Veikko Huovinen - muistot talteen

Aineistoa voi toimittaa edelleen:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
päärakennus: Hallituskatu 1, Helsinki
posti: PL 259, 00171 Helsinki
puhelin: 0201 131 231*
faksi: (09) 1312 3220
sähköposti: sks@finlit.fi

Kirjailija Veikko Huovinen (1927–2009) on sodanjälkeisen Suomen merkittävimpiä kirjailijoita. Hänen tuotantonsa on omaperäistä, ajan ilmiöitä kirjallisella tavalla kommentoivaa ja ihmisen toimintaa huumorinkin läpi tarkastelevaa.

Tarkoituksena on kerätä talteen muistitietoa ja kertomuksia Veikko Huovisesta, hänen tuotantonsa herättämiä elämyksiä ja ajatuksia, Veikko Huoviseen liittyviä valokuvia ja kirjeitä sekä muita arkistoaineistoja. Aineistot tallennetaan SKS:n kirjallisuusarkistoon, jossa ne ovat mm. tutkijoiden käytettävissä.

Kysymyksiä kirjoittamisesi virikkeeksi:
* Mistä muistat Veikko Huovisen? Millaisena muistat hänet? Minkälaisen vaikutelman sait hänestä henkilönä? Jos olet tuntenut hänet tai tavannut hänet, missä ympäristössä ja millaisessa tilanteessa tapasitte? Mistä puhuitte? Millaisia Veikon repliikkejä muistat? Jos et ole häntä tavannut, mutta olet ollut yhteydessä häneen, kerro millaisessa tilanteessa? Miten teitte yhteistyötä?
* Oletko kuullut Veikko Huovisen esiintyvän kirjailijana yleisötilaisuudessa? Kuvaile millainen hän oli esiintyessään? Millaisen vaikutelman sait hänestä? Mitä olisit halunnut kysyä häneltä?
* Miten löysit Veikko Huovisen tuotannon? Missä tilanteessa ja minkä ikäisenä luit hänen kirjojaan ensimmäisen kerran? Kerro mitä luit? Millainen oli lukukokemuksesi? Mitä olet lukenut hänen tuotannostaan? Mistä kirjoista tai teksteistä olet pitänyt eniten? Mitä tekstejä olet vierastanut ja onko suhde ajan myötä muuttunut? Miten Huovisen teokset ovat vaikuttaneet elämääsi ja ajatteluusi, huumorintajuusi ja elämänfilosofiaasi tai esimerkiksi kirjoitus-, kirjallisuus- tai taideharrastuksiisi?
* Mitä Veikko Huovinen on merkinnyt sotkamolaisille ja kainuulaisille, omalle kotipaikkakunnallesi?

Jos sinulla on Veikko Huovisen kirjeitä, kirjoituksia, sanomalehtileikkeitä, valokuvia, videokuvia, valokuvia, äänitteitä tai muita alkuperäisaineistoja, toivomme sinun luovuttavan ne SKS:n kirjallisuusarkistoon.

Kirjoita eri liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero; koulutus, ammatti (myös entiset); syntymäaika ja -paikka sekä allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan tutkimuskäyttöön SKS:n kirjallisuusarkistoon. Osallistua voit myös nimimerkillä. Mikäli tekstiäsi julkaistaan, kysymme aina erikseen luvan.

Järjestäjät
Veikko Huovinen seura ry, Kainuun Sanomat ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS

Lisätietoja:
Veikko Huovinen seura ry, Esko Piippo, esko.piippo@suomi24.fi, p.050 5680320
SKS:n kirjallisuusarkisto, Ilkka Välimäki, ilkka.valimaki@finlit.fi, p. 0201 131261

Kirjailija, professori Veikko Huovisen perikunta lahjoitti merkittävän arkistoaineiston SKS:n kirjallisuusarkistoon.

Palkitun kansankuvaajan ja satiirikon arkisto sisältää lähes kolme hyllymetriä romaanien ja muiden teosten käsikirjoituksia, kirjeitä, valokuvia, lehtileikkeitä, muita asiakirjoja ja äänitteitä. Nämä alkuperäisaineistot tarjoavat arvokasta lisävalaistusta Huovisen ajattelun ja teosten muotoutumiseen.

Veikko Huovisen henkinen perintö saataneen tutkijoiden käyttöön vuoden 2012 aikana.

Kuvat: Milla Eräsaari, 2011 SKS