhlaseminaari

"Mikä on lopullinen yhteenveto, tulos elämästäni? Osanneeko ehkä 
tuleva elämäkertani kirjoittaja paremmin sen todeta kuin minä itse, 
joka en ole vielä ihan irtautunut." – Aino Kallas

Suomalais-virolainen kirjailija Aino Kallas pohti näin elämänsä 
lopputulemaa vuonna 1953, kolme vuotta ennen kuolemaansa. Aino Kallas 
eli kiehtovan, ristiriitaisen ja tapahtumiltaan rikkaan elämän niin 
yksityishenkilönä kuin kirjailijanakin. Hänen elämänsä ja ehtymättömän 
runsas kirjallinen tuotantonsa sekä hänen sijaintinsa suomalaisen ja 
virolaisen kulttuurin rajamailla on inspiroinut lukijoita, 
kirjailijoita ja tutkijoita jo monen vuosikymmenen ajan Suomenlahden 
molemmin puolin.

Aino Kallas Seura juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan järjestämällä 
elämäkerrallisiin kysymyksiin keskittyvän seminaarin. Tilaisuudessa 
julkistetaan myös toinen painos vuonna 2009 ilmestyneestä teoksesta 
Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta (Toim. Maarit 
Leskelä-Kärki, Ritva Hapuli ja Kukku Melkas, Avain/BTJ 2009). Kirjaa 
on myös myynnissä.

Ohjelma
* Avaussanat
* Viro-säätiön tervehdys
• Aino Kallas -elämäkerta – Kirjailija ja elämäkerran kirjoittaja 
kirjailijakuvan rakentajina, kirjallisuudentutkija, FT Silja Vuorikuru
* Minna Krohn -elämäkerta – Tuntematon äiti ja elämäkertatutkijan 
haaste, kulttuurihistorioitsija, dosentti Maarit Leskelä-Kärki
* Pentti Lylyn arkisto Otto Mannisen ja tämän aikalaisten biografisen 
tutkimuksen kannalta, kirjallisuudentutkija, FT Hanna Karhu
* Erja Noroviita lausuu Aino Kallaksen novellin
* Aino Kallaksen matkassa, Hilkka Oksama-Valtonen
* Loppusanat

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.
SKS:n juhlasaliin mahtuu 100 henkeä.
Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Aino Kallas Seura ja SKS.

Seuran jäsenmaksu on 15 euroa.
Seuran tilinumero on FI1343091820152328
Voit liittyä tästä tai ottamalla yhteyden seuran puheenjohtajaan (silja.vuorikuru(a)helsinki.fi).

Aino Kallas-kävelyt 2010–2013

Aino Kallas Seura järjestää vuosittain kulttuurikävelyn Helsingissä 
Aino Kallaksen maisemissa. Kävelykierrosten (2010-2013) esitetekstit 
ovat luettavissa täältä.

Pirkko-Liisa Rauhala (s. 1951) on Aino Kallas Seuran
aktiivinen jäsen. Hän on dosentti ja työskentelee
yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston valtio-
tieteellisessä tiedekunnassa. Hän on toiminut
vuosina 2001-2006 Tarton yliopistossa sosiaalipolitiikan
ja sosiaalityön vierailevana professorina.

Esite 2013

Esite 2012

Esite 2011

Esite 2010

Aino Kallas Seura järjestää vuosittain Aino Kallaksen syntymäpäivänä kulttuurikävelyn Helsingissä. Kävelyiden suunnittelijana ja oppaana on toiminut Seuran jäsen Pirkko-Liisa Rauhala. Hän on myös laatinut kävelyesitteet, jotka ovat luettavissa Seuran kotisivulla.

Kävelyiden reitit ja kohteet ovat olleet vuosittain osittain samoja ja siksi myös esitteissä on samoja aineksia. Jokaisena vuotena on kuitenkin pyritty löytämään joku erityiskohde, johon on tutustuttu tarkemmin. Tavoitteena on ollut myös koota kävely joidenkin teemojen ympärille. Vuoden 2011 erityisenä tutustumiskohteena oli Helsingin Saksalainen kirkko, jossa Aino Krohn ja Oskar Kallas vihittiin avioliittoon elokuussa 1900. Vuoden 2012 kävelyssä pääteemana oli Aino Kallaksen äidin, Minna Krohnin muotokuva, joka oli esillä Helsingin yliopistomuseossa. Muotokuvan ympärille rakentui myös syksyn 2012 aikana Seuran ja yliopistomuseon yhdessä järjestämä seminaari. Vuoden 2013 juhlakävelyssä teemoina olivat Aino Kallaksen ja Ilona Jalavan ystävyys sekä Aino Kallaksen kanta-asiakkuus Vuorikadun Hospizissa (nykyinen Hotelli Arthur).

Esitteet on laadittu informatiivisuuden näkökulmasta. Siksi ne sisältävät päivämääriä, kirjallisuusviitteitä ja huomautuksia, jotka tekevät tekstistä hieman raskasta luettavaa. Tarkoitus kuitenkin on, että esitteet palvelisivat Seuran jäseniä ja ystäviä siten, että niiden pohjalta on mahdollista järjestää oma-aloitteisia Aino Kallas-kävelyjä. Siksi esitteisiin on koottu yksityiskohtaistakin tietoa, josta niistä voi poimia kiinnostavia kohtia sekä päästä viitteiden avulla hankkimaan helposti lisätietoa.

Esitteisiin on liitetty linkkejä (alaviitteissä), joissa on kuvia ja lisätietoa kävelyn varrella olevista rakennuksista.  

Lisätietoja Aino Kallas-kävelyistä ja esitteistä antaa Pirkko-Liisa.Rauhala(at)helsinki.fi

Uusia tulkintoja Aino Kallaksesta

Aino Kallas seuran puitteissa on ilmestynyt kirja "Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta" (BTJ-kustannus 2009), jonka ovat toimittaneet Kallas-seuran aktiivit Maarit Leskelä-Kärki, Kukku Melkas ja Ritva Hapuli. Kirja  valottaa suomalais-virolaisen kirjailijan tuotantoa ja elämää tuoreista näkökulmista. Se koostuu useiden Kallasta viime vuosina tutkineiden kirjoittajien teksteistä.

Kirjan aloittaa laaja elämäkerrallinen essee, jossa Aino Kallaksen tuotannon naishahmot ja kirjailijan elämä kiedotaan kiehtovalla tavalla yhteen. Sitä seuraavat esseet valottavat esimerkiksi Kallaksen perhettä ja sukujuuria, kirjailijan julkisuuskuvaa ja matkoja sekä hänen suhdettaan maailmanpoliittisiin tapahtumiin. Kirjan teksteissä Aino Kallas elää naisena ja kirjailijana vahvasti omassa ajassaan osana eurooppalaista kulttuurihistoriaa.

Kallaksen monipuolisen tuotannon koko kirjo romaaneista runoihin, novelleista näytelmiin, kirjeistä päiväkirjoihin ja lehtikirjoituksista matkakertomuksiin on kirjoituksissa läsnä. Niissä ollaan muun muassa kadonneen käsikirjoituksen jäljillä ja pohditaan Kallaksen luonnonrunoilijuutta. Kirja valottaa myös taiteilijoiden ja tavallisten lukijoiden kokemuksia kirjailijan teosten äärellä ja pohtii, miksi Aino Kallas yhä kiehtoo ja kiinnostaa.

Kirja on suunnattu kaikille Aino Kallaksen lukijoille, ja se toimii hyvänä materiaalina niin peruskoulujen kuin yliopistojenkin opetuksessa. Sen kirjoittajien toiveena on herättää uusien sukupolvien kiinnostus Aino Kallaksen unohtumattomiin teoksiin.


 

LUKUMUISTOJA AINO KALLAKSESTA
 

Aino Kallas Seura järjesti vuonna 2007 kirjoituskeruun. Kesällä 2009 ilmestyi tuoreita Kallas-tulkintoja esittelevä teos Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta (toim. Maarit Leskelä-Kärki, Kukku Melkas ja Ritva Hapuli, BTJ). Kirjan viimeisessä artikkelissa käsitellään keruuseen tulleita tekstejä ja lukijoiden kokemuksia Kallaksen äärellä. Valikoima keruutekstejä on nyt tilattavissa oheisella lomakkeella. Teksti toimitetaan sähköpostin liitteenä pdf-muodossa.

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

 

Aino Kallas

Negotiations with Modernity

 

toimittaneet: Leena Kurvet-Käosaar, Lea Rojola

 

Suomalaisten ja virolaisten tutkijoiden englanninkielisissä artikkeleissa käsitellään monista eri näkökulmista niin Aino Kallaksen tuotantoa kuin hänen kirjailijanuraansa ja elämäänsä. Analysoitavina ovat myös Kallaksen kirjeet ja päiväkirjat, matkakirjat sekä Aino Kallaksesta tehdyt muotokuvat.

Within recent reconceptualizations of Finnish and Estonian canon of modernism and modernity, Aino Kallas (1878–1956) now belongs among the key writers and intellectuals of the first half of the 20th century. Her rich legacy consisting of novels, short stories, plays, cultural criticism and life writings testifies to her intellectual and aesthetic grasp of modernity and her varied modes of engagement with it. In the 1920s and 30s, Aino Kallas became an internationally renowned author and a selection of her work was translated into English. For her, participating in the immediate cultural debates in Estonia and Finland was a priority, yet her whole oeuvre is a negotiation between her more immediate contexts and the leading conceptual frameworks of aesthetics, geniality, knowledge, subjectivity, race, sexuality, nature, etc., circling in Europe at the end of the 19th and the beginning of the 20th century.

The collection, first one ever on Aino Kallas in English, highlights her significance to the artistic and intellectual horizons of modernity of Finland and Estonia as well as those of Scandinavia and Europe. Containing articles focusing on the question of female voice and echoes of feminist ecological thought in her fiction, a contrapunctual reading of her fiction and that of Isak Dinesen, her unknown manuscript “Bathseba”, the implications of existentialist thought for her work, Kallas’ engagement in her cultural criticism and life writings with decadent modernism, issues of race and heredity, subjectivity and borders, travel, ageing, her interpretation of Goethe, and the iconography of Kallas, the collection features the work of today’s leading Aino Kallas scholars in Finland and in Estonia.