Kävelykierrosten esitetekstit

Aino Kallas-kävelyt 2010–2013

Aino Kallas Seura järjestää vuosittain Aino Kallaksen syntymäpäivänä kulttuurikävelyn Helsingissä. Kävelyiden suunnittelijana ja oppaana on toiminut Seuran jäsen Pirkko-Liisa Rauhala. Hän on myös laatinut kävelyesitteet, jotka ovat luettavissa Seuran kotisivulla.

Kävelyiden reitit ja kohteet ovat olleet vuosittain osittain samoja ja siksi myös esitteissä on samoja aineksia. Jokaisena vuotena on kuitenkin pyritty löytämään joku erityiskohde, johon on tutustuttu tarkemmin. Tavoitteena on ollut myös koota kävely joidenkin teemojen ympärille. Vuoden 2011 erityisenä tutustumiskohteena oli Helsingin Saksalainen kirkko, jossa Aino Krohn ja Oskar Kallas vihittiin avioliittoon elokuussa 1900. Vuoden 2012 kävelyssä pääteemana oli Aino Kallaksen äidin, Minna Krohnin muotokuva, joka oli esillä Helsingin yliopistomuseossa. Muotokuvan ympärille rakentui myös syksyn 2012 aikana Seuran ja yliopistomuseon yhdessä järjestämä seminaari. Vuoden 2013 juhlakävelyssä teemoina olivat Aino Kallaksen ja Ilona Jalavan ystävyys sekä Aino Kallaksen kanta-asiakkuus Vuorikadun Hospizissa (nykyinen Hotelli Arthur).

Esitteet on laadittu informatiivisuuden näkökulmasta. Siksi ne sisältävät päivämääriä, kirjallisuusviitteitä ja huomautuksia, jotka tekevät tekstistä hieman raskasta luettavaa. Tarkoitus kuitenkin on, että esitteet palvelisivat Seuran jäseniä ja ystäviä siten, että niiden pohjalta on mahdollista järjestää oma-aloitteisia Aino Kallas-kävelyjä. Siksi esitteisiin on koottu yksityiskohtaistakin tietoa, josta niistä voi poimia kiinnostavia kohtia sekä päästä viitteiden avulla hankkimaan helposti lisätietoa.

Esitteisiin on liitetty linkkejä (alaviitteissä), joissa on kuvia ja lisätietoa kävelyn varrella olevista rakennuksista.  

Lisätietoja Aino Kallas-kävelyistä ja esitteistä antaa Pirkko-Liisa.Rauhala(at)helsinki.fi