Toimintasuunnitelma 2019

TIMO K. MUKKA -SEURA RY.

Rovaniemi

                                                                

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. YLEISTÄ

Timo K. Mukka -seura ry toimii Timo K. Mukan kirjallisuuden ja kuvataiteen ystävien yhteisönä sekä edistää hänen tuotantonsa esillä oloa ja lukijoiden verkoston kasvua. Seura järjestää toimintaa ja tapahtumia, kuten lukupiirejä, luento- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, näyttelyitä, teemapäiviä yms. Toimintansa tukemiseksi seura voi hakea apurahoja, ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan.

Seura osallistuu kirjailijasta ja hänen tuotannostaan käytävään keskusteluun käyttäen hyödyksi jäsenten asiantuntemusta ja kiinnostusta. Seurataan kirjailijan ja hänen tuotantonsa esillä oloa mediassa ja median arkistoissa sekä akateemisen tutkimuksen kohteena. Tuotannon tutkimus, teosten käännökset ja teosten pohjalta syntyvät uudet produktiot ovat huomion kohteena.

Timo K. Mukan syntymästä tulee kuluneeksi 75 vuotta. Seura huomioi merkkivuoden osallistumalla alulle panemaansa näyttelyhankkeeseen Päivälehden museossa Helsingissä yhdessä sovittavalla tavalla. Seura huomioi toiminnassaan  uusintapainosten ilmestymisen tavalla, joka päätetään tapauskohtaisesti.

Seura jatkaa vaikuttamista WSOY:öön Mukan kahden viimeisen teoksen uusintapainosten julkaisemiseksi.

 2. SEURAN HALLINTO

Seuran toimintaa vuosikokousten välisen ajan johtaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä 6 varsinaista ja 4 varajäsentä. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tammi–toukokuussa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan tai ainakin 4–6 kertaa vuodessa.

3. JÄSENISTÖ

Seura tiedottaa näkyvästi toiminnastaan ja tekee mahdolliseksi jäseneksi liittymisen esimerkiksi seuran järjestämissä tilaisuuksissa ja Nimikoiden sivustolla (http://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/timo-k-mukka/). Jäsenmäärän kasvaminen tai ainakin ennallaan pysyminen on tavoitteena. Seuran pyrkimyksenä on tarjota jäsenille mahdollisuus osallistua ja toimia. Onnistunut toiminta perustuu myös jäsenten omaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen.

4. YHTEISTYÖ

Tehdään yhteistyötä kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa. Merkittävä yhteistyökumppani on Päivälehden museo Helsingissä. Merkkivuosi huipentuu näyttelyyn, avoinna lokakuun lopusta tammikuun alkuun. Yhteistyö jatkuu Hiljaisuus-festivaalin järjestäjien kanssa. Edelleen jatketaan yhteistyötä Rovaniemen kaupunginkirjaston, erityisesti Lappi-osaston kanssa, ja Lapin kirjastojen kanssa. Pidetään yllä suhteita mediaan. Jatketaan hyvää yhteistyötä Kahvila Kauppayhtiön, teatteriravintola Cafe & Bar 21:n, Cafe Kodin ja Kansankadun Mustankissan kuppilan kanssa.

 

 

5. TIEDOTTAMINEN, YHTEYDENPITO

Jäsenkirjeillä ja -tiedotteilla sähköpostitse pidetään yhteyttä jäseniin. Sähköpostittomat jäsenet saavat tiedotteet postikirjeinä. Toiminnasta ja tilaisuuksista tiedotetaan Lapin Kansassa, Uusi Rovaniemi -lehdessä, Yle Rovaniemi -alueradiossa ja Rovaniemen kaupunginkirjaston nettisivuilla ja seuran omilla Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/TimoKMukkaseura/.  Yhteyttä Nimikoihin hoidetaan sähköpostitse ja järjestön verkkosivuilla. Nimikoiden sivuja (www.nimikot.fi) käytetään myös tiedottamiseen. Seuran esitettä jaetaan medialle ja yleisölle eri yhteyksissä.

6. VARSINAINEN TOIMINTA (osittain alustava suunnitelma, kuullaan vuosikokousta)

Vuosikokous

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 28.5.2019, alkaen klo 18 Kansankadun Mustankissan kuppilassa, os. Kansankatu 2, Rovaniemi.

 

Osallistuminen tapahtumiin

Mukka hiljaisuudessa osana Hiljaisuus-festivaalin ohjelmatarjontaa Mukka-ladossa Kittilän Kaukosessa 5.–8.6.2019. Pääsymaksuton ohjelma. https://www.hiljaisuusfestivaali.fi/

Timo K. Mukka: tuolloin, nyt ja tulevaisuudessa

Ääneen luetut runot, novellit ja kirjeet saattelevat kuulijan Mukan kokemiin tilanteisiin ja tunnelmiin sekä paikkoihin ja aikaan. Lapin luonto, yhteiskunnan ja valtioiden tila sekä luomistyön problematiikka ovat kirjailijan tuotosten keskeisenä aiheena. Tekstien kuuntelua seuraa kommentointi ja keskustelua.

Toteutus: Eetu Kangas ja Pekka Raudaskoski, Mukan aikalainen ja ystävä

Seura maksaa järjestelyn ja vastuuhenkilön kulut.

 

Rovaniemen Taiteiden yössä Rovaniemi-viikolla 2.–8.9.

Luetaan Mukkaa Kansankadun Mustassakissassa. Tapahtumasta vastaa Eetu Kangas muusikkoystävineen.  Tapahtumatiedot toimitettava 1.8. mennessä www.rovaniemi.fi/rovaniemiviikko

Seura maksaa järjestelyn kulut.

 

Rovaniemen Wanhat Markkinat 16.–18.8. vapaaehtoisvoimin toteutettu hyväntekeväisyystapahtuma. Seura on osallistunut omalla kojulla vuonna 2011, 2012ja 2018. Seura maksaa kojuvuokran ja kohtuulliset ateriakustannukset kokopäiväisille päivystäjille.

Timo K. Mukka -näyttely Päivälehden museossa, os. Ludviginkatu 2–4, Helsinki. Avajaiset 31.10.2019. Seuran jäsenet saavat kutsun avajaisiin.

Kirjallisuustapahtumat eri tahoilla, eri aikoihin

Annikki Kariniemi -kirjallisuusseuran vuotuinen Kirja kylässä -tapahtuma lauantaina 3.8. Ylitornion Meltosjärvellä, klo 12–13 kirjojen esittelyä ja myyntiä; klo 13 Marja Tuominen, Lapin yliopiston kulttuurihistorian professori, alustaa teoksesta Lappi palaa sodasta. Mielen hiljainen jälleenrakennus.

 

Useita tapahtumia esitellään Nimikoiden etusivulla http://www.nimikot.fi sekä sivustolla http://www.kirjamessut.com ja mediassa.

Jäsenille seura suosittaa oma-aloitteista, omakustanteista osallistumista tapahtumiin.

 

Retket

Kuullaan vuosikokousta.

 

 

Merkkivuoden tapahtuma Rovaniemellä

Esimerkiksi paneelikeskustelu tms. yleisötilaisuus. Kuullaan vuosikokousta.

 

 

7. STIPENDIT, HUOMIONOSOITUKSET

Raha- ja kirjastipendi, 50 € ja Mukan jokin teos, lahjoitetaan Pellon lukion uudelle ylioppilaalle, perusteena kirjallisuuden ja kirjoittamisen taito ja harrastus; Lapin koulutuskeskuksesta (REDU) ammattiin valmistuvalle henkilölle, perusteena ammatillinen osaaminen, viestinnän ja kuvallisen ilmaisun taito ja harrastus; Lyseonpuiston IB-lukion ylioppilaalle, perusteena Mukan tuotantoon kohdistuva harrastuneisuus ja esseen kirjoittamisen taito.

 

Tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan esitetään onnitteluita ja huomionosoituksia ja annetaan kirjoja lahjoina tai tuliaisina.

8. NÄYTTELYN uusiokäyttö ja julkaisu verkossa

Timo K. Mukka, 70 vuotta syntymästä -näyttelyn (2014) tuotannosta jäi seuran haltuun esittelytaulut (17 kpl) ja roll upit (6 kpl). Aineisto on luovutettu Rovaniemen kaupunginkirjastolle – Lapin kirjastoille vuonna 2016. Luovutussopimuksen mukaan seura tarjoaa asiantuntemusta ja apua näyttelyaineiston mahdollisiin uusiin esillepanoihin.

Äidinkielen opettajain liiton talvipäivien yhteyteen Järjestetään näyttely Rovaniemellä tammikuussa 2020.

Seura tutkii ja selvittelee mahdollisuuksia Timo K. Mukka -aiheen toteuttamiseksi täysipainoisena kokonaisuutena sivustolla http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/ Lapin kulttuuri kuvina. Hanke voi toteutua, mikäli järjestyy rahoitus (noin 2000 €) aineiston koodaajan palkkaamiseen.

Verkkonäyttely (osittainen, kuvina esittelytauluista) on julkaistu Nimikoiden sivustolla (www.nimikot.fi).

 

9. TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja avustuksilla. Jäsenmaksu on pysyvästi ollut 10 euroa.  Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä samana. Jäsenmaksujen keruuta tehostetaan selkeällä maksutiedotteella ja vetoamalla jäseniin. Henkilökohtaisia muistutuksia eräpäivän jälkeen ei lähetetä.  

Alkavalle kaudelle haettiin Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnalta yleisavustusta toimintaan ja kohdeavustusta merkkivuoden tapahtumaan. Yleisavustusta myönnettiin 600 euroa. Mahdolliset retket kustannetaan osallistumismaksuilla ja seuran osittaisella avustuksella. Selvitetään mahdollisuutta rahoittaa verkkonäyttelyn koodaaminen Rovaniemen kaupungin sivustolla http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/.