Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2018

 

Huovisen työhuone Sotkamossa

Huovishuone Sotkamon Niemeläntiellä on yleisölle avoinna juhannuksesta elokuun alkuun tiistaista sunnuntaihin. Sotkamon kunta palkkaa huoneelle oppaan ja seuran aktiivit talkoilevat sunnuntaipäivien aukiolot.  Huovis-aineiston järjestelyä ja luettelointia jatketaan.  Keskustan puoluekokouksen aikaan 8.-10.6. on paljon vieraita Sotkamossa, myös silloin Huovishuone avoinna. Kesän aukiolojen ulkopuolella järjestetään tutustumismahdollisuus huoneeseen siitä kiinnostuneille. 

Yhteistyötä Sotkamon muiden kesänähtävyyspaikkojen (Aatos, Makasiinimuseo) kanssa tiivistetään. 

Seuran esittelyaineisto

Seuran teettämiä kahta esitettä on edelleen jaossa: esite Huovisesta ja hänen tuotannostaan sekä esite Huovisen Sotkamosta.   Myös muu Huovisen tuotantoa esittelevä aineisto (tekijä: Kari Vuokare) on käyttövalmis. 

Metsähallituksen ylläpitämän Huovisnäreikön esitteitä on jaossa Huovishuoneella. Huovisnäreikön esittely liitetään myös seuran kotisivuille.

Seuran järjestämät tapahtumat

Vuosi aloitettiin lukijatapaamisella Sotkamossa 6.1.2018 Kahvila Makeassa Bakulaista pahlavaa herkutellen. Tilaisuudessa Matti-Jussi Pollari esitteli Veikko Huovisen muistelmia ja päiväkirjoja.

4.4.2018 Rovaniemen kirjastossa järjestettiin Veikko Huovinen -lukijatapaaminen. Seuran kunniapuheenjohtaja Eila Valtanen kertoi kirjailijaseuran syntyvaiheista ja Huovisen tuotannosta teosten Siintävät vuoret (1959) ja Rasvamaksa (1973) kautta. Tapahtumaan osallistui 24 henkilöä. Päätettiin aloittaa Veikko Huovinen -lukupiiri syksyllä.

Seuran vuosikokous pidetään 7.4.2018 Espoossa Sellon kirjastossa. WSOY:n kustannustoimittaja Samuli Knuuti pitää aluksi esitelmän ” Onko Huovinen klassikko? ”. Vuosikokouksen jälkeen mahdollisuus yhteiseen ruokailuun ravintola Basessa.

7.5.2018 klo 9 käynnistyy Huoviskävely Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija -patsaalta. Kävelyn jälkeen on tarjolla Kahvila Makeassa kahvit ja bakulaista pahlavaa.

Osallistutaan Kajaanin Runoviikkoon 4.-8.7.2018 sekä
Leino-talon kirjallisuustapahtumaan 14.–15.7.2018.

Kuhmon Kamarimusiikin lukijatilaisuus järjestetään lauantaina 21.7.2018 klo 14 Kamarimusiikkikeskuksen Terävässä päässä. 

Seura on mukana hakemassa rahoitusta Kirjallisuusmatkailuhankkeeseen, jota johtaa Suomessa Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun liitto, kansainvälistä hanketta johdetaan Irlannista.

Yhteistyötä suunnitellaan muiden kirjallisuusseurojen kanssa kirjallisuusmatkailun merkeissä Kainuussa.

Lukupiirit

Seura innostaa jäseniään käynnistämään lukupiirejä ja muita tapaamisia hyvässä huovishengessä.  Lukupiirejä kannustetaan kokemusten vaihtoon ja myös kummeiksi uusille lukupiireille. Ainakin Tampereella ja Kuhmossa lukupiirit jatkuvat. Rovaniemellä uutta lukupiiriä virittelee Eila Valtanen.

Perinnekeruu

Seura pitää yllä Veikko Huovisen elämäntyöhön liittyvien muistojen ja kirjallisen aineiston keruuta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan.  Myös Huoviseen liittyvien lehtileikkeiden keruu jatkuu.

Seura alkaa pj Pekka Oikarisen johdolla kerätä haastatteluja ja muistoja Veikko Huovisesta ja pyrkii tekemään niistä julkaisun, mahdollisesti vuonna 2019.

Stipendit

Seuralla on mahdollisuus harkintansa mukaan tukea rahallisesti pro gradu – tai väitöskirjatyötä Huovisen tuotannosta.  Tutkimusten tekijät esittelevät töidensä tuloksia seuran tilaisuuksissa. 

Seura jakaa stipendit parhaille äidinkielen aineen kirjoittajille Kainuun lukioissa kevään ylioppilaskirjoituksissa. Päätettiin, että stipendin suuruus on 50 €. Valinta tehdään äidinkielenopettajien suositusten perusteella.

Viestintä

Seura viestii toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla. Seuran kotisivuja ylläpidetään Suomen kirjailijannimikkoseurojen yhteisillä sivuilla.

Jäseniä hankitaan Huovishuoneella, tapahtumissa ja sähköpostilla. Uusille jäsenille lähetetään tervetuliaiskirje, jossa kerrotaan seuran toimintaperiaatteista ja toiminnasta.

Seuratuotteet

Seura myy kirjoja, kasseja, t-paitoja ja kirjanmerkkejä ja Marnivaa mäkipeuraa Huovishuoneella ja tapahtumissa..  Seuralla on myös oikeudet julkaista Marniva mäkipeura -teos e-kirjana. Myyntituotevalikoimaa uusitaan ja täydennetään vuoden aikana.