Vuosikertomus

Vuosikertomus  2023

Toimintavuosi 2023 oli seuran toiminnan 16. vuosi.


Johtokunta:
Puheenjohtaja: Matti-Jussi Pollari. Jäsenet: Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli
Hänninen (vpj), Mika Kilpeläinen, Marita Mononen, Esko Piippo, Ritva Tapio, Juhani
Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen ja Helena Voutilainen. Varajäsenet:
Jarmo Vuorinen, Touko Siltala.
Toiminnantarkastajina toimivat Kaija Meriläinen ja Pertti Mustonen.

Johtokunta kokoontui: 18.3.2023 ja 22.9.2023. Johtokuntaa on ratkaisevasti
avustanut täydellisen kirjailija Veikko Huovisen tuotannon tuntemuksen pohjalta FM
Kari Vuokare.

Vuosikokous
Veikko Huovinen –seura ry:n vuosikokous pidettiin perjantaina 21.4.2023
Helsingissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n tiloissa. Tilaisuuden aluksi SKS:n
viestintäjohtaja Kati Mikkola esitteli seuran toimintalinjoja ja arkiston sekä kirjaston
toimihenkilöt esittelivät eri toimintoja. Arkistotutkija esitteli SKS:n hallussa olevaa
Veikko Huovisen työskentelyyn liittyvää materiaalia, jonka tarkempaa arkistointia
oltiin aloittelemassa.

Tiloihin tehtiin perusteellinen kiertokäynti. Lopuksi Veikko Huovinen –seura ry:n
tamperelainen aktiivi Pekka Kuisma luovutti SKS:lle laatimansa muistion tapaamisesta. Veikko Huovisen kanssa lähes viisikymmentä vuotta sitten.

Vuosikokouksen alussa kuultiin kirjailija Maarit Tyrkön esitys, jossa hän esitteli Pentti Huovisen päiväkirjoja ja niissä olevia mainintoja Veikko Huovisesta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 11. pykälän mukaan. Paikalla oli 19 henkilöä.

Jäsenet
Vuoden 2023 alussa oli 220 jäsentä, mukaan luettuna 10 yhteisöjäsentä. Seuran
jäsenrekisteristä on tehty lain vaatima Rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka
hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 10.11.2018. 

Kunniajäsenet
Veikko Huovinen – seura ry:lle on nimetty vuosien mittaan yhdeksän kunniajäsentä, joista osa on jo edesmenneitä. Kunniajäseniä ovat kirjailija itse, terveysalan yrittäjä Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen, opettaja Pekka Kuisma, kirjailija Arto Seppälä, FM Kari Vuokare, kirjailijan puoliso Hilkka Huovinen sekä lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen. Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi.

Seuran talous
Varsinaisen toiminnan tuotot (jäsenmaksutulot ja muut tulot) yhteensä olivat 4640,40 € ja kulut 4878,73 € eli toiminnan tulos oli -381,33 €. Taseen loppusumma oli 15495,31 €. Varoja oli pankissa yhteensä 15066,31 €.

Seuran tapahtumat
*7.5.2023 kokoonnuttiin Huoviskävelylle Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija –
patsaalla.
*29.5.2023 ja 30.5.2023 Sotkamon peruskoulujen kaikki 9-luokat vierailivat
opettajien johdolla Huovishuoneella ja heille Matti-Jussi Pollari, Helena Voutilainen,
Leena Marja ja Juhani Tikkanen esittelivät Huovishuonetta ja kertoivat Veikko
Huovisen kirjailijantyöstä. Ohjelman kohokohtana oli taiteilija Hannu Väyrysen
esittämän Konsta Pylkkäsen, Havukka-ahon ajattelijan, vierailu.
*31.5.2023 Vuokatin koulun 3-luokkalaiset vierailivat Huovishuoneella, jota heille
esittelivät Leena Marja Tikkanen ja Helena Voutilainen. Helena Voutilainen kertoi,
minkälaisia kirjoja Veikko Huovinen oli lukenut lapsena. Kirjat olivat olleet hyvin
jännittäviä. Lopuksi Hannu Väyrynen esiintyi Konsta Pylkkäsen hahmossa.
*8.7.2023 Huovistapahtuma Sotkamossa Heinämäen kylätalossa.
Kari Vuokare piti Huovisesityksen: Poimintoja Huovisen nimistöstä.
Hannu Väyrynen esiintyi tilaisuudessa Konsta Pylkkäsen roolissa.
Myyntipöytää pidettiin, uutuutena oli taiteilija Hannu Väyrysen lahjoittama juhlamuki, jossa oli kuvan lisäksi tieto siitä, miten usein hän oli siihen mennessä esiintynyt Konsta Pylkkäsen hahmossa.

*5.-16.7.2023 Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla Marjex Stadionteatteri esitti
16 kertaa Huovisen erikoiset - teatteriesityksen. Johtokunta kävi teatterissa.

*15.–16.7.2023 Eino Leinon kirjapäivät Paltaniemellä (Paltaniemen kirjapäivät).
Veikko Huovinen -seura ry:n esiintyjänä oli tamperelainen seuran aktiivi Pekka Kuisma ja hänen aiheensa oli: Näkökohtia poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kannanottoihin Veikko Huovisen tuotannossa. Huovisen kirjojen ja oheistuotteiden myyntipöytää pidettiin.
* 29.7.2023 Toritapahtuma Sotkamossa, joka pidettiin rankkasateen vuoksi Rientolan nuorisoseuran talossa. Myyntipöytää pidettiin.
* 5.10.2023 Kynttilöiden sytytys Veikko Huovisen haudalla.
* 18.–19.11.2023 Kainuun Kirjamessut Kuhmossa Kuhmotalossa. Veikko Huovisen
teoksia myytiin myyntipöydältä.

Lukupiirit
Lukupiirejä ei ole ollut toiminnassa vuonna 2023.

Huovishuone
Huovishuone avattiin tavallista aikaisemmin jo 6.6.2023 ja kesäaukiolo päättyi elokuun
alussa. Kesätyöntekijänä oli Matti Erkinpalo. Kävijöitä oli koko vuoden 2023 aikana
548 henkilöä.
Niemelän musiikkiopiston juhlasalissa oli 1.6.2023 alkaen Mariliina Valkaman ja Kaisa Lukkarin Valon voimalla -näyttely ja 29.6.2023 alkaen valokuvanäyttely tuoreen Hamsterit-elokuvan aiheista. Osa kuvista liittyi suoraan elokuvaan ja osa elokuvan tekemiseen. Kuvat olivat valokuvaaja Annamaria Palsi-Ikosen tuotantoa.

Viestintä
Seura viesti toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuonna 2023  neljä
kappaletta.

Seuratuotteet
Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja, kirjanmerkkejä ja Kari Vuokareen Marniva
mäkipeura-julkaisua Huovishuoneella. Kari Vuokare laati monisteen Huovisnimistä, ja se on ollut liitettynä Marniva mäkipeura -teokseen.

Stipendit lukiolaisille
Kainuun lukioiden äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneitä opiskelijoita palkittiin 70 €:n stipendillä. Stipendiin osallistui vielä Helsingin Kainuulaisten seura ry aikaisemmin seuran käyttöön jättämillä varoilla. Lukiot nimesivät kukin yhden
stipendinsaajan.

Stipendinsaajat:
Julia Väisänen Kajaani
Jukka Haverinen Kuhmo
Neea Rautiainen Paltamo
Joni Eemeli Väisänen Puolanka
Juho-Matti Kilpeläinen Sotkamo
Elisa Turpeinen Suomussalmi

Laadittu 11.3.2024/JT

****************************************

Vuosikertomus 2022


Toimintavuosi 2022 oli seuran toiminnan 15. vuosi.


Johtokunta:
Puheenjohtaja: Matti-Jussi Pollari. Jäsenet: Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli
Hänninen (vpj), Mika Kilpeläinen, Marita Mononen, Esko Piippo, Ritva Tapio, Juhani
Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen ja Helena Voutilainen. Varajäsenet:
Jarmo Vuorinen, Touko Siltala.
Toiminnantarkastajina toimivat Kaija Meriläinen ja Pertti Mustonen.


Johtokunta kokoontui: 8.3.2022, 8.10.2022. Kesätyöntekijän valintaa ja
kesätapahtumia valmisteltiin työryhmän kokoukseen 27.2.2022. Työryhmään kuuluivat
Matti-Jussi Pollari, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen ja Pirjo Väyrynen.


Johtokuntaa ovat ratkaisevasti avustaneet toimenpidesopimuksen pohjalta Pirjo
Väyrynen, täydellisen kirjailija Veikko Huovisen tuotannon tuntemuksen pohjalta FM
Kari Vuokare ja Sotkamoseuran projektityöntekijä Maarit Tolonen järjestämällä
Huovishuoneen arkistoaineiston.

Vuosikokous
Seuran vuosikokous pidettiin 7.5.2022 Sotkamossa Niemelän musiikki-opiston
salissa. Kokoukseen osallistui 19 henkilöä. Kokouksen lopussa kiiteltiin johtokunnan
toiminnasta sivuun jäänyttä Aila Flöjtiä kukkasin. Aila Flöjt muistutti, että jo
päättyneen Spot-lit hankkeen osasina oli muidenkin alueella tunnettujen kirjailijoiden esittely. Sotkamon kirjastossa oli vuoden 2021 lopusta alkaen sotkamolaista kirjailija
Viena Korhosta esittelevä näyttely, jonka Pirjo Väyrynen oli valmistellut.

Esko Piippo kertoi valmistelevansa kainuulaisesta kansankirjailijasta Heikki
Meriläisestä elämäkertateosta. Heikki Meriläinen jatkoi suomalaisen kansanperinteen keräämistä, tallensi yli 3000 nimikettä taikoja sekä kirjoitti 13 teosta.


Heikki Kokkonen, Veikko Huovisen kustannustoimittaja muisteli ystäväänsä ja luki
otteen teoksestaan Tyyrinvirta. Veikko Huovinen ja Heikki Kokkonen olivat sopineet,
että kesämökkivierailujen keskusteluja ei esitetä julkisuudessa, niinpä Heikki
Kokkonen muisteli keskustelun puitteita.


Lopuksi Matti-Jussi Pollari kertoi Veikko Huovisen suhteesta sotaan, pasifismiin ja
diktaattoreihin teosten Rauhanpiippu ja Sinisilmäinen ohjus pohjalta.

Jäsenet


Vuoden 2022 alussa oli 219 jäsentä, mukaan luettuna 10 yhteisöjäsentä. Seuran
jäsenrekisteristä tehtiin lain vaatima Rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka
hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 10.11.2018. Seloste on nähtävillä seuran
kotisivuilla. http://www.veikkohuovinenseura.fi.
Jäsensihteeri totesi vielä, että seuralla on riveissään yhä 49 alkuperäisjäsentä

Kunniajäsenet


Veikko Huovinen – seura ry:lle on nimetty vuosien mittaan yhdeksän kunniajäsentä,
joista osa on jo edesmenneitä. Kunniajäseniä ovat kirjailija itse, terveysalan yrittäjä
Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen, opettaja Pekka Kuisma,
kirjailija Arto Seppälä, FM Kari Vuokare,  kirjaioijan lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen. Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi. Vuoden 2022 aikana ei nimetty uusia
kunniajäseniä.

Jäsenyys
Seura on Suomen kirjailijanimikkoseurat ry:n jäsen.

Seuran tapahtumat
9.4.2022 osallistuttiin Suomen kirjailijanimikkoseurojen vuosikokoukseen
Kajaanissa, vanhalla Raatihuoneella. Esko Piippo toimii kirjailijanimikkoseurat ry:n
puheenjohtajana.

7.5.2022 kokoonnuttiin Huoviskävelylle Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija –
patsaalla.

16.5.2022 Huovishuonetta ja Veikko Huovisen teoksia esiteltiin Sotkamon lukion
espanjalaisille vieraille, opettajille ja opiskelijoille englannin kielellä.

30.5.2022 ja 31.5.2022 Sotkamon peruskoulujen kaikki 9-luokat vierailijat
opettajien johdolla Huovishuoneella ja heille Matti-Jussi Pollari, Leena Marja ja
Juhani Tikkanen esittelivät Huovishuonetta ja kertoivat Veikko Huovisen
kirjailijantyöstä. Ohjelman kohokohtana oli taiteilija Hannu Väyrysen esittämän
Konsta Pylkkäsen, Havukka-ahon ajattelijan, vierailu.

1.6.2022 Joensuusta tulleet leirikoululaiset vierailivat ohjaajiensa kanssa
Huovishuoneella. Esittelijöinä toimivat Matti-Jussi Pollari, Leena Marja ja Juhani
Tikkanen. Taitelija Hannu Väyrynen esiintyi Konsta Pylkkäsen hahmossa.

11.6.2022 järjestettiin tunnin mittainen Huovis-lukutapahtuma. Helena Voutilainen
luki Lentsua ja muutaman novellin. Keskustelijoita oli 5 henkilöä, puhuttiin viruksen
leviämisen oivasta kuvaamisesta ja siitä, kirjoittaako Veikko Huovinen Kainuun
murteella.

10.7.2022 järjestettiin perinteinen lukijatapaaminen Kuhmon
Kamarimusiikkifestivaalin yhteydessä Kamarimusiikkikeskuksen Terävässä päässä.
Italialainen Giulia Santelli esitelmöi Veikko Huovisen teoksen Puukansan tarinan
pohjalta hyvin mielenkiitoisesti hyvällä suomen kielellä. Osallistujia oli n. 30 henkilöä.

16.–17.7.2022 Eino Leinon kirjapäivät Paltaniemellä (Paltaniemen kirjapäivät).
Veikko Huovinen -seura ry:n esiintyjänä oli tamperelainen toimittaja ja dokumentaristi Juha-Matti Martikainen. Hänen aiheenaan oli esitellä kirjailija Veikko Huovisen tuotannossaan esittämää pasifismia ja maamme korkeimmalla sotilaskunniamerkillä, Mannerheim-ristillä, palkittujen sotilaiden sodanvastaista pohdintaa.

Huovisen kirjojen myyntipöytää pidettiin.


5.10.2022 Kynttilöiden sytytys Veikko Huovisen haudalla.


12.–13.11.2022 Kainuun Kirjamessut Sotkamossa Naapurinvaaran
huvikeskuksessa. Veikko Huovisen teoksia myytiin myyntipöydältä ja Giulia Santelli
esitelmöi Veikko Huovisen teoksen Puukansan tarinan pohjalta.


21.–23.11.2022 Markku Pölösen ohjaaman Veikko Huovisen teokseen perustuvan
elokuva Hamsteri ennakkonäytöksia eri Kainuun kunnissa. Johtokunnan jäsenet
kävivät katsomassa elokuvan.


24.11.2022 Sotkamon kunnan uuden kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti
järjestettiin Naapurinvaaran koulun 3.-4. luokan oppilaille tutustuminen
Huovishuoneeseen. Helena Voutilainen esitteli hyvin ansiokkaasti ja suurella
sydämellä niitä lasten ja nuorten kirjoja, joita Veikko Huovinen oli nuorena lukenut ja kasvanut kohti kirjailijanuraa. Taitelija Hannu Väyrynen vieraili Konsta Pylkkäsen
hahmossa tilaisuuden lopussa.

Lukupiirit
Seuran lukupiiri kokoontui Kuhmossa kaupunginkirjaston avustuksella.

Huovishuone

Huovishuone oli avoinna yleisölle 21.6.–7.8.2022 tiistaista sunnuntaihin klo 12–18,
kesätyöntekijänä toimii Helmi Mustonen. Pirjo Väyrynen hoiti sunnuntait.
Soittohuoneessa oli esillä Kainuun Museon johtajan laatima näyttely Veikko Huovisen elämästä ja kirjallisesta tuotannosta. Säännöllisten aukioloaikojen lisäksi
Huovishuoneella on vieraillut useita ryhmiä. Huoneella oli vuoden mittaan 460 kävijää.

Viestintä


Seura viesti toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja
lehti-ilmoitusten avulla. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuonna 2022 varten neljä
kappaletta.

Seuratuotteet


Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja, kirjanmerkkejä ja uusittua Kari Vuokareen
Marniva mäkipeura-julkaisua Huovishuoneella.

Stipendit lukiolaisille


Seura jakoi keväällä Kainuun lukioissa äidinkielen aineessa hyvin menestyneille,
kuudelle opiskelijalle 70 € stipendit:
Elli Ahtonen (Kajaani)
Anni Piirainen (Kuhmo)
Taneli Mutanen (Paltamo)
Sari Hyttynen (Puolanka)
Elina Sirviö (Sotkamo)
Salla Kela (Suomussalmi)

Stipendi rahoitettiin puoliksi seuran varoista ja puoleksi pääkaupunkiseudun
kainuulaislähtöisten henkilöiden yhdyssiteenä toimineen Kainuun Seura ry:n varoista.
Kainuun Seura ry:n lahjakirjan seuralle toimitti Juhani Tauriainen.
(Vuosikertomus viimeistelty 23.4.2023/JT)

*************************************************

Vuosikertomus 2021

Toimintavuosi 2021 oli seuran toiminnan 14. vuosi.

Johtokunta:

Puheenjohtaja: Matti-Jussi Pollari. Jäsenet: Aila Flöjt, Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli Hänninen, Mika Kilpeläinen, Marita Mononen, Esko Piippo, Ritva Tapio, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen.  Varajäsenet: Jarmo Vuorinen, Touko Siltala.

Toiminnantarkastajina toimivat Kaija Meriläinen ja Pertti Mustonen.

Johtokunta kokoontui: 16.2.2021, 19.9.2021, 8.3.2022, kaksi kokouksista oli lähikokousta ja yksi oli etäkokousta. Spot-lit työryhmän kokouksia pidettiin etäkokouksina 10.2.2021. 19.3.2021 ja 16.4.2021. Kesätyöntekijän valintaan liittyvä etäkokous pidettiin 27.2.2022.

Johtokuntaa ovat ratkaisevasti avustaneet toimenpidesopimuksen pohjalta Pirjo Väyrynen sekä täydellisen kirjailija Huovisen tuotannon tuntemuksen pohjalta FM Kari Vuokare.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 13.11.2021 Sotkamossa Niemelän musiikki-opiston salissa.  Kokoukseen osallistui 14 henkilöä. Kokouksen yhteydessä katsottiin Spot-lit-projektin yhteydessä valmistuneet videot: Toiveikas talvimieli ja Talvikalastus. Ritva Tapio ja Esko Huovinen, kirjailija Veikko Huovisen lapset, kertoivat muisteluja Huovisten perheen arjesta heidän lapsuudessaan. Heidän kertomuksensa toivat kokoukseen mukavan tunnelman elämästä muutamia vuosikymmeniä sitten.

Jäsenet

Vuoden 2021 alussa oli 230 jäsentä ja vuoden lopussa 222 jäsentä, mukaan luettuna 10 yhteisöjäsentä. Seuran jäsenrekisteristä tehtiin lain vaatima Rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 10.11.2018. Seloste on nähtävillä seuran kotisivuilla. http://www.veikkohuovinenseura.fi.

Kunniajäsenet

Veikko Huovinen – seura ry:lle on nimetty vuosien mittaan yhdeksän kunniajäsentä, joista osa on jo edesmenneitä. Kunniajäseniä ovat kirjailija itse, terveysalan yrittäjä Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen, opettaja Pekka Kuisma, kirjailija Arto Seppälä, FM Kari Vuokare, kirjailijan puoliso Hilkka Huovinen sekä lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen. Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi. Vuoden 2021 aikana ei nimetty uusia kunniajäseniä.

Jäsenyys

Seura on Suomen kirjailijanimikkoseurat ry:n jäsen.

Seuran tapahtumat

7.5.2021 kokoonnuttiin Huoviskävelylle Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija -patsaalta. Silloin paljastettiin informaatiokyltti

30.5.2021 ja 2.6.2021 Sotkamon peruskoulujen kaikki 9-luokat vierailijat opettajien johdolla Huovishuoneella ja heille esiteltiin tiloja, kerrottiin Veikko Huovisen kirjailijantyöstä ja lopuksi kohdattiin Hannu Väyrysen esittämä Konsta Pylkkänen, Havukka-ahon ajattelija. Ideointivaiheessa olivat seuran Sotkamossa toimivat johtokunnan jäsenet kutsuneen 9.luokkien opettajat tutustumaan Huovishuoneeseen ja retkien suunnitteluun.

18.6.2021 Partiolaisten vierailu - Puulapartio Kangasniemeltä. Vieraita oli tervehtimässä  kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, kauppiaan rouva Amanda Klemetti, joka teki aikamatkan vuodelta 1900  ja kertoi elämästa ennen Niemelän kauppakartanossa Aila Flöjtin hahmossa,  kohokohtana Huovishuoneella oli Havukka-ahon ajattelijan, Konsta Pylkkäsen kohtaaminen,  Hannu Väyrynen teki tapansa mukaan erinomaisen esityksen.  Muita kohteita partiolaisilla oli käynti Huovisnäreikössä ja rosvopaistin valmistaminen huovishengessä Heinämäen kylätalossa.

17.-18.7.2021 Paltaniemen Kirjapäivät.  FM Kari Vuokare piti esitelmän Veikko Huovisen tuotantoon liittyen.  Seuralla oli myös myyntipöytä.

23.8.2021 Vesopäivä.  Järjestettiin Sotkamon opettajille heidän Vesopäivän ohjelmanaan tutustuminen Huovishuoneella sekä retki Huovisnäreikköön, jossa metsänhoitaja Kerttu Härkönen kierrätti heidät metsän halki esitellen metsäasioita.

5.10.2021 Kynttilöiden sytytys Veikko Huovisen haudalla.

19.–20.11.2021  Kainuun Kirjamessut Unescon kirjallisuuskaupunki Kuhmossa.

Lukupiirit

Seuran vanhin lukupiiri Tampereella, joka oli toiminut vuodesta 2008, päätti toimintansa vuoden 2021 aikana. Lukupiiri on kokoontunut toimintansa aikana 108 kertaa ja keskustellut kirjailija Huovisen teoksista sekä muusta kirjallisuudesta Huovisen hengessä. Vierailijoina ja luennoitsijoina lukupiirissä on ollut useita kirjailijoista sekä lukupiiri järjesti Tampereella ja Ruovedellä useita yleisötilaisuuksia hyvällä yleisömenestyksellä.  Seuran suurkiitokset lukupiirin vetäjille Pekka Kuismalle ja Arto Seppälälle.

Seuran lukupiirit kokoontui Kuhmossa kanssa.

Kirjallisuusmatkailuhanke – Sotkamo, sanarikkainta seutua Suomessa

Kirjallisuushanke Spot-lit päättyi vuoden 2021 loppuun mennessä.  Projektin viimeisen vuoden aikana valmistui kolme videota: Toiveikas talvimieli, Talvikalastaja ja Puukansa tarina.  Seuran hallituksen jäsenistä Matti-Jussi Pollari ja Arto Tolonen osallistuivat videoiden tekoon kertojan ominaisuudessa sekä näyttelijän roolissa. Muina tuotoksina olivat uudet esitteet ja kuvakortit, tehtiin testimatka linja-autolla toteutettavaa retkeä varten, pyrittiin kehittämää Huovisaiheista menua ravintola Ainoan kanssa. Mahdollisesti menuaihe saa jatkoa ravintolan toimesta.  Projekti vaikutti myös siihen, että kunnassa saatiin käynnistettyä matkaoppaiden koulutus. Seuran Spot-lit työryhmä: Matti-Jussi Pollari, Aila Flöjt, Anja Hongisto, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen ja Pirjo Väyrynen on pitänyt vuoden mittaan kolme etäpalaveria.

 

Potkua pienhankinnoilla

                                                       

Elävä Kainuu LEADER ry:n projektin kautta saatiin hankittua yhdistyksen käyttöön ajanmukaisesti tietokone- ja tulostinlaitteet,  matkailuoppaan äänenvahvistin että älypuhelin.

 

Huovishuone

Huovishuone oli avoinna yleisölle 22.6.–8.8.2021 tiistaista sunnuntaihin klo 12–18, kesätyöntekijänä toimii Siiri Sirviö. Soittohuoneessa oli esillä Kainuun ammattiopistolta lainassa ollut valokuvanäyttely Havukka-ahon ajattelijan elokuvan still-kuvista ja muista elokuvan tekovaiheeseen liittyvistä valokuvista. Säännöllisten aukioloaikojen lisäksi Huovishuoneella on vieraillut useita ryhmiä. Huoneella oli vuoden mittaan lähes 500 kävijää. 

Viestintä

Seura viesti toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla.  Jäsenkirjeitä lähetettiin vuonna 2021 varten neljä kappaletta.

Seuratuotteet

Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja, kirjanmerkkejä ja uusittua Marniva mäkipeura-julkaisua Huovishuoneella.

Stipendit lukiolaisille

Seura jakoi keväällä Kainuun lukioissa äidinkielen aineessa hyvin menestyneille, kuudelle opiskelijalle 70 € stipendit:

Rebekka Tervahonka (Kajaani)

Sonja Pikkarainen (Kuhmo)

Mette Rautiainen (Paltamo)

Silja Karvonen (Puolanka)

Akseli Maunumäki (Sotkamo)

Milla Veteläinen (Suomussalmi)

Stipendi rahoitettiin puoliksi seuran varoista ja puoleksi pääkaupunkiseudun kainuulaislähtöisten henkilöiden yhdyssiteenä toimineen Kainuun Seura ry:n varoista. Kainuun Seura ry:n lahjakirjan seuralle toimitti Juhani Tauriainen.

Stipendi kandidaatin tutkintoa valmistelevalle opiskelijalle

Myönnettiin 700 € stipendi Ville Välkylle tietokoneen hankintaa varten.  Hänen valmistelee päätetyötä otsikon ”Pejoratiiviset deskriptiivisubstantiivit huumoridiskurssien aktivoijana Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijassa”. Päätettiin, että stipendin saamisen ehtona on, että opiskelija toimittaa hyväksytyn tutkimissuunnitelman ja valmiin opinnäytteen johtokunnalle sekä sitoutuu esittelemään työtään myöhemmin sovittavassa lukijatilaisuudessa.

****************

Vuosikertomus 2020

Johtokunta:

Puheenjohtaja: Matti-Jussi Pollari. Jäsenet: Aila Flöjt, Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli Hänninen, Mika Kilpeläinen, Timo Kovanen, Esko Piippo, Ritva Tapio, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen.  Varajäsenet: Jarmo Vuorinen, Touko Siltala.

Toiminnantarkastajina toimivat Rauli Johansson ja Lauri Kemppainen

Johtokunta kokoontui: 15.2.2020, 22.4.2020, 8.-9.6.2020, 7.8.2020, 18–20.9.2020 ja 9.12.2020, kaksi kokouksista oli sähköpostikokousta ja kaksi oli ns. etäkokousta. Tämän lisäksi vuosikokousta 2021 valmisteltiin johtokunnan kokouksessa 11.9.2021.

Seuran yhteistyö Tilitoimisto Eee-Jii Oy:n kanssa päättyi ja uudeksi kirjanpitoyrityksesi valittiin Sotkamon Yrityspalvelut Oy, jossa yhteyshenkilönä toimii Heidi Kyllönen.  Seuran pankkiyhteydet siirrettiin DanskeBankista Kainuun Osuuspankkiin.

Johtokuntaa ovat ratkaisevasti avustaneet toimenpidesopimuksen pohjalta Pirjo Väyrynen sekä täydellisen kirjailija Huovisen tuotannon tuntemuksen pohjalta FM Kari Vuokare.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 7.8.2020 Sotkamossa Ravintola Haapalassa.  Kokoukseen osallistui 27 henkilöä. Kokouksen yhteydessä saatiin kuulla pieni alustus kirjailijaan liittyen.  Seuran jäsen Jorma Räisänen Taivalkoskelta kertoi lukijakokemuksiaan Veikko Huovisen ja Kalle Päätalon tuotannon parissa.

Jäsenet

Vuoden 2020 alussa 256 jäsentä, vuoden aikana erosi 35 ja uusia jäseniä 9. Vuoden 2020 lopussa seuran jäseniä oli 230. Jäsenistä 59 ei ole maksanut jäsenmaksuja. Seuran jäsenrekisteristä tehtiin lain vaatima Rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 10.11.2018. Seloste on nähtävillä seuran kotisivuilla. http://www.veikkohuovinenseura.fi.

Kunniajäsenet

Veikko Huovinen – seura ry:lle on nimetty vuosien mittaan yhdeksän kunniajäsentä, joista osa on jo edesmenneitä. Kunniajäseniä ovat kirjailija itse, terveysalan yrittäjä Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen, opettaja Pekka Kuisma, kirjailija Arto Seppälä, FM Kari Vuokare, kirjailijan puoliso Hilkka Huovinen sekä lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen. Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi. Vuoden 2020 aikana ei nimetty uusia kunniajäseniä.

Jäsenyys

Seura on Suomen kirjailijanimikkoseurat ry:n jäsen.

 

Seuran tapahtumat

7.5.2020 kokoonnuttiin Huoviskävelylle Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija -patsaalta. Osallistujia oli koronarajoitusten takia vain muutamia.

5.10.2020 Kynttilöiden sytytys Veikko Huovisen haudalla. Samalla muisteltiin keväällä poisnukkunutta Hilkka Huovista.

Lukupiirit

Seuran vanhin lukupiiri Tampereella on toiminut vuodesta 2008, josta kiitokset seuran kunniajäsenille Pekka Kuismalle ja Arto Seppälälle. Lukupiiri on kokoontunut joulukuuhun 2020 mennessä yli 100 kertaa ja keskustellut kirjailija Huovisen teoksista sekä muusta kirjallisuudesta Huovisen hengessä. Vierailijoina ja luennoitsijoina lukupiirissä on ollut useita kirjailijoista ja tutkijoita.
 

Seuran lukupiirit kokoontuvat myös Kuhmossa sekä Rovaniemellä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.

Kirjallisuusmatkailuhanke

Seura osallistuu yhdessä muiden Kainuun kirjallisuusseurojen, Juminkeko-säätiön ja Suomussalmen kunnan kanssa Kirjallisuusmatkailuhankkeeseen, jota johtaa Suomessa Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun liitto, kansainvälistä hanketta johdetaan Pohjois-Irlannista. Seuran Spot-lit työryhmä: Matti-Jussi Pollari, Aila Flöjt, Anja Hongisto, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen ja Pirjo Väyrynen ovat osallistuneet hankkeen etäkoulutustilaisuuksiin (5 tilaisuutta), ja työryhmä on pitänyt vuoden mittaan yhdeksan palaveria.

Kirjallisuusmatkailuhankkeen puitteissa saatiin vuonna 2020 valmiiksi esite Sotkamo – Kirjailijan kannoilla, jossa esitellään kirjailijan elämänvaiheisiin liittyviä sotkamolaiskohteita, lisäksi valmistettiin kahta eri kokoa olevia kuvapostikortteja Sotkamon kävelyreitiltä. Sekä suomeksi että englanniksi on valmistunut video Veikko Huovinen, Sotkamo.  Video on kuvattu Huovishuoneella ja sen ympäristössä.  Seuran entinen puheenjohtaja Kerttu Härkönen esittää pääroolia ja toimii kertojana.

Kirjailijan kannoilla – reittiin tutustuttiin yhdessä liikennöitsijän kanssa, Aila Flöjtin toimiessa matkaoppaana, mutta joulun aikaan ei koronarajoitusten vuoksi testattu reittiä maksavilla asiakkailla. Syksyn 2020 aikana kuvattiin video nimeltä Toiveikas talvimieli, jossa Veikko Huovisen teoksen Hamsterit – hengessä varastoitiin kirjailijan lapsuudenkodin pihamaalla edelleen olevaan kellariin sotkamolaisia marjaherkkuja. Matti-Jussi Pollari suostui esiintymään videolla sekä toimi kertojana.

Huovishuone

Huovishuone oli avoinna yleisölle 23.6.–2.8.2020 tiistaista sunnuntaihin klo 12–18, kesätyöntekijänä toimii Mirva Väisänen. Soittohuoneessa oli esillä Kainuun museon julistenäyttely Veikko Huovisesta. Säännöllisten aukioloaikojen lisäksi Huovishuoneella on vieraillut useita ryhmiä. Huoneella oli vuoden mittaan ainakin 300 kävijää. 

Viestintä

Seura viesti toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla.  Jäsenkirjeitä lähetettiin vuotta 2020 varten seitsemän kappaletta.

Neuvottelu Sotkamon kunnan kanssa

Seuran edustajat Matti-Jussi Pollari ja Aila Flöjt neuvottelivat Sotkamon kunnan edustajien kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen ja kulttuurijohtaja Merja Ojalammin kanssa 24.8.2020. Neuvottelussa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: mahdollinen kumppanuussopimus Sotkamon kunnan kanssa nykyisen yhteistyön edelleen kehittämiseksi, opasteiden uusiminen, Sotkamo-Seura perustaa Kotiseutuliiton ja Museoviraston hyväksymälle alustalle Sotkamon seinättömän museo eli eMuseon, ja Veikko Huovinen-seura ja Sotkamon kunta osallistuvat sekä Huovisnäyttely Sotkamon kirjastossa.

Seuratuotteet

Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja, kirjanmerkkejä ja uusittua Marniva mäkipeura-julkaisua Huovishuoneella. Kari Vuokare julkaisi mallikalenterin vuotta 2020 varten ja hän myönsi sen käyttöoikeudet seuralle ja kalenteria valmistettiin 100 kappaletta ja lähes kaikki myytiin.

Stipendit lukiolaisille

Seura jakoi keväällä Kainuun lukioissa äidinkielen aineessa hyvin menestyneille, kuudelle opiskelijalle 50 € stipendit. Stipendin saivat Venla Repo (Kajaani), opiskelija ei antanut nimensä julkaisulupaa (Kuhmo),

Teemu Leinonen (Paltamo), Suvi-Anna Karvonen (Puolanka), Ella Himanka (Sotkamo) ja Erja Kemppainen (Suomussalmi).

Lahjoitus

Pääkaupunkiseudun kainuulaislähtöisten henkilöiden yhdyssiteenä toiminut Kainuun Seura ry:n toiminta päättyi 27.2.2020 ja se lahjoitti Veikko Huovinen – seura ry:lle jäljellä olevat kassavaransa 818,47 euroa, käytettäväksi Kainuun lukioiden äidinkielen oppiaineessa parhaiten menestyneiden oppilaiden stipenditoiminnan tukemiseen. Kainuun Seura ry:n lahjakirjan seuralle toimitti Juhani Tauriainen.

********************

 

Vuosikertomus 2019

Johtokunta:

Puheenjohtaja: Matti-Jussi Pollari. Jäsenet: Aila Flöjt, Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli Hänninen, Mika Kilpeläinen, Esko Piippo, Ritva Tapio, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen.  Varajäsenet: Jarmo Vuorinen, Touko Siltala.

Toiminnantarkastajina toimivat Rauli Johansson ja Lauri Kemppainen

Johtokunta kokoontui: 23.2.2019 ja 2.6.2019, lisäksi on pidetty lyhyitä palavereita muiden tilaisuuksien yhteydessä.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 6.4.2019 Sotkamossa Heinämäen kylätalossa. Kainuun Liiton aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen esitteli käynnissä olevaa Kirjallisuusmatkailuhanketta (Spot-Lit), jossa mukana ovat kaikki kainuulaiset kirjailijayhdistykset Veikko Huovinen – seura, Eino Leino – seura, Elias Lönnrot-seura, Ilmari Kianto – seura, Isa Asp – seura sekä Juminkekosäätiö. Tarkoituksena on lisätä kirjailijoiden tuotannon tunnettavuutta sekä kehittää uusia kulttuurimatkailutuotteita. Vuosikokoukseen osallistui 19 henkilöä. Vuosikokous avattiin kokouskahvilla ja kokouksen jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen ruokailuun Heinämäen kylätalon ruokasalissa.

Jäsenet

Vuoden 2019 alussa 272 jäsentä, vuoden aikana erosi 22 ja uusia jäseniä 6. Vuoden 2019 lopussa seuran jäseniä oli 256. Jäsenistä 65 ei ole maksanut jäsenmaksuja.

Seuran jäsenrekisteristä tehtiin lain vaatima Rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 10.11.2018. Seloste on nähtävillä seuran kotisivuilla. http://www.veikkohuovinenseura.fi.

Kunniajäsenet

Vuosikokouksessa 2018 kutsuttiin seuran kunniajäseneksi FM Kari Vuokare. Veikko Huovinen – seura ry:lle on aikaisemmin nimetty kahdeksan kunniajäsentä. He ovat kirjailija itse, terveysalan yrittäjä Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen, opettaja Pekka Kuisma sekä kirjailija Arto Seppälä, kirjailijan puoliso Hilkka Huovinen sekä lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen. Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi. Vuoden 2019 aikana ei nimetty uusia kunniajäseniä.

Jäsenyys

Seura on Suomen kirjalijanimikkoseurat ry:n jäsen. Seuran vuosikokouksessa 30.3.2019 Riihimäellä Veikko Huovinen -seuraa edusti nimikoiden puheenjohtaja Esko Piippo.

Seuran tapahtumat

7.5.2019 kokoonnuttiin Huoviskävelylle Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija -patsaalta. Kävelyn jälkeen nautittiin kahvit kahvila Makea Delissä. Osallistujia noin 20 henkilöä.

14.7.2019 Kuhmon Kamarimusiikin lukijatilaisuus järjestettiin Kamarimusiikkikeskuksen Terävässä päässä. Metsänhoitaja Kerttu Härkönen kertoi lukukokemuksistaan Veikko Huovisen Lentsu teoksen pohjalta. Tapahtumaan osallistui 30 henkilöä.

5.10.2019 Kynttilöiden sytytys Veikko Huovisen haudalla ja sen jälkeen kunnan kirjastossa Esko Huovinen lahjoitti perikunnan puolesta Niilo Hyttisen Veikko Huovista esittävän maalauksen Sotkamon kunnalle. Teos sijoitettiin esille kirjaston tiloihin.

Lukupiirit

Seuran vanhin lukupiiri Tampereella on toiminut vuodesta 2008, josta kiitokset seuran kunniajäsenille Pekka Kuismalle ja Arto Seppälälle. Lukupiiri on kokoontunut joulukuuhun 2019 mennessä 100 kertaa ja keskustellut kirjailija Huovisen teoksista sekä muusta kirjallisuudesta Huovisen hengessä. Vierailijoina ja luennoitsijoina lukupiirissä on ollut useita kirjailijoista ja tutkijoita. Pekka Kuisma ystävineen järjesti Ruovedellä 6.7.2019 Veikko Huovisen metsä -matinean Ruoveden seurakuntatalossa. Matinean ohjelma: Luetaan metsäaiheisia katkelmia Veikko Huovisen teoksista:

Puukansan tarina 1984, Konstan Pylkkerö 1961, Hirri 1955, Koirankynnen leikkaaja 198, Pylkkäs-Konsta mehtäämässä 1975, Talvituristi 1965,                        Ympäristöministeri 1982, Kukuskat 1993, Hamsterit 195, Siintävät vuoret 1959, Lyhyet erikoiset 1967.

Taustakuvina Eero Kemilän, Jorma Komulaisen ja Heikki Saarisen valokuvia. Ruovesiläinen valokuvaaja Heikki Saarinen on myös suunnitellut taustakuvituksen ja hoitaa sen toteutuksen.

Kuhunkin katkelmaan sopivaa tausta- ja välimusiikkia soittaa pianotaiteilija Arto Hyötyläinen.

Lukijoina ovat: Ahti Jokinen (joka on myös esityksen ohjaaja), Pekka Seppä, Maire Välimäki, Kimmo Huilla ja Pekka Kuisma.

Tapahtuman järjestäjät: Ruoveden Noitakäräjät ry, Veikko Huovinen -seura ry ja Tampereen Huovislukupiiri

Tapahtuma järjestettiin ohjelmantäyteisen Ruovesitapahtuman yhteydessä, mutta se silti keräisi yleisöä täyden seurakuntasalin verran eli 120 henkeä.

Seuran lukupiirit kokoontuvat myös Kuhmossa sekä Rovaniemellä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.

Muut osallistumiset

Eino Leino-talon kirjapäivillä 13.7.2019 professori Jukka Mustonen esitelmöi aiheesta ”Lääketiede Veikko Huovisen tuotannossa”. Veikko Huovinen seuran edustajina Aila Flöjt ja Timo Kovanen osallistuivat Naapurivaaran koululla juhlaan, joka huipensi koulun Huovisteemaisen työskentelyn 12.12.2019.

Kirjallisuusmatkailuhanke

Seura osallistuu yhdessä muiden Kainuun kirjallisuusseurojen, Juminkeko-säätiön ja Suomussalmen kunnan kanssa Kirjallisuusmatkailuhankkeeseen, jota johtaa Suomessa Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun liitto, kansainvälistä hanketta johdetaan Pohjois-Irlannista. Matti-Jussi Pollari, Aila Flöjt, Anja Hongisto, Juhani Tikkanen ja Leena Marja Tikkanen ovat osallistuneet projektin kokouksiin.

Kirjailijamatkailuhankkeen kokouksia on pidetty seuraavasti: Paltamossa 10.1., Kajaanissa 27.2., kirjallisuusmatkailuprojektin launch Kajaanissa 28.2., Kajaanissa 20.3., Kajaanissa 13.9. ja ohjelmaan kuului Eino Leino-risteily s/s Kouta-laivalla Oulujärvellä, Kajaanissa 9.10., ja Vuokatissa 4.12.

Huovishuone

Huovishuone oli avoinna yleisölle 18.6.–4.8.2019 tiistaista sunnuntaihin klo 12–18, kesätyöntekijöinä toimivat: Minna Toivanen 18.6.–3.8., Kaarina Riikonen 30.6., 7.7., 21.7. ja 28.7. Salla-Kaisa Lukkari 1.7., 5.7. ja 6.7 sekä johtokunnan jäsenistä Arto Tolonen 14.7. ja Anja Hongisto 4.8.. Soittohuoneessa oli esillä Kainuun museon julistenäyttely Veikko Huovisesta. Säännöllisten aukioloaikojen lisäksi Huovishuoneella on vieraillut useita ryhmiä Aila Flöjtin, Anja Hongiston, Juhani Tikkasen ja Leena Marja Tikkasen johdolla.  Aila Flöjt opasti kahdeksaa (8) ryhmää vuoden 2019 aikana ja osanottajia oli tuolloin yhteensä 136 henkilöä. Huoneella oli vuoden mittaan ainakin 352 kävijää.

Viestintä

Seura viesti toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehtitiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla. Jäsenkirjeitä läehtettiin vuonna 2019 viisi kappaletta. Kesäkuussa 2019 Huovishuoneelta oli suora radiolähetys. Vuokatti News  -lehden kesänumerossa oli artikkeli Veikko Huovisen Sinisestä Sotkamosta.

Seuratuotteet

Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja, kirjanmerkkejä ja Marniva mäkipeura-julkaisua Huovishuoneella. Kari Vuokare julkaisi mallikalenterin vuotta 2020 varten ja hän myönsi sen käyttöoikeudet seuralle ja kalenteria valmistettiin ja myytiin 75 kappaletta.

Stipendit lukiolaisille

Seura jakoi keväällä Kainuun lukioissa äidinkielen aineessa hyvin menestyneille, kuudelle opiskelijalle 50 € stipendit. Stipendin saivat: Ville Kukkola (Kajaani), Reetta Kyllönen (Kuhmo), Pihla Rantamäki (Paltamo), Rosalia Juntunen (Puolanka), Mette Hartonen (Sotkamo) ja Sanna Rohner (Suomussalmi).

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Toimintakertomus 2018

Johtokunta:

Puheenjohtaja: Pekka Oikarinen. Jäsenet: Aila Flöjt, Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli Hänninen, Mika Kilpeläinen, Esko Piippo Matti-Jussi Pollari, Ritva Tapio, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen.  Varajäsenet: Jarmo Vuorinen, Touko Siltala.

Toiminnantarkastajina toimivat Rauli Johansson ja Lauri Kemppainen

Johtokunta kokoontui kolme kertaa: 3.2., 28.4. ja 10.11.2018.

Työkokous: 9.10.2018 Johtokunnan jäsenet Mika Kilpeläinen, Anja Hongisto, Pekka Oikarinen, Juhani Tikkanen ja Leena Marja Tikkanen tapasivat kunnanjohtajan huoneessa. Tilaisuudessa keskusteltiin kirjallisuusmatkailuhankkeesta, Huovishuoneen kehittämisestä ja markkinoinnin tehostamisesta yhdessä Sotkamon kunnan kanssa.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 7.4.2018 Espoossa Sellon kirjastossa. WSOY:n kustannustoimittaja Samuli Knuuti piti aluksi mielenkiintoisen esitelmän ” Onko Huovinen klassikko? ”, jossa hän kertoi kokemuksistaan iäkkään kirjailijan nuorena kustannustoimittajana.

Vuosikokouksen jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen ruokailuun ravintola Basessa.

Jäsenet

Vuoden alussa jäseniä oli 322 kpl. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 272. Jäsenrekisteristä poistettiin 39 jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua viimeisten kolmen vuoden aikana. Eronneita oli 15. Uusia jäseniä ilmoittautui 4 kpl vuonna 2018.

Seuran jäsenrekisteristä tehtiin lain vaatima Rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 10.11. Seloste on nähtävillä seuran kotisivuilla. http://www.veikkohuovinsenseura.fi.

Kunniajäsenet

Vuosikokouksessa 2018 kutsuttiin seuran kunniajäseneksi FM Kari Vuokare. Veikko Huovinen -seuralle on aikaisemmin nimetty 8 kunniajäsentä. He ovat kirjailija itse, terveysalan yrittäjä Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen (k. 2017), opettaja (evp) Pekka Kuisma sekä kirjailija Arto Seppälä, kirjailijan puoliso Hilkka Huovinen sekä lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen.  Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi.

Jäsenyys

Seura on Suomen kirjalijanimikkoseurat ry:n jäsen. Seuran vuosikokouksessa 14.4.2018 Veikko Huovinen -seuraa edusti nimikoiden puheenjohtaja Esko Piippo.

Seuran tapahtumat

Vuosi aloitettiin lukijatapaamisella Sotkamossa 6.1.2018 Kahvila Makeassa Bakulaista pahlavaa herkutellen. Tilaisuudessa Matti-Jussi Pollari esitteli Veikko Huovisen muistelmia ja päiväkirjoja.

4.4.2018 Rovaniemen kirjastossa järjestettiin Veikko Huovinen -lukijatapaaminen. Seuran kunniapuheenjohtaja Eila Valtanen kertoi kirjailijaseuran syntyvaiheista ja Huovisen tuotannosta teosten Siintävät vuoret (1959) ja Rasvamaksa (1973) kautta. Tapahtumaan osallistui 24 henkilöä. Päätettiin aloittaa Veikko Huovinen -lukupiiri syksyllä.

7.5.2018 kokoonnuttiin Huoviskävelylle Sotkamossa Havukka-ahon ajattelija -patsaalta. Kävelyn jälkeen nautittiin kahvit.

21.7.2018 Kuhmon Kamarimusiikin lukijatilaisuus järjestettiin Kamarimusiikkikeskuksen Terävässä päässä. Kunniapuheenjohtaja Eila Valtanen kertoi kokemuksistaan Veikko Huovisen tekstien parissa.

Lukupiirit

Seuran vanhin lukupiiri Tampereella on toiminut vuodesta 2008, josta kiitokset seuran kunniajäsenille Pekka Kuismalle ja Arto Seppälälle. Lukupiiri on kokoontunut kevääseen 2019 mennessä yli 90 kertaa ja keskustellut kirjailija Huovisen teoksista sekä muusta kirjallisuudesta Huovisen hengessä. Vierailijoina ja luennoitsijoina lukupiirissä on ollut useita kirjailijoista ja tutkijoita.

25.9.2018 Eero Marttinen kertoi teoksestaan Hiljaisen hymyn mies.

Seuran lukupiirit kokoontuvat myös Kuhmossa sekä Rovaniemellä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.

Kirjallisuusmatkailuhanke

Seura osallistuu yhdessä muiden Kainuun kirjallisuusseurojen, Juminkeko-säätiön ja Suomussalmen kunnan kanssa Kirjallisuusmatkailuhankkeeseen, jota johtaa Suomessa Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun liitto, kansainvälistä hanketta johdetaan Irlannista. Pekka Oikarinen, Anja Hongisto, Juhani Tikkanen ja Leena Marja Tikkanen ovat osallistuneet projektin kokouksiin.

Kirjailijamatkailuhankkeen kokouksia on pidetty 23.1., 21.8., 10.10., 22.11.2018.

Huovishuone

Huovishuone oli avoinna yleisölle 19.6.–5.8.2018 tiistaista sunnuntaihin klo 12–18, kunnan palkkaama kesätyöntekijä Ilona Huttunen työskenteli ti-la ja johtokunnan jäsenet sunnuntaisin. Soittohuoneessa oli esillä Kainuun museon julistenäyttely Veikko Huovisesta. Säännöllisten aukioloaikojen lisäksi Huovishuoneella on vieraillut useita ryhmiä Aila Flöjtin ja Anja Hongiston johdolla. Kävijöitä huoneella oli vuoden mittaan 301 kpl.

Viestintä

Seura viesti toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla.  Jäsenkirjeitä lähetettiin vuonna 2018 kolme kappaletta.

Seuratuotteet

Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja, kirjanmerkkejä ja Marniva mäkipeura-julkaisua Huovishuoneella, Kajaanin Runoviikolla sekä Kuhmon kamarimusiikkikaupassa.

Osallistuttiin muiden kainuulaisten kirjailijaseurojen kanssa joulumyyjäisiin Raatihuoneella 8.-9.12.2018. Myyntiä hoitamassa olivat Leena Marja ja Juhani Tikkanen.

Kirjailija Huovisen ystävä, kustannustoimittaja, Heikki Kokkonen on lahjoittanut seuralle Veikko Huovisen valokuvan, joka on otettu Kokkosen kalamajalla Rautalammilla, joka on toiminut myös kirjailija Huovisen ”piilopirttinä” ja kirjallisten ajatusten selkiyttäjänä.

Stipendit lukiolaisille

Seura jakoi keväällä Kainuun lukioissa äidinkielen aineessa hyvin menestyneille, kuudelle opiskelijalle 50 € stipendit. Stipendin saivat: Pauli Mutanen (Paltamo), Aino Sipola (Puolanka), Kati Bogdanoff,(Suomussalmi), Valtteri Pääkkönen (Kajaani), Wilma Sandström (Kuhmo), Fanni Ristioja (Sotkamo).

********************

Toimintakertomus 2017

Yleistä vuodesta 2017

Seura on valtakunnallinen kirjailija Veikko Huovisen tuotannosta ja kirjailijan elinpiiristä kiinnostuneiden lukijoiden yhdysside. Vuosi 2017 oli seuran merkkivuosi: toukokuussa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun seura perustettiin kirjailija Veikko Huovisen 80 -vuotispäivän merkeissä ja kunniaksi.  Seura pyrkii innostamaan jäsentensä kautta suomalaisia lukuharrastuksen pariin. Jäsenet voivat käyttää puheenjohtajan luvalla seuran nimeä ja logoa omien lukijatapaamisten tai lukupiirien käynnistämiseen.

Johtokunta:

Puheenjohtaja: Pekka Oikarinen. Jäsenet: Aila Flöjt, Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli Hänninen, Mika Kilpeläinen, Kristiina Korhonen, Matti-Jussi Pollari, Ritva Tapio, Juhani Tikkanen, Leena Marja Tikkanen, Arto Tolonen.  Varajäsenet: Esko Piippo, Touko Siltala.

Johtokunta kokoontui neljä kertaa: 4.2., 1.4., 27.5., 30.7.2017. Vuosikokous pidettiin Tampereella Sampolassa 13.5.2017.

Tilintarkastajina toimivat Rauli Johansson ja Lauri Kemppainen

Jäsenet

Vuoden alussa jäseniä oli 344 kpl. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 325.

Juhlavuoden kunniaksi seura julkaisi vuosikokouksen alla FK Kari Vuokareen toimittaman ”Marniva mäkipeura - selityksiä Veikko Huovisen sanastoon.”, painos 300 kpl. Kirjoista suuri osa on myyty, jäljellä vuodenvaihteessa oli noin 80 kappaletta.

Tapahtumat

 • 7.5.2017 Veikko Huovisen syntymästä oli kulunut 90 vuotta. Vietettiin juhlahetki ja laskettiin kukat Havukka-ahon ajattelija -patsaalle Sotkamossa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari piti puheen, Huovisen entinen koulukaveri Matti Augusti Korhonen ja Pekka Oikarinen muistelivat ystävyyttään ja yhteistyötään kirjailijan kanssa. Tämän jälkeen osallistujat paikallisen toimittajan mukaan ”laskeutuivat kansan pariin” Nesteen baariin kahville.
 • 13.5.2017 Veikko Huovisen 90-vuotisjuhlamatinea Sampolassa. Tilaisuudessa Emilia Pokkinen, Ahti Jokinen, Pablo Seppä ja Pekka Kuisma esittivät Huovisen tekstejä. Anssi Tikanmäen orkesteri esitti Maisemakuvia Suomesta. Arvokkaaseen ja mieleenpainuvaan tilaisuuteen osallistui noin 170 henkilöä. Esiintyjät ja osa juhlavieraista osallistui matinean jälkeen yhteiseen ruokailu- ja muistelutilaisuuteen tamperelaisessa ravintolassa.
 • 9.7.2017 Kuhmon Kamarimusiikin Terävässä päässä järjestettiin lukijatapaaminen,
  jossa Kari Vuokare kertoi sanastotyöstään. Toistakymmentä kuulijaa kisasi myös Karin järjestämässä hauskassa ja vaativassa tietokilpailussa Huovis-tuntemuksesta. Kisan voitti ansaitusti kunniapuheenjohtaja Eila Valtanen.
 • 7.10.2017 Sotkamon seurakuntasalissa järjestettiin yhteinen Sotkamon kunnan 370-vuotisjuhla, Sotkamo-seuran 70-vuotisjuhla ja Veikko Huovisen 90-vuotismuistojuhla. Vesa Kaikkonen avasi juhlan Huovisen tekstillä. Ohjelmaan kuului myös puheenjohtaja Pekka Oikarisen kiitokset seuran entisille puheenjohtajille Eila Valtoselle ja Kerttu Härköselle. Huoviseen syvällisesti perehtynyt maisteri Kari Vuokare piti arvokkaan ja koskettavan juhlaesitelmän ”Veikko Huovinen – sotkamolainen”. Onnistuneeseen yhteisjuhlaan osallistui 140 vierasta.
 • Juhlaviikonloppuna Tampereen Sampolassa, kesän ajan Huovishuoneella sekä Sotkamo-juhlassa Sotkamon seurakuntatalolla oli esillä Kainuun museon kokoama julistenäyttely Veikko Huovisen elämästä.

Huovisen työhuone Sotkamossa oli avoinna yleisölle 27.6.–11.8.2017

 • oppaana toimi Sotkamon kunnan palkkaamana Iida-Liina Ärväs
 • sunnuntaipäivystystä hoitivat jälleen johtokunnan jäsenet

-          kävijöitä oli kesän aikana 227. Lisäksi Huovishuoneella kävi useita ryhmiä, joten vuoden kävijämäärä nousee yli kahden ja puolen sadan.

 • Seuran teettämiä kahta esitettä oli edelleen jaossa: esite Huovisesta ja hänen tuotannostaan sekä esite Huovisen Sotkamosta.   Myös muu Huovisen tuotantoa esittelevä aineisto (tekijä: Kari Vuokare) on käyttövalmis. 
 • Myynnissä oli seuratuotteita: kirjoja, paitoja ja kasseja.

Lukupiirit

 • Tampereen lukupiiri toimii edelleen Huovisen hengessä, josta kiitokset seuran kunniajäsenelle Pekka Kuismalle. Myös Kuhmossa toimii aktiivinen Veikko Huovinen -lukupiiri.

 Apurahahakemukset

 • Seura haki apurahaa juhlavuoden järjestelyihin WSOY:n kirjallisuussäätiöltä, mutta ei saanut.
 • Suomen Kulttuurirahasto, Kainuun rahasto ei myöskään myöntänyt apurahaa seuran hakemukselle Huovishuoneen kirjojen ja esineiden dokumentoimiseksi ja luetteloimiseksi.

Stipendit tutkimukseen ja lukiolaisille

 • Seura maksoi Suvi Vänniselle stipendin valmistuneesta gradutyöstä Huovisen tuotannosta (500 €).
 • Kainuun joulu 2017 -lehdessä oli Suvi Vännisen kirjoitus ”Havukka-ahon ajattelija on ajaton ja antaa jokaiselle jotakin”.
 • Seura jakoi stipendit (40 €) parhaille äidinkielen aineen kirjoittajille Kainuun lukioissa kevään ylioppilaskirjoituksissa.   Tänä vuonna apurahan saajia oli 8 kpl.

Viestintä

 • Seura viestii toiminnastaan verkkosivujen, jäsenkirjeiden sekä lehdistötiedotteiden ja lehti-ilmoitusten avulla.
 • Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kpl.
 • Lehdet muistivat Veikko Huovisen 90-vuotispäivää, lisäksi eri toimittajat siteeraavat tekstejä ja viittaavat Veikko Huovisen tuotantoon lähes viikoittain eri medioissa.
 • Kari Vuokareen haastatteluja ja Marnivan mäkipeuran esittelyjä oli myös useita.
 • Aristoteleen kantapään aiheena 4.10.2017 oli Veikko Huovisen kieli, Kari Vuokare ja Marniva mäkipeura.

Seuratuotteet

 • Seura myi kirjoja, kasseja, t-paitoja ja kirjanmerkkejä ja em. omaa julkaisuaan Huovishuoneella ja tapahtumissa.  
 • Seuran paitoja teetettiin lisää toukokuussa.

 

Toimintakertomus vuodelta 2016
 

Vuosikokous

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Sotkamossa Sokos Hotel Vuokatissa 2.4.2016.   Vuosikokoukseen saapui kolmekymmentä jäsentä. Kokouksen jälkeen pidettiin yhteinen illanvietto ja ruokailu ravintola Kipossa.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Kerttu Härkönen. Johtokunnan jäseniksi nimettiin uusina Aila Flöjt Sotkamosta ja Kristiina Korhonen Oulusta. Johtokunnassa jatkoivat edelleen Anja Hongisto, Esko Huovinen, Pauli Hänninen varapuheenjohtajana, Mika Kilpeläinen, Matti-Jussi Pollari, Ritva Tapio, Juhani Tikkanen, Arto Tolonen ja Leena Marja Tikkanen sihteerinä. Varajäseninä jatkoivat Esko Piippo, Touko Siltala ja Kari Vuokare.

Huovishuone

Huovishuone oli avoinna kesällä 21.6.-7.8. ti-pe klo 12-18, la-su 12-15 ja lisäksi sunnuntait 12.6., 29.6. ja 14.8. klo 12-15. Juhannuksena huone oli suljettu ja muina aikoina sopimuksen mukaan.   Kesätyöntekijänä toimi Sotkamon kunnan palkkaamana metsäalan opiskelija Iida-Liina Ärväs ti-la, lisäksi johtokunnan jäsenet talkoilivat huoneella. 
 
Huoneella kävi aukioloaikojen ulkopuolella joitakin suurempia ryhmiä, joita opastivat johtokunnan jäsenet, erityisesti Aila Flöjt Sotkamosta. Yhteensä kävijöitä oli vajaa 250 eli puolet ensimmäisten vuosien kävijämäärästä. Tuloja myynnistä ja vapaaehtoisista kävijämaksuista kertyi noin 640 €, eniten myytiin kirjoja.

Sopimus Huovishuoneen kotisivuista Idea-Median kanssa purettiin ja sivut siirtyivät Sotkamon kunnan ylläpidettäviksi. Uudet kotisivut löytyvät Sotkamon kunnan sivuilta osoitteesta:
http://www.sotkamo.fi/vapaa-aika/kulttuuritoimi/nahtavyydet/huovishuone/.
Huoneelle saatiin uudet opastuskyltit ja penkit pihaan. Lisäksi piha on siistitty.

Esittely ja myyntituotteet

Huovisen perhe on luovuttanut Huovisen kirjoja myytäväksi.  Seuran paitoja tilattiin Seripointilta lisää.  Myös kasseja on edelleen myynnissä.

Kari Vuokare luovutti seuralle kaksi pdf-esitystä Huovisesta: ”Veikko Huovisen tuotanto” ja ”Konstan kesä Kainuussa”.  Esitteitä ”Kirjailija Veikko Huovinen” sekä ”Veikko Huovisen Sotkamo” on painettu lisää.  Esitteet ovat jaossa Huovishuoneella.

Apurahat

Seura jakoi 40 euron stipendit Kainuun lukioiden (Sotkamo, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Suomussalmi ja Puolanka) keväällä äidinkielen ylioppilaskokeessa menestyneille oppilaille.

Opinnäytteet

Seura tuki opiskelija Suvi Vännistä opinnäytetyön tekemisessä, jonka aiheena on ”Sellainen ihminen saattaa olla viisaskin, joka tosiasiassa on tyhmä” - ajattelun ja tiedonmuodostuksen kuvaus Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijassa.  

Jäsenet

Seurassa oli 396 jäsentä vuoden alussa. Seuran jäsenyyden lopetti 19 jäsentä ja siihen liittyi 6 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin 45 jäsentä kolmen vuoden maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.  Jäseniä on vuosikokouspäivänä 338.
Jäsenrekisteriä hoiti edelleen Leena Marja Tikkanen ja ohjelmana oli Web-Media Oy:n Jäseri-ohjelma. 
Vuosikokouksessa nimettiin kaksi uutta kunniajäsentä, tamperelainen Huovistuntija ja lukupiiriaktiivi Pekka Kuisma sekä kirjailija Arto Seppälä. Seuran kunniajäseniksi on aikaisemmin nimetty kirjailija itse, terveysalan yrittäjä Sakari Alhopuro, kirjailijan elinikäinen ystävä Unto Korhonen, kirjailijan puoliso Hilkka Huovinen sekä lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen.  Lisäksi seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi.

Lukupiirit

Tampereen lukupiiri on edelleen toiminut ahkerasti Pekka Kuisman johdolla. Kuhmossa  toimii  Huovishenkinen lukupiiri nimeltä Ihmisten puheet.

Tapahtumat ja yhteistyö

Huovishuoneen esittelyjen lisäksi seura järjesti yhdessä Sotkamo-Seuran kanssa retken Huovisnäreikköön 24.7.2016, oppaana toimi Arto Tolonen. Retkeen osallistui vajaa 20 henkeä.
Kuhmon kamarimusiikin lukijatapahtuma järjestettiin 17.7.2016, puhujana oli lääninrovasti Risto Kormilainen, kuulijoita oli 16 henkeä. 
Leino-talon kirjapäivillä piti olla Ilona Hirven esitys gradutyöstään, mutta hän joutui perumaan tulonsa sairastumisen vuoksi.   Seuran puheenjohtaja esitteli työn Ilonan lähettämän aineiston pohjalta.

Viestintä

Seura lähetti vuosikokouskutsun lisäksi kolme jäsenkirjettä ja ilmoitti tilaisuuksista myös seuran ja Sotkamon kunnan kotisivuilla.  Seuran kotisivut ovat edelleen Nimikoitten kotisivuilla osoitteessa http://www.veikkohuovinenseura.fi.

Talous
    
Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä.


Kiitokset

Seura kiittää erityisesti Sotkamon kuntaa, Sotkamo-Seuraa ja tamperelaisia aktiiveja Pekka Kuisman johdolla. Seuran johtokunnan jäsen, FM Kari Vuokare on tehnyt hienoja esitteitä seuralle ja valmistellut suurtyötä, Huovinen -  Suomi –sanastoa, joista lämpimät kiitokset. 
 

****************************************************

 

Toimintakertomus vuodelta 2015

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 21.3.2015 Rikhardinkadun kirjastossa Helsingissä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kuulimme toimittaja – tietokirjailija Maarit Huovisen muisteluksia kohtaamisistaan kirjailija Veikko Huovisen kanssa.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut edelleen Kerttu Härkönen.

Seuran johtokuntaan kuuluivat Anja Hongisto (Kajaani), Esko Huovinen (Oulu), varapuheenjohtaja Pauli Hänninen (Sotkamo / Kauniainen), Mika Kilpeläinen (Sotkamo), Matti-Jussi Pollari (Kuhmo), Touko Siltala (Helsinki), Ritva Tapio (Oulu), sihteeri Leena Marja Tikkanen (Kajaani), Juhani Tikkanen (Kajaani) ja Arto Tolonen (Ristijärvi). Varajäseninä toimivat Esko Piippo (Kajaani) ja Kari Vuokare (Siilinjärvi).

Rahaliikennettä on hoitanut tilitoimisto Eee-Jii Sotkamosta.

Seuran toiminnan tarkastajina on toiminut Rauli Johansson ja varalla Lauri Kemppainen.

Johtokunta kokoontui kaksi kertaa 8.2.2015 sekä 21.9.2015.

Seuran nettisivut löytyvät edelleen osoitteesta http://www.huovisseura.fi.

Huovishuone
http://www.huovishuone.fi

Huovsihuoneen kotisivujen ylläpito on ollut edelleen IdeaMedian hoidossa.

Huovishuone oli avoinna kesällä 5.6-9.8.2015.

Huovishuoneen oppaana toimi Sotkamon kunnan palkkaama kesäopas Kristiina Korhonen tiistaista lauantaihin. Sunnuntaisin oppaana toimivat johtokunnan jäsenet. Lisäksi huoneella oli pidemmät aukioloajat 3.-5.7., Sotkamon herättäjäjuhlien aikana. Kävijöitä oli 536 henkeä.

Esittely ja myyntituotteet

Seura tilasi toimittaja Anna-Leena Rauhalalta tekstipohjat. Tuloksena oli neljä eri teemaa, joista painettiin kaksi esitettä ja tehtiin diaesitys. ? Kari Vuokare stilisoi esitteiden tekstit ja taittoi ne ennen painatusta. Juhani Tikkanen teki ja Kristiina Korhonen viimeisteli diaesityksen.

Kainuun Sanomat antoi seuran käyttöön n. 40 lehden valokuvaajien ottamaa valokuvaa kirjailijasta.

Seura tilasi mustia kangaskasseja Prologo Oy:ltä myytäväksi Huovishuoneella.

Huovisen perhe toimitti lisää Huovisen tuotantoa myytäväksi.

Maarit Huovinen lahjoitti 2 valokuvaa Veikko Huovisesta seuran käyttöön.

Pekka Kuisma on jatkanut Huovis-aiheen dokumentointia tallentamalla kokoomiensa leikekirjojen sisällön dvd:lle, jonka hän on lahjoittanut seuralle.

Apurahat

Seura on tukenut 1000 eurolla (lisäksi 1000 € vuonna 2014) opiskelija Outi Hytösen (o.s. Ojanen) opinnäytetyötä. Eino Leino –talon kirjapäivilla 11.7.2015 Outi esitteli työnsä ”Veikko Huovisen Puukansan tarina  luonnon ja kulttuurin rajan kuvaajana.”

 

Seura on luvannut tukea 1000 eurolla sotkamolaislähtöisen Suvi Vännisen gradutyötä Veikko Huovisesta, kunhan aihe ja ajankohta varmistuvat. Hän lähetti seuralle 16.12.2015 gradusuunnitelman, joten hänelle maksetaan 500 €, ja loput työn valmistuttua. Apurahaan kuuluu valmiin tutkielman esittely seuran tilaisuudessa.

Seura antoi Kainuun lukioissa äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa menestyneille kevään 2015 ylioppilaille stipendit. 6 x 60 euroa.

Opinnäytteet

Outi Hytösen gradun lisäksi seuran tietoon ovat tulleet seuraavat opinnäytetyöt:

Sirviö, Heikki : Valtiomuutos ja satiirin pohjoinen ulottuvuus : alueellinen ero ja kirjallisuuden politiikka Haanpään, Huovisen ja Heikkisen tuotannossa. Oulu : Oulun yliopisto, 2015. Väitöskirja

Hirvi,  Ilona : Kuusi ryskyen kaatuu : Luonnon poliittisuus Veikko Huovisen teoksissa Havukka-ahon ajattelija, Ympäristöministeri ja Puukansan tarina. Itäs-Suomen yliopisto 2015. Gradutyö

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli 452. Seuran jäsenrekisteristä poistettiin vuoden alussa 60 jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan ainakaan 3 viime vuoden aikana. Lisäksi seurasta erosi 6 jäsentä. Lisäksi Maarit Huovinen ilmoitti, että seuran ainoa koera-jäsen on tullut tiensä päähän. Uusia jäseniä liittyi 10. Vuoden 2015 lopussa seurassa oli 396 jäsentä.
 

Lukupiirit

Huovishenkinen lukupiiri on kokoontunut kuukausittain talvikauden aikana Tampereella Pekka Kuisman johdolla.

Tapahtumat ja yhteistyö

Kesän aukioloaikojen lisäksi Huovishuoneen esittelyjä järjestettiin yhteistyössä Kajaanin matkailuoppaiden ja Sotkamo-seuran kanssa.

Syyskuussa Vuokatin vaelluksen ohella järjestettiin ensimmäinen Huovisvaellus 5 km Vuokatin männikkömaisemissa, seura oli nimikummina.

Huovishuone oli yksi etappi Sotkamon uutta pyöräreittiä avattaessa.

Sokos Hotelli Vuokatti aloitti loppuvuodesta Huovis-menun suunnittelun yhdessä seuran kanssa.

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja kolmessa jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena Marja Tikkanen, joka myös päivitti verkkosivuja Nimikoitten palvelimella.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä.

Kiitokset

Seura kiittää yhteistyöstä Sotkamon kuntaa ja Sotkamo-seuraa, Kajaanin kaupunginkirjastoa sekä Kajaanin matkailuoppaita. Erityiskiitoksen ansaitsee Pekka Kuisma laajasta Huovisaineiston tallentamisesta ja lahjoittamisesta seuralle.

*******************************************

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

 

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 29.3.2014 Niemelän talon flyygelihuoneessa, Niemeläntie 1.

Vuosikokouksen yhteydessä esiintyivät musiikkiopiston oppilaat Hilla ja Helmi Mustonen. Vuosikokousesitelmän piti FM Kari Vuokare aiheesta ”Veikko Huovinen, sanojen nuuhkija”.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut edelleen Kerttu Härkönen.

Seuran johtokuntaan kuuluivat Anja Hongisto (Kajaani), Esko Huovinen (Oulu), varapuheenjohtaja Pauli Hänninen (Sotkamo / Kauniainen), Mika Kilpeläinen (Sotkamo), Matti-Jussi Pollari (Kuhmo), Touko Siltala (Helsinki), Ritva Tapio (Oulu), sihteeri Leena Marja Tikkanen (Kajaani) ja Arto Tolonen (Ristijärvi). Varajäseninä toimivat Esko Piippo (Kajaani) ja Juhani Tikkanen (Kajaani).

Rahaliikennettä on hoitanut tilitoimisto Eee-Jii Sotkamosta.

Seuran toiminnan tarkastajina on toiminut Rauli Johansson ja varalla Lauri Kemppainen.

Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Lisäksi osa johtokunnan jäsenistä osallistui Huovishuoneen järjestämiseen näyttelykuntoon.

Seuralle hankittiin kännykkä, joka on ollut puheenjohtajalla tai sihteerillä, 045 - 177 5145

Seuran postiosoitteeksi muutettiin Kajaanin kaupunginkirjaston osoite:

Veikko Huovinen -seura

c/o Kajaanin kaupunginkirjasto

Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani

Seuran nettisivut löytyvät edelleen osoitteesta http://www.huovisseura.fi.

 

Huovishuone
http://www.huovishuone.fi

Huvsihuoneen kotisivut ja käyntikortin teki mainostoimisto IdeaMedia.

Huoneen esineistöä on valokuvattu ja Anja Hongisto on kirjannut muistiin rouva Hilkka Huovisen kertomuksia esineiden taustoista.

Sotkamossa juhannuksen jälkeen avattu Huovishuone oli ensimmäisenä kesänään suosittu käyntikohde. Kuuden aukioloviikon aikana huoneeseen tutustui 530 henkilöä.

Huovishuoneen oppaana toimi Sotkamon kunnan palkkaama kesäopas Kristiina Korhonen 24.6.-1.8.2014 tiistaista lauantaihin. Sunnuntaisin oppaana toimivat johtokunnan jäsenet.

Ensimmäinen kesä osoitti, että Huovisen elämäntyö kiinnostaa matkailijoita ja paikkakuntalaisia. Kävijöiltä ja huoneen kesäoppaalta saadun palautteen perusteella käyntikokemuksessa on kuitenkin vielä paljon parannettavaa. Tienvarsiopastus on saatava kuntoon, huoneen edustalle on saatava levähdyspaikkoja, ja suurten ryhmien käynnit on mietittävä vielä tarkemmin.


Apurahat

Seura tukee 2000 eurolla opiskelija Outi Ojasen opinnäytetyötä, jonka aihe liittyi Veikko Huovisen Puukansan tarinaan. Outi Ojanen pitää esitelmän työnsä tuloksista myöhemmin sovittavassa tilaisuudessa.

Seura on luvannut tukea 1000 eurolla sotkamolaislähtöisen Suvi Vännisen gradutyötä Veikko Huovisesta, kunhan aihe ja ajankohta varmistuvat.

Seura tarjosi haettavaksi apurahaa Kainuun kulttuurirahaston kautta keväällä 2014. Aiheen tuli liittyä kirjailija Veikko Huoviseen. Yhtään hakemusta ei tullut.

Seura muisti pienellä avustuksella 40 vuotta täyttänyttä Kainuun kirjailijat r.y.tä, jonka perustajajäseniin kirjailija Veikko Huovinen kuului, sekä Kainuun Eino Leino-seuraa, joka niin ikään täytti 40 vuotta.

Jäsenet

Seuran kunniajäsenet ovat Hilkka Huovinen, Esko Huovinen, Ritva Tapio, Sakari Alhopuro ja Unto Korhonen. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi.

Vuoden alussa seuralla oli 443 ja vuoden lopussa 452 jäsentä. Seurasta erosi 4 jäsentä ja siihen liittyi 13 uutta jäsentä.

Vuoden lopussa seuran rekisterissä oli 60 henkilöä, joiden jäsenmaksu on ollut maksamatta vähintään 3 vuotta peräkkäin. Päätettiin poistaa nämä seuran jäsenyydestä. Tällöin seuran jäsenmääräksi jää 392 jäsentä.

Lukupiirit

Huovishenkiset lukupiirit ovat jatkaneet Tampereella ja Sotkamossa.

Tapahtumat

Ilkka Heiskanen esitti Lyhyet erikoiset Sotkamossa Kino Visiossa 10.5.2014 ja Kuhmo-talossa 11.5.2014

Sotkamon tapahtumaan eivät kaikki halukkaat päässeet mukaan, saliin mahtuu 104 katsojaa. Kuhmossa osallistujamäärä oli noin 150 henkilöä.

Seura osallistui Kainuu Helsingissä -tapahtumaan Senaatintorilla 13.-15.6.2014 yhdessä Oulujärven jättiläisten ja Kainuun kirjailijaseurojen kanssa.

Seuralla oli esittely- ja myyntipöytä Paltaniemen kirjapäivillä 12.-13.7.2014.

FM Kari Vuokaren esitys vuosikokouksessa innosti pyytämään häntä uudelleen esitelmän pitäjäksi Kajaanin kaupunginkirjastoon 17.9.2014. Kari Vuokare piti mm. kirjailijahaastatteluja, videoita, kuvia ja musiikkia sisältävän multimediaesityksen Veikko Huovisen kielikuvista, lähteistä ja yhteyksistä noin 50 kuulijalle. Esitelmän pdf-versio ja teksti löytyvät seuran nettisivuilta.

Seuran puheenjohtaja piti juhlaesitelmän 9.10.2014 Vanhusten viikon pääjuhlassa Sotkamossa aiheena Veikko Huovinen -seura. Anja Hongisto toimi oppaana Vanhusten viikon bussiretkellä Kajaanista Sotkamoon ja Huovihuoneelle. Retken teemana oli kirjailija Veikko Huovinen.

Johtokunnan jäseniä osallistui Kirjailijaseurojen yhteiseen ideointi- ja tutustumiskierrokseen Kainuun ja Pohjanmaan kirjailijaseuroihin, kirjailijahuoneisiin ja museoihin 3.-15.11.2015.

Huovistuntija Pekka Kuisma lahjoitti seuralle 8.11.2014 kopiot kolmesta laajasta leikekirjasta, jotka sisältävät Veikko Huovisen kirjoituksia sekä kirjailijaa ja hänen tuotantoaan käsitteleviä lehtileikkeitä.

Leikekirjat ovat koonneet ja järjestelleet Pekka Kuisma ja kirjailija Arto Seppälä tallentamistaan kokoelmista.

Pekka Kuisma lähetti seuralle Tampereen lukupiirissä 16.2.2012 pitämänsä alustuksen teoksesta Siintävät vuoret. Kirjoitus on tallennettu seuran kotisivuille.

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   

Kainuulaiset lehdet ovat julkaisseet seuran toiminnasta useita artikkeleita aiheina Huovishuone, Heiskasen Lyhyet erikoiset ja Kari Vuokare.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä. 

Kiitokset

Seura kiittää Sakari Alhopuroa avustuksesta seuralle, Sotkamon kuntaa yhteistyöstä Huovis-huoneen järjestelyissä sekä Sotkamon ja Kajaanin kirjastoja yhteistyöstä seuran tapahtumien järjestämisessä.

*********************

 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA 2013 
 

Vuonna 2013 Veikko Huovinen-seura on ”etsinyt Konstalle kortteeria”, kun kirjailijan perhe päätti luopua suuresta Konstankujan talostaan. Tästä on seurannut varsin monivaiheinen tapahtumaketju. 

Toinen leimaa antava piirre tälle vuodelle on ollut Huovisen tekstien nousu teatterilavoille. 

Kirjailijan työhuone

Talon myynnin johdosta perikunta tarjosi mahdollisuutta siirtää kirjailijan työhuone sisustuksineen kirjailijahuoneeksi ja käyntikohteeksi johonkin muuhun kiinteistöön Sotkamossa tai Kajaanissa. Seura teki aloitteen Sotkamon kunnalle koko talon siirtämiseksi kulttuurikäyttöön säätiöimällä. Kunta käsitteli asiaa kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Seura otti yhteyksiä myös useisiin kirjallisiin tahoihin. Neuvotteluja käytiin, mutta säätiön muodostaminen ei kuitenkaan osoittautunut mahdolliseksi.

Sotkamon kunta löysi lopulta kirjailijan työhuoneelle sijan Niemelän talosta. Talo sijaitsee lähellä Konstankujaa saman järven rannalla kuin kirjailijan talo. Sotkamon kunta päätti myös siirtää Veikko Huovinen -tapahtumaan 2013 varaamansa rahat työhuoneen kunnostukseen. Tapahtumien suunnittelu ja toteutus siirtyi vuodelle 2014.

Työhuoneen siirto, kirjojen järjestely ja luettelointi on työllistänyt paitsi seuran aktiiveja myös Sotkamon lukion oppilaita ja opettajaa, jotka luetteloivat suurimman osan kirjoista. Heille esitämmekin lämpimät kiitokset kulttuuriteosta ja hyvin tehdystä työstä. Sotkamon kunta myönsi koululaisille matkastipendin luetteloinnista.

Työhuoneen kunnostus jatkuu vuonna 2014.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 23.3.2013 Kansallisteatterin toisen parven lämpiössä Helsingissä. Arvokkaassa ympäristössä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Mustonen, kokoukseen osallistui jäseniä eri puolilta Suomea ja pääkaupungista yhteensä 31 henkeä.

Yhdistyksen kunniajäsen Sakari Alhopuro muisteli ystävystymistään ja tapaamisiaan kirjailija Veikko Huovisen kanssa.

Yhdistyksen jäsen Urpo Rantamäki esitteli tekemänsä valokuvateoksen Veikko Huovinen ja Kainuu ja lahjoitti teokset Huovisen perheelle ja seuralle.

Kokouksen jälkeen saimme nauttia Jukka Laitalan Konsta etsii kortteeria –esityksestä Kansallisteatterin Maalaamossa.

Johtokunta

Seuran johtokunnan puheenjohtajana on jatkanut Kerttu Härkönen. 

 

Seuran johtokunnassa jatkoivat Anja Hongisto (Kajaani), Esko Huovinen (Oulu), Pentti Huttunen (Sotkamo), Pauli Hänninen (Sotkamo / Kauniainen), Touko Siltala (Helsinki), Ritva Tapio Oulu), Leena Marja Tikkanen (Kajaani), Arto Tolonen (Ristijärvi) ja varajäseninä Unto Korhonen (Sotkamo), Kari Kinnunen ja Esko Piippo (Kajaani).  Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Mika Kilpeläinen Sotkamosta ja Matti-Jussi Pollari Kuhmosta

 

Seuran toiminnan tarkastajina on toiminut Rauli Johansson ja varalla Lauri Kemppainen.

Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Lisäksi pidettiin useita ideointi-, suunnittelu- ja työtapaamisia Niemelän talossa Sotkamossa.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli 449 ja vuoden lopussa 443 jäsentä. Seurasta erosi 15 jäsentä ja siihen liittyi 9 uutta jäsentä.

Seuran kuudenneksi (6.) kunniajäseneksi on nimetty sotkamolainen eläkeläinen, Veikko Huovisen elämänmittainen ystävä ja kalakaveri Unto ”Uti” Korhonen.  Seuran delegaatio kävi viemässä tervehdyksen Utille ja hänen Lea –vaimolleen alkukesästä.  

Seuran muut kunniajäsenet ovat (itsensä kirjailijan lisäksi) seuralle sen alkuvaiheessa suuren lahjoituksen tehnyt kirjailijan pitkäaikainen tuttava, lääkintöneuvos Sakari Alhopuro Turusta, rouva Hilkka Huovinen sekä kirjailijan lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen.  Lisäksi kunniapuheenjohtajaksi on nimetty seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen.

Lukupiirit

Huovishenkiset lukupiirit ovat jatkaneet Kuhmossa ja Sotkamossa. Lukupiireistä aktiivisin on ollut Tampereen lukupiiri, joka on kokoontunut Pekka Kuisman johdolla. Kajaanin kirjaston lukupiiri on jatkanut muiden kirjojen lukemista, toukokuussa kuultiin YTM Heikki Sirviön esitelmä Pohjoisesta satiirista, tarkastelussa itseoikeutetusti mukana Veikko Huovinen. 

Kirjallisuus

Puukansan tarinasta on otettu uusi painos.

Teatteriesitykset

Näyttelijä Ilkka Heiskanen on esittänyt Huovisen Lyhyitä erikoisia Vantaan teatterissa sekä kiertueella Suomessa – myös Kainuussa. Suomussalmen näytös heinäkuussa myytiin loppuun, samoin kaksi näytöstä Kajaanissa. Suuren suosion saanut näytelmä on edelleen ohjelmistossa. Sonkajäven Tuajamateatteri esitti Koirankynnen leikkaajaa ja Väinöläntalon keäteatterissa Evijärvellä esitettiin Saatana kun yskittää eli Suuri Paneelikeskustelu. Kansallisteatterissa on kokoontunut Lavaklubi Huovisen tekstien parissa, myös Juhani Laitalan esittämä Konsta etsii kortteeria jatkaa edelleen Kansallisteatterissa. 

Tilaisuudet  

28.-29.6.2013 Vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa. Seuran osuuden hoitivat Tampereen seudun aktiivijäsenet.

13.7.2013 Paltaniemen Kirjapäivät esittely- ja myyntipöytä.

14.7.2013 Kuhmon kamarimusiikin tilaisuus. Esitelmän pitäjänä oli ohjaaja-näyttelijä Kari Väänänen, osallistujia noin 30.

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja yhteensä neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena-Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   

Sanomalehdissä on ollut useita artikkeleita Huovisen talon myynnistä ja työhuoneen kunnostamisesta. Seuran tapahtumista kertyneet lehtijutut ja muut seuran toimintaa sivuavat leikkeet kerää Anja Hongisto.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, ja tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:
Suomen nimikkokirjailijat
Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki
Sotkamon kunta 
Sotkamon lukion opettaja Emilia Schroderus ja oppilaat.
Kainuun Sanomat
Oulun, Tampereen, Helsingin kirjastot, Kainuun kirjastot ja kirjailijaseurat.

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Danske Bank, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä. 

 

*********************

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
 

Toimintavuoden kohokohta oli seuran viisivuotisjuhla 6.5. Kajaanin kaupunginkirjastolla.  Juhlaan osallistui satakunta henkilöä.  Juhlassa kuultiin kirjailija Panu Rajalan katsaus Huovisen toimintaan YYA –ajan ja UKK:n Suomessa otsikolla ”Huovinen ja rauhanomainen rinnakkaiselo”.  Seuralle nimettiin kolme uutta kunniajäsentä, rouva Hilkka Huovinen sekä kirjailijan lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen.  Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen sai kunniapuheenjohtajan arvon.   Teatteri Havukka toi kahden miehen voimin juhlaan mukaan otteita Lampaansyöjistä.  Juhlalounas nautittiin kartanohotelli Karolineburgissa Tenkkelemä-aavan menun merkeissä.  

Kirjallisuutta

Keväällä ilmestyi odotettu kooste Huovisen julkaisemattomista teksteistä vuosikymmenten ajalta, nimeltään ”Luonnonkierto” (WSOY).  Kirja sai runsaasti huomiota ja lukijoita ja ehti nopeasti toiseen painokseen.

Kirjailija Panu Rajalalta ilmestyi syksyllä kirjallinen elämäkerta Huovisesta, nimeltään ”Hirmuinen humoristi – Veikko Huovisen satiiri ja savotat” (WSOY).   Tämäkin kirja sai enimmäkseen suotuisat arvioinnit.

Muitakin Huovis –aiheisia kirjoja tiedetään olevan työn alla.  Kirjailijan tuotanto on edelleen kiinnostuksen kohteena ja monin tavoin esillä julkisuudessa.  Huovisen tuotanto elää.  

Lukupiirit

Lukupiirit jatkoivat Paltamossa, Tampereella, Kuhmossa, Kajaanissa, Sotkamossa ja Helsingissä.    
 

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin Sokos Hotelli Vuokatissa lauantaina 14.4.2012.   Kokouksen puheenjohtajana toimi rehtori Maila Rättyä.  Kokouksen aluksi DI, TL Pauli Hänninen kertoi omakohtaisesta suhteestaan Huovisen tuotantoon.  Kokoukseen osallistui 19 seuran jäsentä. 

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Ritva Tapio ja Esko Huovinen Oulusta,  Leena Marja Tikkanen ja Anja Hongisto Kajaanista, Touko Siltala Helsingistä, Arto Tolonen Ristijärveltä sekä Pentti Huttunen, Petri Kauppinen ja Otto Manninen Sotkamosta sekä uutena jäsenenä Pauli Hänninen Kauniaisista (ja Vuokatista). Varajäseniksi valittiin Esko Piippo ja Kari Kinnunen Kajaanista, Unto Korhonen  Sotkamosta sekä Taina Hyvönen Kuhmosta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Härkönen Suomussalmelta.   Johtokunta kokoontui 4 kertaa.  Vakiintuneen käytännön mukaan varajäsenet kutsuttiin kokouksiin mukaan.

Tilaisuudet

Seura oli tamperelais-kainuulaisin jäsenvoimin mukana Vanhan Kirjallisuuden Päivillä Sastamalassa 30.6. – 1.7.   Tilaisuus oli helteinen eikä seuralle osoitettu tila ollut kovin suuri, mutta tunnelma oli kohtuullinen

Paltaniemen kirjapäivillä seura oli  mukana lauantaipäivän 14.7.  Yhtenä päivän ohjelmanumerona kirjailija Arto Seppälä valotti Huovisen naiskuvaa.  Yleisö nautti kuulemastaan suuresti.  

Kuhmon Kamarimusiikin aloituspäivän perinteisessä lukijatapaamisessa 15.7.2012 esitelmän piti YTM, tutkija Heikki Sirviö Tampereen yliopistolta.  Hänen katsauksensa otsikkona oli ”Satiiria sodasta ja johtamisesta”.  Esitys perustui tutkijan laajempaan suomalaisia kirjailijoita sodan ja rauhan kirjailijoina käsitelleeseen tutkimukseen.  Tilaisuuteen osallistui parikymmentä kuulijaa ja sitä pidettiin hyvin antoisana. 

Huovista teatterissa ja TV:ssä

Seura oli mukana TV2:n ohjelmasarjan ”Kymmenen kirjaa vallasta” valmisteluissa.  Yksi sarjassa esiteltävistä kirjoista oli Huovisen Veitikka, ja seura sai tehtäväkseen etsiä kirjalle sopivan esittelijän ja ohjelmaan johdattelijan.  Itseoikeutettu henkilö tähän tehtävään oli seuran aktiivi Hämeestä, Pekka Kuisma.  Hänen esittelynsä Veitikasta oli nähtävänä alkukesästä ja heinäkuussa.  – Varsinaisessa ohjelmassa Veitikasta keskusteli taiteilija Olavi Uusivirta ohjelman isännän Timo Harakan ja vakiovieraan, toimittaja Anna Kortelaisen kanssa.

Syyskuussa Kajaanin kaupunginteatterissa sai ensi-iltansa uudenlainen, iloitteleva musiikillinen näkemys Havukka-ahon ajattelijasta.  Esitys oli nähtävänä vuodenvaihteeseen asti.  Esityksen tyyli jakoi yleisön mielipiteitä.  Esitys näytti kuitenkin, että Konsta kumppaneineen taipuu moneen eikä Konstan ominaislaatua esityksessä mitenkään pilattu.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli 433 ja vuoden lopussa 449 jäsentä. Seura oli neljänneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista. 

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja yhteensä neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena-Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   Seuran tilaisuuksissa pidetyt esitelmät ovat luettavissa seuran nettisivuilla.  Seuran tapahtumista kertyneet lehtijutut ja muut seuran toimintaa sivuavat leikkeet kerää kirjoihin ja kansiin Anja Hongisto.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, ja tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Suomen nimikkokirjailijat

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki

Sampo Pankki
Sotkamon kunta

Kainuun Sanomat

Oulun, Tampereen, Helsingin kirjastot, Kainuun kirjastot ja kirjailijaseurat.

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo Pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä. 

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 17.2.2013  ja esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

 

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011Seuran viides toimintavuosi on ollut ”hiljaisen vilkas”.  Kirjailijan tuotanto on jatkuvasti kiinnostuksen kohteena ja monin tavoin esillä julkisuudessa.  Huovisen tuotanto elää.  Seura on osaltaan pyrkinyt pitämään kiinnostusta yllä. 

 

Huovis-aineistoja talteen


Edellisvuonna tehty Huoviseen liittyvien muistojen, kirjeiden ja muun Huovis -perinteen keruu sai hienon jatkon heinäkuussa, kun Huovisen perhe lahjoitti hyllymetreittäin kirjailijan aineistoja Suomalaisen kirjallisuuden seuralle. Myös seuran aktiivit toimittivat aineistoja arkistoon. Aineisto on ilmeisesti jo herättänyt joidenkin tutkijoiden mielenkiinnon. Lisäksi Huovisen perikunta lahjoitti seuralle kirjoja kirjailijan hyllystä myyntitarkoituksiin.
 

Lukupiirit
 

Lukupiirit jatkoivat Paltamossa, Tampereella, Kuhmossa, Kajaanissa,  Sotkamossa ja Helsingissä.  Oulussa piiriä viriteltiin erilaisilla vaihtoehdoilla. 

 

Tapahtumat
 

Seuran vuosikokous järjestettiin  Tampereen kaupunginkirjastossa  lauantaina 16.4.2011.   Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Kuisma.  Kokouksen aluksi näyttelija Ahti Jokinen esitti Huovisen novelli ”Juhla-ateria Tenkkelemäaavalla”. Kokouksen jälkeen siirryttiinkin nauttimaan novellin kuvailema ateria Wivi –ravintolaan.  Tunnelma oli korkealla ja lounaan yhdistäminen kokoukseen todettiin erinomaiseksi ideaksi.

 

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi

Ritva Tapio ja Esko Huovinen Oulusta,  Leena Marja Tikkanen ja Anja Hongisto Kajaanista, Touko Siltala Helsingistä, Arto Tolonen Ristijärveltä sekä Pentti Huttunen, Petri Kauppinen ja Otto Manninen Sotkamosta. Varajäseniksi valittiin Esko Piippo ja Kari Kinnunen Kajaanista, Unto Korhonen  Sotkamosta sekä Taina Hyvönen Kuhmosta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Härkönen Suomussalmelta.   Johtokunta kokoontui 4 kertaa.  Vakiintuneen käytännön mukaan varajäsenet kutsuttiin kokouksiin mukaan.
 

Tilaisuudet

Perinteisessä Kuhmon Kamarimusiikin aloituspäivän tilaisuudessa 11.7.2011 esiintyi elokuvaohjaaja Markku Pölönen Pohjois-Karjalasta.  Hän muisteli elävästi ja lämmöllä kohtaamisiaan Veikko Huovisen kanssa.  Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja houkutteli paikalle kolmisenkymmentä kuulijaa sekä paikallisen median.

 

Seura oli mukana Pohjois-Suomen kirjamessuilla Oulussa kesäkuun alussa.  Messupäivien saldona oli muutamia uusia jäseniä,  kirjapiiritunnusteluja sekä mielenkiintoisia keskusteluja.  Kokonaisuutena päivät olivat kuitenkin hiljaiset ja niinpä vuonan 2012 messuille ei osallistuta.  Oulussa  talkoilivat seuran Oulun seudun jäsenet Raija Itkonen-Vatjus, Alli Huovinen sekä Anna-Liisa Erikkilä johtokunnan edustajien lisäksi.   
 

Helsingin lukupiirin (vastuuhenkilönä Mauri Venemies) suuri ponnistus oli 24.9. järjestetty matinea Pasilan kirjastossa.  Tilaisuudessa otteita Huovisen tuotannosta esittivät Tuula Suonio ja Petri Suvanto Helsingin lausujista.  Lisäksi kuultiin kaksi esitelmää:  kirjailija Arto Seppälän aiheesta ”Huovisen huumori”  sekä professori Katri Sarmavuoren aiheesta ”Huovisen kielen rikkaus”.    Tilaisuudessa oli n. 30 kuulijaa. 

 

Kainuun Kulttuurifoorumissa Puolangalla 1.7. esittäytyivät kaikki kainuulaiset kirjailijaseurat.  Huovis-seuran esitteli varapuheenjohtaja Arto Tolonen.

 

Paltaniemen ensimmäisillä kirjapäivillä heinäkuussa seura oli myös mukana siihen saakka, kun säiden jumalat pakottivat sulkemaan info- ja myyntipisteen.  Yleisö pääsi kuitenkin kuulemaan Tampereen lukupiirin vetäjän Pekka Kuisman perusteellisen ja antoisan katsauksen Huovis –lukuharrastukseensa. 

 

Huovisen tuotannosta keskusteltiin (kirjailijat Arto Seppälä ja Antti Tuuri) myös lokakuussa Helsingin kirjamessuilla.  Seura ei ollut messuilla virallisesti mukana.

 

Välikohtaus kekrin maissa

 

Lokakuussa Kainuuta järkytti Havukka-ahon ajattelija –patsaalle tehty ilkivalta.  Patsaan henkilöhahmon kaulaa oli sahattu rautasahalla, ja päätä koristi iso kurpitsa kun ilkivalta huomattiin.  Teko sai yleisesti ankaran tuomion, myös seuran taholta, vaikka ilmeisesti kurpitsan olivat tuoneet aivan eri henkilöt kuin sahausta yrittäneet.  Sotkamon kunta on sittemmin korjannut patsaalle tehdyn vahingon.


Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 433 ja vuoden lopussa 435 jäsentä. Seura oli neljänneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista.

 

Viestintä

Loppuvuodesta seura sai uuden internet –osoitteen www.veikkohuovinenseura.fi.  Seura ilmoitti tilaisuuksista   seurapalstoilla lähinnä internetissä ja yhteensä neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena-Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   Seuran tilaisuuksissa pidetyt esitelmät ovat luettavissa seuran nettisivuilla.

 


Yhteistyökumppanit
 

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, ja tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Suomen nimikkokirjailijat

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki

Sampo Pankki
Sotkamon kunta

Kainuun Sanomat

Oulun, Tampereen, Helsingin kirjastot, Kainuun kirjastot ja kirjailijaseurat.

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo Pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.


Talous


Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos on plusmerkkinen. 

 

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 18.2.2012 ja esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

 

 

Seura arveli vetävänsä henkeä neljännen toimintavuoden aikana. Tuoretta Havukka-ahon ajattelijaa katseltiin elokuvissa ja dvd:ltä, kirjoja lueskeltiin. Kiitos jäsenten, toiminta oli arveluista huolimatta mukavan vilkasta.

 

Huovis-keräys


Vuoden tärkein toiminto oli Huoviseen liittyvien muistojen, kirjeiden ja muun Huovis -perinteen keruu, mitä seura toteutti yhdessä Suomalaisen kirjallisuuden seuran, kirjastojen ja sanomalehti Kainuun Sanomien kanssa. Aineistoa kerättiin kirjastoihin ja suoraan Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Kirjallisuusarkistoon. Toimintakertomusta kirjoitettaessa on vielä varhaista arvioida keräyksen onnistumista.

Lukupiirit
 

Paltamon, Tampereen, Kuhmon, Kajaanin ja Sotkamon lukupiirit jatkoivat vilkkaasti toimintaansa. Paltamo ja Ristijärvi löivät hynttyyt yhteen. Helsingin lukupiiri aloitti 11.1.2011 Mauri Venemiehen käynnistämänä.

 

Tapahtumat
 

Seuran vuosikokous järjestettiin Oulun kaupunginkirjaston Pakkala –salissa lauantaina 17.4.2010. Läsnä oli 27 seuran jäsentä, 20 oululaista ja seitsemän kainuulaista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anneli Piirainen. Aluksi kuultiin professori Kari Sallamaan puheenvuoro huumorista kirjailija Veikko Huovisen tuotannossa.

Johtokunnan jäsenten määrää pienennettiin käytännön syistä neljästätoista kymmeneen. Varajäsenet kutsuttiin kokouksiin. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ritva Tapio ja Esko Huovinen, kirjailijan lapset Oulusta, Kerttu Härkönen Suomussalmelta, Leena Marja Tikkanen ja Anja Hongisto Kajaanista, Risto Brunou Paltamosta, Touko Siltala Helsingistä, Arto Tolonen Ristijärveltä, Pentti Huttunen ja Tuula Jakonen Sotkamosta. Varajäseniksi valittiin Esko Piippo ja Kari Kinnunen Kajaanista, Arto Kamppinen, Unto Korhonen ja Otto Manninen Sotkamosta sekä Jaakko Heikkinen Paltamosta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eila Valtanen Kuhmosta. Johtokunta kokoontui 4 kertaa.

Matineat

Helsingin lausujat olivat valmistelleet hienon Huovis-produktion, jota esitettiin eteläisen Suomen lisäksi Sotkamossa 4.7. ja Ristijärvellä 5.7. ”Me elämme sentään - muistelmia ja mustelmia ihmiselämästä Veikko Huovisen hengessä ” -esityksen oli ohjannut vuoden 1983 lausuja Iiro Kajas. Sotkamon esityksen jälkeen kolmisenkymmentä seuran jäsentä suunnisti Naapurivaaralle Teatteri Havukan Lampaansyöjiä katsomaan seuran sponsoroimina. Sotkamolaisen Sanna Heikkisen dramatisointi oli uskollinen kirjan hengelle.

Kuhmossa kuultiin 11.7.2010 kolmea Konstaa. Seuramme jäsenet Jaakko Heikkinen, Vesa Kaikkonen ja Hannu Väyrynen esiintyivät kuin kolme veljestä. Kuhmon Kamarimusiikkikeskuksen Terävä pää täyttyi Huovisen ystävistä ja onnellisten ihmisten naurusta.

 

Seura oli mukana Pohjois-Suomen kirjamessuilla Oulussa elokuun alussa. Messujen aikaan julkistettiin Sanomalehti Kalevan järjestämä yleisöäänestys: Kalevan lukijat äänestivät Veikko Huovisen Pohjois-Suomen merkittävimmäksi kirjailijaksi. Toiselle sijalle ylsi Kalle Päätalo, kolmas oli Jari Tervo. Äänet jakautuivat kaikkiaan 75 eri kirjailijalle, ja muut eniten ääniä saaneet olivat Ari Paulow, Riikka Pulkkinen, Joni Skiftesvik, Arto

Paasilinna, Timo K. Mukka, Pentti Haanpää ja Antti Hyry.


Pohjois-Suomen kirjamessuilla talkoilivat seuran jäsenet Marjo Pääkkönen, Juhani Häivälä, Raija Itkonen-Vatjus, Alli Huovinen, Anna-Liisa Erikkilä ja Esko Huovinen. Hauskaa oli.
 

Tampereen lukupiiri järjesti Tampereen kirjastolla yhdessä kirjastotoimen kanssa kirjallisen illan Veikko Huovisen tuotannosta otsikolla "Ajatus on hiiri-haukka". Paikka oli Metson luentosali ja aika 9.9.2010. Prof. Panu Rajala puhui teemalla "Satiirikko saalistaa, Veikko Huovisen lyhyet ja pitemmät erikoiset". Hänen jälkeensä puhui kirjailija Arto Seppälä teemalla "Humoristin ystävänä". Tilaisuuden juonsi kirjasto-toimenjohtaja Tuula Haavisto. Huovisen tuotannon ystäviä oli paikalla 80.


Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 427 ja vuoden lopussa 433 jäsentä. Seura oli neljänneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista.

 

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista lehti-ilmoituksin ja seurapalstoilla sekä lehdissä että internetissä, lähetti jäsenilleen viisi jäsenkirjettä, joista suurimman osan jäsenten toiveiden mukaisesti sähköpostina. Jäsenrekisterin hoitaja Leena-Marja Tikkanen piti yllä seuran verkkosivuja.


Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Suomen nimikkokirjailijat

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki

Sampo Pankki
Sotkamon kunta

Kainuun Sanomat

Oulun, Tampereen, Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Paltamon kirjastot

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo Pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.


Talous


Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos on hieman miinuksen puolella.

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 20.2.2010 ja päättää esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.


 

***********************************************************

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Professori, kirjailija, seuran ensimmäinen kunniajäsen Veikko Huovinen kuoli nopean sairauden jälkeen kertomusvuoden lokakuun 4. päivänä.

Seura esittää omaisille, Huovisen ystäville ja kaikille lukijoille surunvalittelunsa ja kiittää kirjailijaa muistaneita.

Kirjailija haudattiin Sotkamossa 23. lokakuuta omaisten ja ystävien läsnä ollessa. Siunauksen toimitti kirkkoherra Erkki Marin Sotkamon seurakunnasta. Seura ja Sotkamon kunta järjestivät omaisten tukemana kaikille avoimen muistojuhlan 29. marraskuuta Sotkamon lukiolla. Muistojuhlassa tervehdyssanat esitti kirjailijan poika Esko Huovinen, ja kirjailijan tuotannosta puhuivat FM Anneli Piirainen, kustantaja Touko Siltala ja kirjailija Tuomas Kyrö. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi Veikko Huovisen pitkäaikainen ystävä, kirjailija Arto Seppälä. Kunnan tervehdyksen toi valtuuston puheenjohtaja Anne Lukkari. Näyttelijä, seuran johtokunnan jäsen Vesa Kaikkonen esitti katkelmia Huovisen tuotannosta ja Sotkamon Kamarikuoro lauloi. Ohjaaja Kari Väänänen ja tuottaja Marko Röhr kertoivat vain kaksi päivää ennen muistojuhlaa maailmanensi-iltansa saaneen Havukka-ahon ajattelijan teosta. Omaiset tarjosivat juhlan herkullisen kahvipöydän kainuulaisine teoksineen. Muistojuhlaan osallistui lähes 400 henkeä, kaukaisimmat Hämeenlinnasta, Tampereelta, Kuopiosta ja Helsingistä.

Lukupiirit

Paltamon, Tampereen ja Kuhmon lukupiirit jatkoivat toimintaansa. Kirjailija ennätti vierailla Paltamon ja Kuhmon lukupiireissä, mutta ei korkean iän takia enää katsonut mahdolliseksi käydä Tampereella, ystävällisistä kutsuista huolimatta. Seuran kotipaikkakunnalla Sotkamossa käynnistivät Tuula Jakonen ja Otto Manninen seuran neljännen lukupiirin 26.2. Hilkka ja Veikko Huovinen olivat mukana tilaisuudessa. Syyskuun lopulla käynnistivät Leena Marja Tikkanen ja Risto Brunou Kajaanin lukupiirin, ja syksyllä käynnistyivät myös Helsingin lukupiirin virittelyt Helsingin lukijatilaisuuden jälkeen, Mauri Venemiehen aloitteesta.

Tapahtumat

Seuran kolmas vuosi oli sen lyhyen historian vilkkain. Seura kiittää kirjailija Huovisen perhekuntaa, Sotkamon kuntaa, Metsähallitusta ja Suomen metsäyhdistystä hyvästä yhteistyöstä kertomusvuoden tapahtumien järjestelyissä ja lisäksi kantavia voimia, seuran sihteeriä Kerttu Härköstä sekä johtokunnan jäseniä, Sotkamon kunnan sivistystoimenjohtaja Tuula Jakosta ja metsänhoitaja Arto Tolosta heidän työstään tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestämisessä. Vuoden mittaan vahvistui ajatus hieman hiljaisemmasta välivuodesta 2011, ettei kaikille rakas lukuharrastus vain aiheuta väsyä seura-aktivistien tomeriin käpäliin.

Seura piti 14.3.2009 Kajaanissa vuosikokouksen, jossa lukijapuheenvuoron piti Salla Brunou. Salla Brunoun kirjallisuusblogia voi lukea osoitteesta http://sbrunou.blogspot.com/ . Brunouta oli kuuntelemassa 27 Huovisen tuotannon ystävää.

Seura järjesti muistojuhlan lisäksi tiiviissä yhteistyössä yhteiskumppaneidensa kanssa kaksi seminaaria ja yhden lukijatapaamisen. Metsätalous oli vuoden teema. Koska kirjailijan metsänhoitajauran työnantaja, Metsähallitus, täytti 150 vuotta, hän toivoi yhteistyökumppaniksi Metsähallitusta. Toisen seminaarin isäntänä oli Suomen metsäyhdistys.

Kesäseminaari pidettiin Kuhmon Petolassa 12.7, Metsähallituksen tiloissa, ennen Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien alkua. Pääesitelmän piti professori Pekka Niemelä. Hän rinnasti Huovisen Aleksis Kiveen ja käsitteli hienolla tavalla eskapismin teemaa molempien tuotannossa. Metsänhoitaja Heikki Lindroos pohti ”Havukkalaisuuden olemusta”. Huovisen teksteistä ammatinvalinnan ohjaajana kertoi
hankintapäällikkö, metsänhoitaja Arto Tolonen Metsähallituksesta. Otteita Puukansan tarinasta luki FM Marja-Stiina Suihko. Osallistujia oli sata.

Toinen seminaari pidettiin samalla ohjelmalla Helsingissä 5. marraskuuta, Metsäpäivien yhteydessä Helsingin messukeskuksessa. Osallistujia oli noin 80. Illalla 6. marraskuuta pidettiin lukijatapaaminen ja elokuvatapahtuma KAVAssa (ent. elokuva-arkisto) Metsähallituksen luontoaiheisten elokuvien sarjan päätteeksi. Kulttuuritoimittaja Asko Alanen kertoi Huovisen tv- ja elokuvatuotannosta. Esitelmän jälkeen keskusteltiin, viriteltiin lukupiiriä ja katsottiin Koirankynnenleikkaaja. Osallistujia oli 20.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 349 ja vuoden lopussa 427 jäsentä. Seura oli viidenneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista.

Viestintä

Kirjailijan kuolema oli esillä koko Suomen lehdistössä, ja lukijat kommentoivat ja kiittivät kauniisti kirjailijan tuotantoa lehtien verkkosivuilla. Seuran johtokunnan jäsenet antoivat haastatteluja kirjailijan kuoleman takia radiolle ja lehdistölle.

Seura ilmoitti tilaisuuksista lehti-ilmoituksin ja seurapalstoilla sekä lehdissä että internetissä, lähetti jäsenilleen seitsemän jäsenkirjettä, joista suurimman osan jäsenten toiveiden mukaisesti sähköpostina. Jäsenrekisterin hoitaja Leena-Marja Tikkanen piti yllä seuran verkkosivuja. Seura laati kirjailijan muistokirjoituksen.

Havukka-ahon ajattelijasta elokuva

Kokoillan elokuva ”Havukka-ahon ajattelija” kuvattiin kertomusvuonna Ivalossa, Kuhmon Lentualla ja Puolangalla. Elokuvan käsikirjoituksen oli tehnyt Kari Väänänen, joka myös ohjasi elokuvan. Tuottaja oli Matila-Röhr Productions. Pääosaa näytteli Kai Lehtinen Pirkka-Pekka Peteliuksen luovuttua roolista kuvausten jo käynnistyttyä. Kaunis, kirjalle uskollinen elokuva sai maailmanensi-iltansa Kajaanissa 27.11.2010. Pohjoisen omat ensi-illat olivat Kuhmossa, Kajaanissa, Kemijärvellä ja Kuusamossa 25.12. Valtakunnallista ensi-ilta oli 15.1.2010. Kirjailija ei valitettavasti ehtinyt nähdä elokuvaa, mutta osallistui sen kuvauksiin Kuhmossa elokuun alussa. Kuvauksiin osallistuessaan hän lisäsi käsikirjoitukseen Konstalle repliikin ”ihmisen sielu asuu resusessa pesässä”, kohtaan, missä Konsta tutki maistereiden luona ihmisen anatomiaa näiden kirjasta. Seura toimi pitämällä yhteyttä tuottajaan ja auttamalla yhteyksien luomisessa, joista suurimman osan loi kainuulainen elokuva-aktivisti, seuran jäsen Marko Karvonen, mistä seura häntä kiittää.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:
Metsähallitus
Sampo Pankki
Suomen metsäyhdistys
Sotkamon kunta
Sotkamo-lehti
Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo –pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Hallinto

Seuran vuosikokouksessa 14.3.2008 valittiin johtokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Eila Valtanen, Kuhmo, puheenjohtaja
Risto Brunou, Paltamo
Anja Hongisto, Kajaani
Pentti Huttunen, Sotkamo, taloustirehtööri
Jarmo Hyvönen, Kuhmo
Kerttu Härkönen, Suomussalmi, sihteeri
Tuula Jakonen, Sotkamo
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Unto Korhonen, Sotkamo
Otto Manninen, Sotkamo
Touko Siltala, Helsinki
Ritva Tapio, Oulu
Leena Marja Tikkanen, Kajaani, jäsenrekisterin hoitaja
Arto Tolonen, Ristijärvi
Jari Tolonen, Kajaani
Varajäsenet
Jaakko Heikkinen, Paltamo
Esko Huovinen, Oulu
Arto Kamppinen, Vuokatti
Kari Kinnunen, Sotkamo
Esko Piippo, Kajaani
Seuran tilintarkastajana toimi Rauli Johansson.

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa, kerran verkkokokouksessa. Johtokunnan kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Talous

Seura käytti aiemmin hankittuja apurahoja. Toimintaa oli runsaasti, ja talous jäi karvan verran pakkaselle. Seuran rahavarat ovat kehittyneet kuitenkin hyvään suuntaan.

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 21.2.2010 ja päättää esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

****************************************************************

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Kertomusvuosi oli seuran toinen toimintavuosi. Sen kuluessa kirjailija Veikko Huoviselle myönnettiin Suomen maakuntakirjailijat -mitali. Seuran johtokunta kutsui toiseksi kunniajäseneksi lääkintöneuvos Sakari Alhopuron Turusta.

Lukupiirit

Ensimmäinen Huovis-henkinen lukupiiri oli aloittanut vuonna 2007 Risto Brunoun aloitteesta Paltamossa. Keväällä 2008 käynnistyivät Tampereen lukupiiri Pekka Kuisman ja Kuhmon kirjaston lukupiiri Taina Hyvösen toimeliaisuuden ansiosta. Paltamon lukupiiri lähestyi Huovisen tuotantoa teemoittain, samaten Tampereen lukupiiri. Kuhmon lukupiiri käynnisti Huovis-maratonin tavoitteena käydä läpi koko Huovisen tuotanto. Kajaanilaisia, oululaisia ja sotkamolaisia yllyteltiin asialle.

Tapahtumat

Seura toimi vilhakasti, mistä kiitos kuuluu innokkaille jäsenille, lukupiireille, hanakoille johtokuntalaisille ja heidän varahenkilöilleen sekä jäsenköörin ulkopuolisille Huovisen tuotannon ystäville ja yhteistyökumppaneille. Lukijoilla oli tilaisuus tavata toisiaan ja ilahduttavan usein myös itseänsä kirjailijaa kokoukset mukaan luettuna viisi kertaa.

Vuoden ensimmäiseen eli Kajaanin lukijatapaamiseen 27.tammikuuta osallistui 42 henkeä. Jäsenemme Anneli Piirainen ilahdutti kuulijoita mainiolla lukijapuheenvuorolla naisista Huovisen tuotannossa. Kainuun Lääkäriyhdistys järjesti kyseisenä viikonloppuna elokuvafestivaalin otsikolla "Sairaan hyvä filmifestivaali", joka huipentui Markku Pölösen ohjaamaan Koirankynnen leikkaajaan. Kirjailija oli mukana sekä lukijatapaamisessa että elokuvan jälkeen pidetyssä paneelikeskustelussa, ja Kajaanin Bio-Rex oli täpösen täynnä.

Seuran historian ensimmäinen vuosikokous pidettiin Kuhmo-talolla 15.maaliskuuta, Ihminen ja Kosmos -tapahtuman yhteydessä. Osallistujia oli kaikkiaan 14. Lukiolainen Ville Meriläinen Kuhmon Iivantiirasta ilahdutti kokousväkeä esitelmöimällä Huovisen tuotannosta.

Seura osallistui yhdessä kainuulaisten nimikkokirjailijaseurojen kanssa Oulun yöttömän yön kirjamessuille 16.-17.toukokuuta. Osastolla oli vilkasta, ja osallistuminen nähtiin hyödylliseksi.

Seura oli jälleen koolla 13.heinäkuuta Kuhmossa, Kuhmon Kamarimusiikin alkajaisiksi Kamarimusiikin Terävässä Päässä järjestetyssä lukijatapaamisessa. Pieneen tilaan pakkautui kaikkiaan 54 kirjallisuuden ystävää kuuntelemaan Hannu Taanilaa aiheesta "Missä Veikko Huovinen sijaitsee Suomen kirjallisuudessa". Vauhdinoton jälkeen Taanila korosti Huovisen tuotannon vakavia aineksia ja jopa toivoi kirjailijan vapautettavaksi humoristin pakkopaidasta.

Seuran suurin ponnistus oli Sotkamon Huovis-seminaari, joka pidettiin Sotkamon lukiolla ja Huovis-näreikössä 6.-7. syyskuuta. Liikunnallista antia seminaariin toi Minna Palokangas-Sirviön ohjaama poikatanssiryhmä. Kirjailija, filosofian tohtori Tero Liukkonen piti antoisan esitelmän Veikko Huovisen monitahoisesta tuotannosta, lausuja Lea Suopelto toteutti kirjailijan toiveen lukemalla "Kansankuvauksen missikilpailusta" ja lukupiirien kuulumiset kertoivat Pekka Kuisma Tampereelta, Taina Hyvönen Kuhmosta ja Risto Brunou Paltamosta. Seminaari huipentui paneelikeskusteluun, johon osallistuivat Tero Liukkonen, Unto Korhonen, Matti-Jussi Pollari, Anneli Piirainen ja Risto Brunou. Osallistujia oli kaikkiaan kahdeksankymmentä.
Seminaarisunnuntaina seikkailtiin Huovis-näreikössä, retkeä isännöi ansiokkaasti Arto Tolonen Metsähallituksesta ja Heinämäen kyläyhdistys hoiti tarjoilut.
 

Seminaarin jälkeinen syksy vedettiin henkeä ja luettiin.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 256 jäsentä ja vuoden lopussa 350. Seuran pohjoisin jäsen on pellolainen Tarmo Uusitalo. Seura oli viidenneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista. Enemmän jäseniä on Kalle Päätalo -seuralla (700), Arto Paasilinna -seuralla (500), Mika Valtari -seuralla (410) ja Mauri Sariola -seuralla (385). Kirjailijaseuroja on kaikkiaan 44, ja niillä on yhteensä 6279 jäsentä.

Viestintä

Kirjailija muisti jäseniä lämpimällä joulutervehdyksellä ja seura neljällä jäsenkirjeellä. Jäsenrekisterin hoitaja Leena-Marja Tikkanen piti yllä seuran verkkosivuja, joiden kautta viestittiin ajankohtaisista asioista. Yle-Teeman Kirjamaa kävi kylästelemässä Huovisen ja Paltamon lukupiirin luona. Erityisesti paikallislehdet Sotkamo-lehti ja Kuhmolainen pitivät seuran asioita näkösällä, kuten myös Kainuun Sanomat ja Kaleva. Anja Hongisto ryhtyi pitämään leikekirjaa.

Muita sattumuksia

Seura teki mitä toimintasuunnitelmaan oli kirjoitettu eli painatti t-paitoja, esitteitä ja kirjanmerkkejä. Kertomusvuonna niitä kaupiteltiin ja esitteitä jaettiin lukijatapaamisissa.

Kari Väänänen, Marko Röhr ja Marko Karvonen retkeilivät Kainuun kesässä hakemassa kuvauspaikkoja mahdollisesti vuonna 2009 filmattavalle Havukka-ahon ajattelijalle. Sisäkuvauspaikat paikannettiin Puolangan Suolijärvelle, ja 22.heinäkuuta Lentua lumosi filmimogulit niin, että Konsta päässee ikuistettavaksi alkuperäisteoksen inspiraatioiden lähteillä.
Viron Suomi-instituutti pyysi seuran edustajaa esitelmöimään Huovisesta Tallinnassa. Johtokunnan jäsen Touko Siltala kävi asialla.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, tiloja tarjoamalla tai selvällä rahalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Alfred Kordelinin Säätiö
Kuhmo oy
Kuhmon Kamarimusiikki
Lääkäriasema Pulssi, Turku
Metsähallitus
Sotkamon kunta

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo –pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.Hallinto

Seuran vuosikokouksessa 15.3.2008 valittiin johtokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Eila Valtanen, Kuhmo, puheenjohtaja
Risto Brunou, Paltamo
Anja Hongisto, Kajaani
Anne Huotari, Kajaani,
Pentti Huttunen, Sotkamo, taloustirehtööri
Jarmo Hyvönen, Kuhmo
Kerttu Härkönen, Suomussalmi, sihteeri
Tuula Jakonen, Sotkamo
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Unto Korhonen, Sotkamo
Otto Manninen, Sotkamo
Matti Piirainen, Kajaani
Touko Siltala, Helsinki
Ritva Tapio, Oulu
Leena Marja Tikkanen, Kajaani, jäsenrekisterin hoitaja
Arto Tolonen, Ristijärvi
Jari Tolonen, Sotkamo

Varajäsenet

Jaakko Heikkinen, Paltamo
Asta Huismin, Oulu
Esko Huovinen, Oulu
Arto Kamppinen, Vuokatti
Kari Kinnunen, Sotkamo
Esko Piippo, Kajaani

Kerttu Härkönen valittiin seuran sihteeriksi uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Kokouksissa päätettiin mm hakea apurahoja seuran toiminnalle Wsoy:n kirjallisuussäätiöltä sekä Alfred Kordelinin säätiöltä, tehdä esitteitä, t-paidat sekä kirjanmerkkejä sekä valmisteltiin lukijatapaamisia ja seminaareja ja laskeskeltiin iloisin mielin jäsenten ja eurojen määrää. Johtokunta piti tapoinaan kutsua kokoukseen sekä varsinaiset että varajäsenet.

Talous

Talous kehittyi suotuisasti, koska seuran jäsenmäärä kasvoi, turkulainen Lääkäriasema Pulssi muisti seuraa lahjoituksella ja molemmat apurahahakemukset eli Wsoy:n kirjallisuussäätiölle ja Alfred Kordelinille jätetyt tuottivat toivotun tuloksen. Suotuisaan kehitykseen vaikutti myös se, että seura eli nuukasti ja aikoo vakaasti jatkaa nuukaa elämäänsä. Palkkioita tai matkakuluja maksettiin vain esitelmöitsijöillle ja viestintä hoidettiin niin pitkälle kuin mahdollista sähköpostilla. Alfred Kordelinin avustus on tarkoitus käyttää vuoden 2009 seminaari- ja tapahtumajärjestelyihin, mikä saa vuoden tuloksen näyttämään peräti + 8322 €.

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 8.2.2009 ja päättää esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Sotkamossa 8.2.2009.
Eila Valtanen

*********************************

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Seuran synty

Kertomusvuosi oli seuran ensimmäinen.

Suomen nimikkokirjailijat olivat tehneet nettikyselyn parisen vuotta sitten ja tiedustelleet, kenelle suomalaiselle kirjailijalle pitäisi perustaa nimikkoseura. Vastauksissa lähelle kärkeä nousi Veikko Huovinen, jonka kirjallinen ura on kestänyt jo yli 50 vuotta.

Nimikkokirjailijoiden johtokunta otti asian tavoitteekseen, myös muistaakseen kirjailijaa hänen 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Kainuulaista tukea ajatus sai Eino Leino –seuralta, jonka aktiivit, Toini ja Paavo Blomqvist sekä Esko Piippo ryhtyivät toimeen. Näyttelijä Vesa Kaikkonen teki yhteistyötä Huovisen kanssa uuden esityksensä valmistelemisessa ja toimi ystävällisesti tiedustelupartiona. Kirjailija näytti hankkeelle vihreää valoa. Tarkoitus oli tähdätä kirjailijan syntymäpäivään, 7.toukokuuta. Huovinen vietti kuitenkin 80-vuotismerkkipäiväänsä rauhassa ja piilossa, joten seuran perustaminen sai lisäaikaa. Valmisteleva kokous pidettiin 6.5.2007. Kun uutinen seurahankkeesta lähti liikkeelle nimikkokirjailijaseuran verkkosivuilta, jäseneksi halukkaita alkoi tulla tulvien. Ensimmäisen kolmen viikon aikana jäseniä ilmoittautui toista sataa.

Seura perustettiin Sotkamossa, Sotkamon lukiolla 20. toukokuuta 2007 ja sen kotipaikaksi tuli kirjailijan kotikunta Sotkamo. Jouko Marin tallensi kokouksen dvd -levylle. Perustajajäseniä oli 155. Jo ensimmäisen vuotensa aikana seura kasvoi yhdeksi nimikkokirjailijaseurojen suurimmista, sillä vuoden vaihteessa jäseniä oli 256.

Lahjoitukset

Kirjailijan 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi seuraa muistivat lahjoituksin Kainuun Eino Leino -seura, Kainuun metsänhoitajat ry, Kainuun puhelinosuuskunta, Kuhmon kaupunki, Suomussalmen kunta ja Sotkamon kunta.

Logo
Johtokunta päätti hankkia seuralle tunnukseksi logon, joka hyväksyttiin kokouksessa 30.9.2007 Mikko Kurkisen suunnittelemana ja myös kirjailijan hyväksymänä. Seura sai logon käyttöönsä suunnittelijan lahjoituksena.

Tapahtumat
Seura toimi vilkkaasti koko ensimmäisen toimintavuotensa, kiitos aktiivisten jäsenten ja yhteistyökumppaneiden. Kajaanilaiset jäsenet järjestivät ensimmäisen lukijatapaamisen 8.7.2007 Kajaanin runoviikon yhteydessä. Esko Piippo alusti teemasta "Saako vallanpitäjille nauraa". Parikymmentä läsnäolijaa keskusteli varapuheenjohtaja Anne Huotarin johdolla niin innokkaasti, että varattu aika ylittyi puolella tunnilla. Osa matkasi keskustelun jälkeen Vuolijoelle kuulemaan jäsen Vesa Kaikkosen "Konsta etsii kortteeria"-iltaa.

Toinen lukijatapaaminen pidettiin Kuhmon kamarimusiikkifestivaalien yhteydessä 24.7.2007. Kuhmo-talon Shostakovits -konsertissa kuultiin ensin Juha Hurmeen lukemana katkelma Joe-sedästä. Konsertissa esitettiin ensimmäisen kerran Suomessa kokonaisuutena Shostakovitsin Aformalistinen rajok neljälle bassolle, sekakuorolle ja pianolle, parodia musiikin kokemasta yhteiskuntakurista.

Kamarimusiikkikeskuksen Terävässä päässä, entisellä Metsähallituksen kämpällä kuultiin aluksi kansanmuusikko Salla Sepän ilottelua ja sen jälkeen johtokunnan jäsenen, kustannusjohtaja Touko Siltalan katsaus Huovisen tuotannosta. Siltalan mukaan Huovisen tuotanto on kestänyt hyvin läpi vuosikymmenten, ja kirjailijakollegoista esimerkiksi Kreetta Onkeli ja Kari Hotakainen ovat Huovisen ihailijoita.

Hilkka ja Veikko Huovinen osallistuivat tapaamiseen, ja kirjailijan kommentit höystivät keskustelua herkullisesti. Kun kysyttiin, mikä nykyaikana ansaitsisi satiirinsa, kirjailija totesi, että koko roska. Huovinen tuumi, että maailma on muuttunut oudoksi. Nimien, nimikkeiden ja lukuisien lyhenteiden hahmottaminen vaatii paljon työtä, joten satiirin teko nykyajan menosta on kova savotta. Kun Huoviselta tiedusteltiin, miltä huomion tulva oikein tuntuu, tuumasi asianosainen että nuljulta.

Osallistujia oli yhteensä 32. - Illan päätteeksi nälkäisimmät söivät rosvon paistia Kalevala -kylässä.

Esko Piippo esitteli seuran toimintaa syksyllä Helsingin kirjamessuilla. Lukijatapaaminen Oulussa järjestettiin 7.11.2007, kumppaneina WSOY ja Suomalainen kirjakauppa. Kirjailija Huovinen oli mukana, mikä houkutteli paikalle kaikkiaan 110 innokasta Huovisen lukijaa Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-saliin. Kustannusjohtaja Touko Siltala kertoi Huovisen tuotannosta, lukijat purkivat lukukokemuksiaan ja esittivät kirjailijalle kysymyksiä, jotka viestivät suuresta asiantuntemuksesta ja rakkaudesta Huovisen tuotantoon. Kovasti toivottiin uutta luettavaa. Huovinen vaikutti empiväiseltä, mutta kertoi urheilun teemana kiinnostavan. Tuore nykykirjallisuus taas ei erityisemmin kirjailijaa tuntunut kirjailijaa kiinnostavan. Vanhassa vara parempi.

Heikki Sirviö esitteli pro gradu-tutkielmansa perusteella sodan ja rauhan teemaa Huovisen tuotannossa Kajaanin yliopistokeskuksen Senioriakatemian Studia Generalia -sarjassa Kajaanissa 9.12.2007. Kirjailija osallistui myös tähän tilaisuuteen, jossa kiinnostuneita oli 27 henkeä.

Piileskeleväksi itseään kuvannut satiirikko, luonnon ja ihmismielen tulkki tuli siis useita kertoja lukijoittensa näköpiiriin ja tuotti runsaasti iloa kommenteillaan ja läsnäolollaan, mistä seura kiittää kunniajäsentään ja hänen vaimoansa ja perhekuntaansa lämpimästi.

 


Lukupiirit ja kirjalliset tapahtumat
Seuran ensimmäinen lukupiiri käynnistyi Risto Brunoun aloitteesta Paltamossa. Pirkanmaalle suunniteltiin lukupiiriä. Lukijatapaamisten lisäksi ryhdyttiin suunnittelemaan vuodelle 2008 Sotkamoon kaksipäiväistä tapahtumaa, ja suunnitteluryhmään nimettiin Risto Brunou, Tuula Jakonen ja Arto Tolonen sekä myöhemmin Pekka Oikarinen.

Kirjojen välitys
Seura listasi verkkosivuilleen saatavilla olevan Huovisen tuotannon ja lupasi välittää kirjoja myös verkkosivujensa kautta.

Seuran aloitteet, viestintä ja muut toimet
Seura sai nimikkokirjailijoiden verkkosivuille omat sivunsa sekä Kainuun puhelinosuuskunnan lahjoituksena oman sähköpostiosoitteen. Kirjailijan pyynnöstä seura lähestyi MTV-kolmosta toiveenaan Lyhyiden erikoisten uusinta. Kirjailija muisti jäseniä omalla joulutervehdyksellä. Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä. Uusille jäsenille ryhdyttiin lähettämään tervetuliaisviestiä. Verkkosivuille tehtiin lista saatavilla olevista Huovisen teoksista.

Seura tiedotti tapahtumista ja muista toimistaan verkkosivujen lisäksi ilmoituksin ja lehdistötiedottein, joita tehtiin neljä. Kirjailijan elämäntyö oli esillä Kainuun Sanomien, Kalevan, Helsingin Sanomien sekä paikallislehtien Sotkamo -lehti ja Kuhmolainen sivuilla.

Hallinto
Perustavaan kokoukseen osallistui 44 henkilöä. Perustava kokous hyväksyi seuran säännöt ja valitsi johtokuntaan kirjailijan toiveita kuulostellen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Eila Valtanen, puheenjohtaja, Kuhmo,
Anne Huotari, varapuheenjohtaja, Kajaani`
Otto Manninen, sihteeri, Sotkamo,
Pentti Huttunen,taloudenhoitaja, Sotkamo
Touko Siltala, WSOY, Helsinki
Ritva Tapio, Oulu
Arto Tolonen, Ristijärvi
Risto Brunou, Paltamo
Tuula Jakonen, Sotkamo
Unto Korhonen, Sotkamo
Marjatta Sonninen, Sotkamo
Jari Tolonen, Sotkamo
Matti Piirainen, Kajaani
Anja Hongisto, Kajaani
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Jarmo Mäkinen, Karkkila
Hanneli Seppänen, Sipoo
Esko Piippo, Kajaani
Asta Huisman, Oulu
Kari Kinnunen, Sotkamo
Esko Huovinen, Oulu
Matti-Jussi Pollari, Kuhmo
Leena Marja Tikkanen, Kajaani, jäsenasiat

Johtokunta kokoontui ensimmäisen toimintavuoden aikana viisi kertaa. Se päätti mm kutsua kirjailijan kunniajäseneksi, hyväksyi seuraan 256 henkilöjäsentä. Yhteisöjäseniksi hyväksyttiin Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo –pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Toimintatavaksi linjattiin pyrkimys siihen, että seuran jäsenet voivat toimia seuran nimissä omilla paikkakunnillaan etenkin lukuharrastuksen virittelyssä. Kirjakauppaa toivottiin käytävän Huuto.net -sivujen tai seuran verkkosivujen kautta. Seura pyrki hörökorvin kuulemaan kirjailijan ajatuksia, joista osa saatiin toteutetuksi.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

 

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 29.3.2014 Niemelän talon flyygelihuoneessa, Niemeläntie 1.

Vuosikokouksen yhteydessä esiintyivät musiikkiopiston oppilaat Hilla ja Helmi Mustonen. Vuosikokousesitelmän piti FM Kari Vuokare aiheesta ”Veikko Huovinen, sanojen nuuhkija”.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut edelleen Kerttu Härkönen.

Seuran johtokuntaan kuuluivat Anja Hongisto (Kajaani), Esko Huovinen (Oulu), varapuheenjohtaja Pauli Hänninen (Sotkamo / Kauniainen), Mika Kilpeläinen (Sotkamo), Matti-Jussi Pollari (Kuhmo), Touko Siltala (Helsinki), Ritva Tapio (Oulu), sihteeri Leena Marja Tikkanen (Kajaani) ja Arto Tolonen (Ristijärvi). Varajäseninä toimivat Esko Piippo (Kajaani) ja Juhani Tikkanen (Kajaani).

Rahaliikennettä on hoitanut tilitoimisto Eee-Jii Sotkamosta.

Seuran toiminnan tarkastajina on toiminut Rauli Johansson ja varalla Lauri Kemppainen.

Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Lisäksi osa johtokunnan jäsenistä osallistui Huovishuoneen järjestämiseen näyttelykuntoon.

Seuralle hankittiin kännykkä, joka on ollut puheenjohtajalla tai sihteerillä, 045 - 177 5145

Seuran postiosoitteeksi muutettiin Kajaanin kaupunginkirjaston osoite:

Veikko Huovinen -seura

c/o Kajaanin kaupunginkirjasto

Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani

Seuran nettisivut löytyvät edelleen osoitteesta http://www.huovisseura.fi.

 

Huovishuone
http://www.huovishuone.fi

Huvsihuoneen kotisivut ja käyntikortin teki mainostoimisto IdeaMedia.

Huoneen esineistöä on valokuvattu ja Anja Hongisto on kirjannut muistiin rouva Hilkka Huovisen kertomuksia esineiden taustoista.

Sotkamossa juhannuksen jälkeen avattu Huovishuone oli ensimmäisenä kesänään suosittu käyntikohde. Kuuden aukioloviikon aikana huoneeseen tutustui 530 henkilöä.

Huovishuoneen oppaana toimi Sotkamon kunnan palkkaama kesäopas Kristiina Korhonen 24.6.-1.8.2014 tiistaista lauantaihin. Sunnuntaisin oppaana toimivat johtokunnan jäsenet.

Ensimmäinen kesä osoitti, että Huovisen elämäntyö kiinnostaa matkailijoita ja paikkakuntalaisia. Kävijöiltä ja huoneen kesäoppaalta saadun palautteen perusteella käyntikokemuksessa on kuitenkin vielä paljon parannettavaa. Tienvarsiopastus on saatava kuntoon, huoneen edustalle on saatava levähdyspaikkoja, ja suurten ryhmien käynnit on mietittävä vielä tarkemmin.


Apurahat

Seura tukee 2000 eurolla opiskelija Outi Ojasen opinnäytetyötä, jonka aihe liittyi Veikko Huovisen Puukansan tarinaan. Outi Ojanen pitää esitelmän työnsä tuloksista myöhemmin sovittavassa tilaisuudessa.

Seura on luvannut tukea 1000 eurolla sotkamolaislähtöisen Suvi Vännisen gradutyötä Veikko Huovisesta, kunhan aihe ja ajankohta varmistuvat.

Seura tarjosi haettavaksi apurahaa Kainuun kulttuurirahaston kautta keväällä 2014. Aiheen tuli liittyä kirjailija Veikko Huoviseen. Yhtään hakemusta ei tullut.

Seura muisti pienellä avustuksella 40 vuotta täyttänyttä Kainuun kirjailijat r.y.tä, jonka perustajajäseniin kirjailija Veikko Huovinen kuului, sekä Kainuun Eino Leino-seuraa, joka niin ikään täytti 40 vuotta.

Jäsenet

Seuran kunniajäsenet ovat Hilkka Huovinen, Esko Huovinen, Ritva Tapio, Sakari Alhopuro ja Unto Korhonen. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen on nimetty kunniapuheenjohtajaksi.

Vuoden alussa seuralla oli 443 ja vuoden lopussa 452 jäsentä. Seurasta erosi 4 jäsentä ja siihen liittyi 13 uutta jäsentä.

Vuoden lopussa seuran rekisterissä oli 60 henkilöä, joiden jäsenmaksu on ollut maksamatta vähintään 3 vuotta peräkkäin. Päätettiin poistaa nämä seuran jäsenyydestä. Tällöin seuran jäsenmääräksi jää 392 jäsentä.

Lukupiirit

Huovishenkiset lukupiirit ovat jatkaneet Tampereella ja Sotkamossa.

Tapahtumat

Ilkka Heiskanen esitti Lyhyet erikoiset Sotkamossa Kino Visiossa 10.5.2014 ja Kuhmo-talossa 11.5.2014

Sotkamon tapahtumaan eivät kaikki halukkaat päässeet mukaan, saliin mahtuu 104 katsojaa. Kuhmossa osallistujamäärä oli noin 150 henkilöä.

Seura osallistui Kainuu Helsingissä -tapahtumaan Senaatintorilla 13.-15.6.2014 yhdessä Oulujärven jättiläisten ja Kainuun kirjailijaseurojen kanssa.

Seuralla oli esittely- ja myyntipöytä Paltaniemen kirjapäivillä 12.-13.7.2014.

FM Kari Vuokaren esitys vuosikokouksessa innosti pyytämään häntä uudelleen esitelmän pitäjäksi Kajaanin kaupunginkirjastoon 17.9.2014. Kari Vuokare piti mm. kirjailijahaastatteluja, videoita, kuvia ja musiikkia sisältävän multimediaesityksen Veikko Huovisen kielikuvista, lähteistä ja yhteyksistä noin 50 kuulijalle. Esitelmän pdf-versio ja teksti löytyvät seuran nettisivuilta.

Seuran puheenjohtaja piti juhlaesitelmän 9.10.2014 Vanhusten viikon pääjuhlassa Sotkamossa aiheena Veikko Huovinen -seura. Anja Hongisto toimi oppaana Vanhusten viikon bussiretkellä Kajaanista Sotkamoon ja Huovihuoneelle. Retken teemana oli kirjailija Veikko Huovinen.

Johtokunnan jäseniä osallistui Kirjailijaseurojen yhteiseen ideointi- ja tutustumiskierrokseen Kainuun ja Pohjanmaan kirjailijaseuroihin, kirjailijahuoneisiin ja museoihin 3.-15.11.2015.

Huovistuntija Pekka Kuisma lahjoitti seuralle 8.11.2014 kopiot kolmesta laajasta leikekirjasta, jotka sisältävät Veikko Huovisen kirjoituksia sekä kirjailijaa ja hänen tuotantoaan käsitteleviä lehtileikkeitä.

Leikekirjat ovat koonneet ja järjestelleet Pekka Kuisma ja kirjailija Arto Seppälä tallentamistaan kokoelmista.

Pekka Kuisma lähetti seuralle Tampereen lukupiirissä 16.2.2012 pitämänsä alustuksen teoksesta Siintävät vuoret. Kirjoitus on tallennettu seuran kotisivuille.

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   

Kainuulaiset lehdet ovat julkaisseet seuran toiminnasta useita artikkeleita aiheina Huovishuone, Heiskasen Lyhyet erikoiset ja Kari Vuokare.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä. 

Kiitokset

Seura kiittää Sakari Alhopuroa avustuksesta seuralle, Sotkamon kuntaa yhteistyöstä Huovis-huoneen järjestelyissä sekä Sotkamon ja Kajaanin kirjastoja yhteistyöstä seuran tapahtumien järjestämisessä.

*********************

 

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA 2013 
 

Vuonna 2013 Veikko Huovinen-seura on ”etsinyt Konstalle kortteeria”, kun kirjailijan perhe päätti luopua suuresta Konstankujan talostaan. Tästä on seurannut varsin monivaiheinen tapahtumaketju. 

Toinen leimaa antava piirre tälle vuodelle on ollut Huovisen tekstien nousu teatterilavoille. 

Kirjailijan työhuone

Talon myynnin johdosta perikunta tarjosi mahdollisuutta siirtää kirjailijan työhuone sisustuksineen kirjailijahuoneeksi ja käyntikohteeksi johonkin muuhun kiinteistöön Sotkamossa tai Kajaanissa. Seura teki aloitteen Sotkamon kunnalle koko talon siirtämiseksi kulttuurikäyttöön säätiöimällä. Kunta käsitteli asiaa kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Seura otti yhteyksiä myös useisiin kirjallisiin tahoihin. Neuvotteluja käytiin, mutta säätiön muodostaminen ei kuitenkaan osoittautunut mahdolliseksi.

Sotkamon kunta löysi lopulta kirjailijan työhuoneelle sijan Niemelän talosta. Talo sijaitsee lähellä Konstankujaa saman järven rannalla kuin kirjailijan talo. Sotkamon kunta päätti myös siirtää Veikko Huovinen -tapahtumaan 2013 varaamansa rahat työhuoneen kunnostukseen. Tapahtumien suunnittelu ja toteutus siirtyi vuodelle 2014.

Työhuoneen siirto, kirjojen järjestely ja luettelointi on työllistänyt paitsi seuran aktiiveja myös Sotkamon lukion oppilaita ja opettajaa, jotka luetteloivat suurimman osan kirjoista. Heille esitämmekin lämpimät kiitokset kulttuuriteosta ja hyvin tehdystä työstä. Sotkamon kunta myönsi koululaisille matkastipendin luetteloinnista.

Työhuoneen kunnostus jatkuu vuonna 2014.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 23.3.2013 Kansallisteatterin toisen parven lämpiössä Helsingissä. Arvokkaassa ympäristössä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Mustonen, kokoukseen osallistui jäseniä eri puolilta Suomea ja pääkaupungista yhteensä 31 henkeä.

Yhdistyksen kunniajäsen Sakari Alhopuro muisteli ystävystymistään ja tapaamisiaan kirjailija Veikko Huovisen kanssa.

Yhdistyksen jäsen Urpo Rantamäki esitteli tekemänsä valokuvateoksen Veikko Huovinen ja Kainuu ja lahjoitti teokset Huovisen perheelle ja seuralle.

Kokouksen jälkeen saimme nauttia Jukka Laitalan Konsta etsii kortteeria –esityksestä Kansallisteatterin Maalaamossa.

Johtokunta

Seuran johtokunnan puheenjohtajana on jatkanut Kerttu Härkönen. 

 

Seuran johtokunnassa jatkoivat Anja Hongisto (Kajaani), Esko Huovinen (Oulu), Pentti Huttunen (Sotkamo), Pauli Hänninen (Sotkamo / Kauniainen), Touko Siltala (Helsinki), Ritva Tapio Oulu), Leena Marja Tikkanen (Kajaani), Arto Tolonen (Ristijärvi) ja varajäseninä Unto Korhonen (Sotkamo), Kari Kinnunen ja Esko Piippo (Kajaani).  Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Mika Kilpeläinen Sotkamosta ja Matti-Jussi Pollari Kuhmosta

 

Seuran toiminnan tarkastajina on toiminut Rauli Johansson ja varalla Lauri Kemppainen.

Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Lisäksi pidettiin useita ideointi-, suunnittelu- ja työtapaamisia Niemelän talossa Sotkamossa.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli 449 ja vuoden lopussa 443 jäsentä. Seurasta erosi 15 jäsentä ja siihen liittyi 9 uutta jäsentä.

Seuran kuudenneksi (6.) kunniajäseneksi on nimetty sotkamolainen eläkeläinen, Veikko Huovisen elämänmittainen ystävä ja kalakaveri Unto ”Uti” Korhonen.  Seuran delegaatio kävi viemässä tervehdyksen Utille ja hänen Lea –vaimolleen alkukesästä.  

Seuran muut kunniajäsenet ovat (itsensä kirjailijan lisäksi) seuralle sen alkuvaiheessa suuren lahjoituksen tehnyt kirjailijan pitkäaikainen tuttava, lääkintöneuvos Sakari Alhopuro Turusta, rouva Hilkka Huovinen sekä kirjailijan lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen.  Lisäksi kunniapuheenjohtajaksi on nimetty seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen.

Lukupiirit

Huovishenkiset lukupiirit ovat jatkaneet Kuhmossa ja Sotkamossa. Lukupiireistä aktiivisin on ollut Tampereen lukupiiri, joka on kokoontunut Pekka Kuisman johdolla. Kajaanin kirjaston lukupiiri on jatkanut muiden kirjojen lukemista, toukokuussa kuultiin YTM Heikki Sirviön esitelmä Pohjoisesta satiirista, tarkastelussa itseoikeutetusti mukana Veikko Huovinen. 

Kirjallisuus

Puukansan tarinasta on otettu uusi painos.

Teatteriesitykset

Näyttelijä Ilkka Heiskanen on esittänyt Huovisen Lyhyitä erikoisia Vantaan teatterissa sekä kiertueella Suomessa – myös Kainuussa. Suomussalmen näytös heinäkuussa myytiin loppuun, samoin kaksi näytöstä Kajaanissa. Suuren suosion saanut näytelmä on edelleen ohjelmistossa. Sonkajäven Tuajamateatteri esitti Koirankynnen leikkaajaa ja Väinöläntalon keäteatterissa Evijärvellä esitettiin Saatana kun yskittää eli Suuri Paneelikeskustelu. Kansallisteatterissa on kokoontunut Lavaklubi Huovisen tekstien parissa, myös Juhani Laitalan esittämä Konsta etsii kortteeria jatkaa edelleen Kansallisteatterissa. 

Tilaisuudet  

28.-29.6.2013 Vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa. Seuran osuuden hoitivat Tampereen seudun aktiivijäsenet.

13.7.2013 Paltaniemen Kirjapäivät esittely- ja myyntipöytä.

14.7.2013 Kuhmon kamarimusiikin tilaisuus. Esitelmän pitäjänä oli ohjaaja-näyttelijä Kari Väänänen, osallistujia noin 30.

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja yhteensä neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena-Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   

Sanomalehdissä on ollut useita artikkeleita Huovisen talon myynnistä ja työhuoneen kunnostamisesta. Seuran tapahtumista kertyneet lehtijutut ja muut seuran toimintaa sivuavat leikkeet kerää Anja Hongisto.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, ja tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:
Suomen nimikkokirjailijat
Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki
Sotkamon kunta 
Sotkamon lukion opettaja Emilia Schroderus ja oppilaat.
Kainuun Sanomat
Oulun, Tampereen, Helsingin kirjastot, Kainuun kirjastot ja kirjailijaseurat.

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Danske Bank, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä. 

 

*********************

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
 

Toimintavuoden kohokohta oli seuran viisivuotisjuhla 6.5. Kajaanin kaupunginkirjastolla.  Juhlaan osallistui satakunta henkilöä.  Juhlassa kuultiin kirjailija Panu Rajalan katsaus Huovisen toimintaan YYA –ajan ja UKK:n Suomessa otsikolla ”Huovinen ja rauhanomainen rinnakkaiselo”.  Seuralle nimettiin kolme uutta kunniajäsentä, rouva Hilkka Huovinen sekä kirjailijan lapset Ritva Tapio ja Esko Huovinen.  Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Eila Valtanen sai kunniapuheenjohtajan arvon.   Teatteri Havukka toi kahden miehen voimin juhlaan mukaan otteita Lampaansyöjistä.  Juhlalounas nautittiin kartanohotelli Karolineburgissa Tenkkelemä-aavan menun merkeissä.  

Kirjallisuutta

Keväällä ilmestyi odotettu kooste Huovisen julkaisemattomista teksteistä vuosikymmenten ajalta, nimeltään ”Luonnonkierto” (WSOY).  Kirja sai runsaasti huomiota ja lukijoita ja ehti nopeasti toiseen painokseen.

Kirjailija Panu Rajalalta ilmestyi syksyllä kirjallinen elämäkerta Huovisesta, nimeltään ”Hirmuinen humoristi – Veikko Huovisen satiiri ja savotat” (WSOY).   Tämäkin kirja sai enimmäkseen suotuisat arvioinnit.

Muitakin Huovis –aiheisia kirjoja tiedetään olevan työn alla.  Kirjailijan tuotanto on edelleen kiinnostuksen kohteena ja monin tavoin esillä julkisuudessa.  Huovisen tuotanto elää.  

Lukupiirit

Lukupiirit jatkoivat Paltamossa, Tampereella, Kuhmossa, Kajaanissa, Sotkamossa ja Helsingissä.    
 

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin Sokos Hotelli Vuokatissa lauantaina 14.4.2012.   Kokouksen puheenjohtajana toimi rehtori Maila Rättyä.  Kokouksen aluksi DI, TL Pauli Hänninen kertoi omakohtaisesta suhteestaan Huovisen tuotantoon.  Kokoukseen osallistui 19 seuran jäsentä. 

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Ritva Tapio ja Esko Huovinen Oulusta,  Leena Marja Tikkanen ja Anja Hongisto Kajaanista, Touko Siltala Helsingistä, Arto Tolonen Ristijärveltä sekä Pentti Huttunen, Petri Kauppinen ja Otto Manninen Sotkamosta sekä uutena jäsenenä Pauli Hänninen Kauniaisista (ja Vuokatista). Varajäseniksi valittiin Esko Piippo ja Kari Kinnunen Kajaanista, Unto Korhonen  Sotkamosta sekä Taina Hyvönen Kuhmosta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Härkönen Suomussalmelta.   Johtokunta kokoontui 4 kertaa.  Vakiintuneen käytännön mukaan varajäsenet kutsuttiin kokouksiin mukaan.

Tilaisuudet

Seura oli tamperelais-kainuulaisin jäsenvoimin mukana Vanhan Kirjallisuuden Päivillä Sastamalassa 30.6. – 1.7.   Tilaisuus oli helteinen eikä seuralle osoitettu tila ollut kovin suuri, mutta tunnelma oli kohtuullinen

Paltaniemen kirjapäivillä seura oli  mukana lauantaipäivän 14.7.  Yhtenä päivän ohjelmanumerona kirjailija Arto Seppälä valotti Huovisen naiskuvaa.  Yleisö nautti kuulemastaan suuresti.  

Kuhmon Kamarimusiikin aloituspäivän perinteisessä lukijatapaamisessa 15.7.2012 esitelmän piti YTM, tutkija Heikki Sirviö Tampereen yliopistolta.  Hänen katsauksensa otsikkona oli ”Satiiria sodasta ja johtamisesta”.  Esitys perustui tutkijan laajempaan suomalaisia kirjailijoita sodan ja rauhan kirjailijoina käsitelleeseen tutkimukseen.  Tilaisuuteen osallistui parikymmentä kuulijaa ja sitä pidettiin hyvin antoisana. 

Huovista teatterissa ja TV:ssä

Seura oli mukana TV2:n ohjelmasarjan ”Kymmenen kirjaa vallasta” valmisteluissa.  Yksi sarjassa esiteltävistä kirjoista oli Huovisen Veitikka, ja seura sai tehtäväkseen etsiä kirjalle sopivan esittelijän ja ohjelmaan johdattelijan.  Itseoikeutettu henkilö tähän tehtävään oli seuran aktiivi Hämeestä, Pekka Kuisma.  Hänen esittelynsä Veitikasta oli nähtävänä alkukesästä ja heinäkuussa.  – Varsinaisessa ohjelmassa Veitikasta keskusteli taiteilija Olavi Uusivirta ohjelman isännän Timo Harakan ja vakiovieraan, toimittaja Anna Kortelaisen kanssa.

Syyskuussa Kajaanin kaupunginteatterissa sai ensi-iltansa uudenlainen, iloitteleva musiikillinen näkemys Havukka-ahon ajattelijasta.  Esitys oli nähtävänä vuodenvaihteeseen asti.  Esityksen tyyli jakoi yleisön mielipiteitä.  Esitys näytti kuitenkin, että Konsta kumppaneineen taipuu moneen eikä Konstan ominaislaatua esityksessä mitenkään pilattu.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli 433 ja vuoden lopussa 449 jäsentä. Seura oli neljänneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista. 

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista seurapalstoilla lähinnä internetissä ja yhteensä neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena-Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   Seuran tilaisuuksissa pidetyt esitelmät ovat luettavissa seuran nettisivuilla.  Seuran tapahtumista kertyneet lehtijutut ja muut seuran toimintaa sivuavat leikkeet kerää kirjoihin ja kansiin Anja Hongisto.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, ja tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Suomen nimikkokirjailijat

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki

Sampo Pankki
Sotkamon kunta

Kainuun Sanomat

Oulun, Tampereen, Helsingin kirjastot, Kainuun kirjastot ja kirjailijaseurat.

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo Pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Talous

Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä. 

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 17.2.2013  ja esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

 

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011Seuran viides toimintavuosi on ollut ”hiljaisen vilkas”.  Kirjailijan tuotanto on jatkuvasti kiinnostuksen kohteena ja monin tavoin esillä julkisuudessa.  Huovisen tuotanto elää.  Seura on osaltaan pyrkinyt pitämään kiinnostusta yllä. 

 

Huovis-aineistoja talteen


Edellisvuonna tehty Huoviseen liittyvien muistojen, kirjeiden ja muun Huovis -perinteen keruu sai hienon jatkon heinäkuussa, kun Huovisen perhe lahjoitti hyllymetreittäin kirjailijan aineistoja Suomalaisen kirjallisuuden seuralle. Myös seuran aktiivit toimittivat aineistoja arkistoon. Aineisto on ilmeisesti jo herättänyt joidenkin tutkijoiden mielenkiinnon. Lisäksi Huovisen perikunta lahjoitti seuralle kirjoja kirjailijan hyllystä myyntitarkoituksiin.
 

Lukupiirit
 

Lukupiirit jatkoivat Paltamossa, Tampereella, Kuhmossa, Kajaanissa,  Sotkamossa ja Helsingissä.  Oulussa piiriä viriteltiin erilaisilla vaihtoehdoilla. 

 

Tapahtumat
 

Seuran vuosikokous järjestettiin  Tampereen kaupunginkirjastossa  lauantaina 16.4.2011.   Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Kuisma.  Kokouksen aluksi näyttelija Ahti Jokinen esitti Huovisen novelli ”Juhla-ateria Tenkkelemäaavalla”. Kokouksen jälkeen siirryttiinkin nauttimaan novellin kuvailema ateria Wivi –ravintolaan.  Tunnelma oli korkealla ja lounaan yhdistäminen kokoukseen todettiin erinomaiseksi ideaksi.

 

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi

Ritva Tapio ja Esko Huovinen Oulusta,  Leena Marja Tikkanen ja Anja Hongisto Kajaanista, Touko Siltala Helsingistä, Arto Tolonen Ristijärveltä sekä Pentti Huttunen, Petri Kauppinen ja Otto Manninen Sotkamosta. Varajäseniksi valittiin Esko Piippo ja Kari Kinnunen Kajaanista, Unto Korhonen  Sotkamosta sekä Taina Hyvönen Kuhmosta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Härkönen Suomussalmelta.   Johtokunta kokoontui 4 kertaa.  Vakiintuneen käytännön mukaan varajäsenet kutsuttiin kokouksiin mukaan.
 

Tilaisuudet

Perinteisessä Kuhmon Kamarimusiikin aloituspäivän tilaisuudessa 11.7.2011 esiintyi elokuvaohjaaja Markku Pölönen Pohjois-Karjalasta.  Hän muisteli elävästi ja lämmöllä kohtaamisiaan Veikko Huovisen kanssa.  Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja houkutteli paikalle kolmisenkymmentä kuulijaa sekä paikallisen median.

 

Seura oli mukana Pohjois-Suomen kirjamessuilla Oulussa kesäkuun alussa.  Messupäivien saldona oli muutamia uusia jäseniä,  kirjapiiritunnusteluja sekä mielenkiintoisia keskusteluja.  Kokonaisuutena päivät olivat kuitenkin hiljaiset ja niinpä vuonan 2012 messuille ei osallistuta.  Oulussa  talkoilivat seuran Oulun seudun jäsenet Raija Itkonen-Vatjus, Alli Huovinen sekä Anna-Liisa Erikkilä johtokunnan edustajien lisäksi.   
 

Helsingin lukupiirin (vastuuhenkilönä Mauri Venemies) suuri ponnistus oli 24.9. järjestetty matinea Pasilan kirjastossa.  Tilaisuudessa otteita Huovisen tuotannosta esittivät Tuula Suonio ja Petri Suvanto Helsingin lausujista.  Lisäksi kuultiin kaksi esitelmää:  kirjailija Arto Seppälän aiheesta ”Huovisen huumori”  sekä professori Katri Sarmavuoren aiheesta ”Huovisen kielen rikkaus”.    Tilaisuudessa oli n. 30 kuulijaa. 

 

Kainuun Kulttuurifoorumissa Puolangalla 1.7. esittäytyivät kaikki kainuulaiset kirjailijaseurat.  Huovis-seuran esitteli varapuheenjohtaja Arto Tolonen.

 

Paltaniemen ensimmäisillä kirjapäivillä heinäkuussa seura oli myös mukana siihen saakka, kun säiden jumalat pakottivat sulkemaan info- ja myyntipisteen.  Yleisö pääsi kuitenkin kuulemaan Tampereen lukupiirin vetäjän Pekka Kuisman perusteellisen ja antoisan katsauksen Huovis –lukuharrastukseensa. 

 

Huovisen tuotannosta keskusteltiin (kirjailijat Arto Seppälä ja Antti Tuuri) myös lokakuussa Helsingin kirjamessuilla.  Seura ei ollut messuilla virallisesti mukana.

 

Välikohtaus kekrin maissa

 

Lokakuussa Kainuuta järkytti Havukka-ahon ajattelija –patsaalle tehty ilkivalta.  Patsaan henkilöhahmon kaulaa oli sahattu rautasahalla, ja päätä koristi iso kurpitsa kun ilkivalta huomattiin.  Teko sai yleisesti ankaran tuomion, myös seuran taholta, vaikka ilmeisesti kurpitsan olivat tuoneet aivan eri henkilöt kuin sahausta yrittäneet.  Sotkamon kunta on sittemmin korjannut patsaalle tehdyn vahingon.


Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 433 ja vuoden lopussa 435 jäsentä. Seura oli neljänneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista.

 

Viestintä

Loppuvuodesta seura sai uuden internet –osoitteen www.veikkohuovinenseura.fi.  Seura ilmoitti tilaisuuksista   seurapalstoilla lähinnä internetissä ja yhteensä neljässä jäsenkirjeessä.  Jäsenrekisteriä hoiti Leena-Marja Tikkanen, joka myös piti yllä seuran verkkosivuja.   Seuran tilaisuuksissa pidetyt esitelmät ovat luettavissa seuran nettisivuilla.

 


Yhteistyökumppanit
 

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, ja tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Suomen nimikkokirjailijat

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki

Sampo Pankki
Sotkamon kunta

Kainuun Sanomat

Oulun, Tampereen, Helsingin kirjastot, Kainuun kirjastot ja kirjailijaseurat.

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo Pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.


Talous


Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos on plusmerkkinen. 

 

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 18.2.2012 ja esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

 

 

Seura arveli vetävänsä henkeä neljännen toimintavuoden aikana. Tuoretta Havukka-ahon ajattelijaa katseltiin elokuvissa ja dvd:ltä, kirjoja lueskeltiin. Kiitos jäsenten, toiminta oli arveluista huolimatta mukavan vilkasta.

 

Huovis-keräys


Vuoden tärkein toiminto oli Huoviseen liittyvien muistojen, kirjeiden ja muun Huovis -perinteen keruu, mitä seura toteutti yhdessä Suomalaisen kirjallisuuden seuran, kirjastojen ja sanomalehti Kainuun Sanomien kanssa. Aineistoa kerättiin kirjastoihin ja suoraan Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Kirjallisuusarkistoon. Toimintakertomusta kirjoitettaessa on vielä varhaista arvioida keräyksen onnistumista.

Lukupiirit
 

Paltamon, Tampereen, Kuhmon, Kajaanin ja Sotkamon lukupiirit jatkoivat vilkkaasti toimintaansa. Paltamo ja Ristijärvi löivät hynttyyt yhteen. Helsingin lukupiiri aloitti 11.1.2011 Mauri Venemiehen käynnistämänä.

 

Tapahtumat
 

Seuran vuosikokous järjestettiin Oulun kaupunginkirjaston Pakkala –salissa lauantaina 17.4.2010. Läsnä oli 27 seuran jäsentä, 20 oululaista ja seitsemän kainuulaista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anneli Piirainen. Aluksi kuultiin professori Kari Sallamaan puheenvuoro huumorista kirjailija Veikko Huovisen tuotannossa.

Johtokunnan jäsenten määrää pienennettiin käytännön syistä neljästätoista kymmeneen. Varajäsenet kutsuttiin kokouksiin. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ritva Tapio ja Esko Huovinen, kirjailijan lapset Oulusta, Kerttu Härkönen Suomussalmelta, Leena Marja Tikkanen ja Anja Hongisto Kajaanista, Risto Brunou Paltamosta, Touko Siltala Helsingistä, Arto Tolonen Ristijärveltä, Pentti Huttunen ja Tuula Jakonen Sotkamosta. Varajäseniksi valittiin Esko Piippo ja Kari Kinnunen Kajaanista, Arto Kamppinen, Unto Korhonen ja Otto Manninen Sotkamosta sekä Jaakko Heikkinen Paltamosta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eila Valtanen Kuhmosta. Johtokunta kokoontui 4 kertaa.

Matineat

Helsingin lausujat olivat valmistelleet hienon Huovis-produktion, jota esitettiin eteläisen Suomen lisäksi Sotkamossa 4.7. ja Ristijärvellä 5.7. ”Me elämme sentään - muistelmia ja mustelmia ihmiselämästä Veikko Huovisen hengessä ” -esityksen oli ohjannut vuoden 1983 lausuja Iiro Kajas. Sotkamon esityksen jälkeen kolmisenkymmentä seuran jäsentä suunnisti Naapurivaaralle Teatteri Havukan Lampaansyöjiä katsomaan seuran sponsoroimina. Sotkamolaisen Sanna Heikkisen dramatisointi oli uskollinen kirjan hengelle.

Kuhmossa kuultiin 11.7.2010 kolmea Konstaa. Seuramme jäsenet Jaakko Heikkinen, Vesa Kaikkonen ja Hannu Väyrynen esiintyivät kuin kolme veljestä. Kuhmon Kamarimusiikkikeskuksen Terävä pää täyttyi Huovisen ystävistä ja onnellisten ihmisten naurusta.

 

Seura oli mukana Pohjois-Suomen kirjamessuilla Oulussa elokuun alussa. Messujen aikaan julkistettiin Sanomalehti Kalevan järjestämä yleisöäänestys: Kalevan lukijat äänestivät Veikko Huovisen Pohjois-Suomen merkittävimmäksi kirjailijaksi. Toiselle sijalle ylsi Kalle Päätalo, kolmas oli Jari Tervo. Äänet jakautuivat kaikkiaan 75 eri kirjailijalle, ja muut eniten ääniä saaneet olivat Ari Paulow, Riikka Pulkkinen, Joni Skiftesvik, Arto

Paasilinna, Timo K. Mukka, Pentti Haanpää ja Antti Hyry.


Pohjois-Suomen kirjamessuilla talkoilivat seuran jäsenet Marjo Pääkkönen, Juhani Häivälä, Raija Itkonen-Vatjus, Alli Huovinen, Anna-Liisa Erikkilä ja Esko Huovinen. Hauskaa oli.
 

Tampereen lukupiiri järjesti Tampereen kirjastolla yhdessä kirjastotoimen kanssa kirjallisen illan Veikko Huovisen tuotannosta otsikolla "Ajatus on hiiri-haukka". Paikka oli Metson luentosali ja aika 9.9.2010. Prof. Panu Rajala puhui teemalla "Satiirikko saalistaa, Veikko Huovisen lyhyet ja pitemmät erikoiset". Hänen jälkeensä puhui kirjailija Arto Seppälä teemalla "Humoristin ystävänä". Tilaisuuden juonsi kirjasto-toimenjohtaja Tuula Haavisto. Huovisen tuotannon ystäviä oli paikalla 80.


Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 427 ja vuoden lopussa 433 jäsentä. Seura oli neljänneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista.

 

Viestintä

Seura ilmoitti tilaisuuksista lehti-ilmoituksin ja seurapalstoilla sekä lehdissä että internetissä, lähetti jäsenilleen viisi jäsenkirjettä, joista suurimman osan jäsenten toiveiden mukaisesti sähköpostina. Jäsenrekisterin hoitaja Leena-Marja Tikkanen piti yllä seuran verkkosivuja.


Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Suomen nimikkokirjailijat

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Kuhmon Kamarimusiikki

Sampo Pankki
Sotkamon kunta

Kainuun Sanomat

Oulun, Tampereen, Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Paltamon kirjastot

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo Pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.


Talous


Seuran talous on ollut vakaa. Vuoden toiminnan tulos on hieman miinuksen puolella.

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 20.2.2010 ja päättää esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.


 

***********************************************************

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Professori, kirjailija, seuran ensimmäinen kunniajäsen Veikko Huovinen kuoli nopean sairauden jälkeen kertomusvuoden lokakuun 4. päivänä.

Seura esittää omaisille, Huovisen ystäville ja kaikille lukijoille surunvalittelunsa ja kiittää kirjailijaa muistaneita.

Kirjailija haudattiin Sotkamossa 23. lokakuuta omaisten ja ystävien läsnä ollessa. Siunauksen toimitti kirkkoherra Erkki Marin Sotkamon seurakunnasta. Seura ja Sotkamon kunta järjestivät omaisten tukemana kaikille avoimen muistojuhlan 29. marraskuuta Sotkamon lukiolla. Muistojuhlassa tervehdyssanat esitti kirjailijan poika Esko Huovinen, ja kirjailijan tuotannosta puhuivat FM Anneli Piirainen, kustantaja Touko Siltala ja kirjailija Tuomas Kyrö. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi Veikko Huovisen pitkäaikainen ystävä, kirjailija Arto Seppälä. Kunnan tervehdyksen toi valtuuston puheenjohtaja Anne Lukkari. Näyttelijä, seuran johtokunnan jäsen Vesa Kaikkonen esitti katkelmia Huovisen tuotannosta ja Sotkamon Kamarikuoro lauloi. Ohjaaja Kari Väänänen ja tuottaja Marko Röhr kertoivat vain kaksi päivää ennen muistojuhlaa maailmanensi-iltansa saaneen Havukka-ahon ajattelijan teosta. Omaiset tarjosivat juhlan herkullisen kahvipöydän kainuulaisine teoksineen. Muistojuhlaan osallistui lähes 400 henkeä, kaukaisimmat Hämeenlinnasta, Tampereelta, Kuopiosta ja Helsingistä.

Lukupiirit

Paltamon, Tampereen ja Kuhmon lukupiirit jatkoivat toimintaansa. Kirjailija ennätti vierailla Paltamon ja Kuhmon lukupiireissä, mutta ei korkean iän takia enää katsonut mahdolliseksi käydä Tampereella, ystävällisistä kutsuista huolimatta. Seuran kotipaikkakunnalla Sotkamossa käynnistivät Tuula Jakonen ja Otto Manninen seuran neljännen lukupiirin 26.2. Hilkka ja Veikko Huovinen olivat mukana tilaisuudessa. Syyskuun lopulla käynnistivät Leena Marja Tikkanen ja Risto Brunou Kajaanin lukupiirin, ja syksyllä käynnistyivät myös Helsingin lukupiirin virittelyt Helsingin lukijatilaisuuden jälkeen, Mauri Venemiehen aloitteesta.

Tapahtumat

Seuran kolmas vuosi oli sen lyhyen historian vilkkain. Seura kiittää kirjailija Huovisen perhekuntaa, Sotkamon kuntaa, Metsähallitusta ja Suomen metsäyhdistystä hyvästä yhteistyöstä kertomusvuoden tapahtumien järjestelyissä ja lisäksi kantavia voimia, seuran sihteeriä Kerttu Härköstä sekä johtokunnan jäseniä, Sotkamon kunnan sivistystoimenjohtaja Tuula Jakosta ja metsänhoitaja Arto Tolosta heidän työstään tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestämisessä. Vuoden mittaan vahvistui ajatus hieman hiljaisemmasta välivuodesta 2011, ettei kaikille rakas lukuharrastus vain aiheuta väsyä seura-aktivistien tomeriin käpäliin.

Seura piti 14.3.2009 Kajaanissa vuosikokouksen, jossa lukijapuheenvuoron piti Salla Brunou. Salla Brunoun kirjallisuusblogia voi lukea osoitteesta http://sbrunou.blogspot.com/ . Brunouta oli kuuntelemassa 27 Huovisen tuotannon ystävää.

Seura järjesti muistojuhlan lisäksi tiiviissä yhteistyössä yhteiskumppaneidensa kanssa kaksi seminaaria ja yhden lukijatapaamisen. Metsätalous oli vuoden teema. Koska kirjailijan metsänhoitajauran työnantaja, Metsähallitus, täytti 150 vuotta, hän toivoi yhteistyökumppaniksi Metsähallitusta. Toisen seminaarin isäntänä oli Suomen metsäyhdistys.

Kesäseminaari pidettiin Kuhmon Petolassa 12.7, Metsähallituksen tiloissa, ennen Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien alkua. Pääesitelmän piti professori Pekka Niemelä. Hän rinnasti Huovisen Aleksis Kiveen ja käsitteli hienolla tavalla eskapismin teemaa molempien tuotannossa. Metsänhoitaja Heikki Lindroos pohti ”Havukkalaisuuden olemusta”. Huovisen teksteistä ammatinvalinnan ohjaajana kertoi
hankintapäällikkö, metsänhoitaja Arto Tolonen Metsähallituksesta. Otteita Puukansan tarinasta luki FM Marja-Stiina Suihko. Osallistujia oli sata.

Toinen seminaari pidettiin samalla ohjelmalla Helsingissä 5. marraskuuta, Metsäpäivien yhteydessä Helsingin messukeskuksessa. Osallistujia oli noin 80. Illalla 6. marraskuuta pidettiin lukijatapaaminen ja elokuvatapahtuma KAVAssa (ent. elokuva-arkisto) Metsähallituksen luontoaiheisten elokuvien sarjan päätteeksi. Kulttuuritoimittaja Asko Alanen kertoi Huovisen tv- ja elokuvatuotannosta. Esitelmän jälkeen keskusteltiin, viriteltiin lukupiiriä ja katsottiin Koirankynnenleikkaaja. Osallistujia oli 20.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 349 ja vuoden lopussa 427 jäsentä. Seura oli viidenneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista.

Viestintä

Kirjailijan kuolema oli esillä koko Suomen lehdistössä, ja lukijat kommentoivat ja kiittivät kauniisti kirjailijan tuotantoa lehtien verkkosivuilla. Seuran johtokunnan jäsenet antoivat haastatteluja kirjailijan kuoleman takia radiolle ja lehdistölle.

Seura ilmoitti tilaisuuksista lehti-ilmoituksin ja seurapalstoilla sekä lehdissä että internetissä, lähetti jäsenilleen seitsemän jäsenkirjettä, joista suurimman osan jäsenten toiveiden mukaisesti sähköpostina. Jäsenrekisterin hoitaja Leena-Marja Tikkanen piti yllä seuran verkkosivuja. Seura laati kirjailijan muistokirjoituksen.

Havukka-ahon ajattelijasta elokuva

Kokoillan elokuva ”Havukka-ahon ajattelija” kuvattiin kertomusvuonna Ivalossa, Kuhmon Lentualla ja Puolangalla. Elokuvan käsikirjoituksen oli tehnyt Kari Väänänen, joka myös ohjasi elokuvan. Tuottaja oli Matila-Röhr Productions. Pääosaa näytteli Kai Lehtinen Pirkka-Pekka Peteliuksen luovuttua roolista kuvausten jo käynnistyttyä. Kaunis, kirjalle uskollinen elokuva sai maailmanensi-iltansa Kajaanissa 27.11.2010. Pohjoisen omat ensi-illat olivat Kuhmossa, Kajaanissa, Kemijärvellä ja Kuusamossa 25.12. Valtakunnallista ensi-ilta oli 15.1.2010. Kirjailija ei valitettavasti ehtinyt nähdä elokuvaa, mutta osallistui sen kuvauksiin Kuhmossa elokuun alussa. Kuvauksiin osallistuessaan hän lisäsi käsikirjoitukseen Konstalle repliikin ”ihmisen sielu asuu resusessa pesässä”, kohtaan, missä Konsta tutki maistereiden luona ihmisen anatomiaa näiden kirjasta. Seura toimi pitämällä yhteyttä tuottajaan ja auttamalla yhteyksien luomisessa, joista suurimman osan loi kainuulainen elokuva-aktivisti, seuran jäsen Marko Karvonen, mistä seura häntä kiittää.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, seminaarijärjestelyillä, suunnitteluavulla, tiloja tarjoamalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:
Metsähallitus
Sampo Pankki
Suomen metsäyhdistys
Sotkamon kunta
Sotkamo-lehti
Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo –pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Hallinto

Seuran vuosikokouksessa 14.3.2008 valittiin johtokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Eila Valtanen, Kuhmo, puheenjohtaja
Risto Brunou, Paltamo
Anja Hongisto, Kajaani
Pentti Huttunen, Sotkamo, taloustirehtööri
Jarmo Hyvönen, Kuhmo
Kerttu Härkönen, Suomussalmi, sihteeri
Tuula Jakonen, Sotkamo
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Unto Korhonen, Sotkamo
Otto Manninen, Sotkamo
Touko Siltala, Helsinki
Ritva Tapio, Oulu
Leena Marja Tikkanen, Kajaani, jäsenrekisterin hoitaja
Arto Tolonen, Ristijärvi
Jari Tolonen, Kajaani
Varajäsenet
Jaakko Heikkinen, Paltamo
Esko Huovinen, Oulu
Arto Kamppinen, Vuokatti
Kari Kinnunen, Sotkamo
Esko Piippo, Kajaani
Seuran tilintarkastajana toimi Rauli Johansson.

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa, kerran verkkokokouksessa. Johtokunnan kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet.

Talous

Seura käytti aiemmin hankittuja apurahoja. Toimintaa oli runsaasti, ja talous jäi karvan verran pakkaselle. Seuran rahavarat ovat kehittyneet kuitenkin hyvään suuntaan.

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 21.2.2010 ja päättää esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

****************************************************************

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Kertomusvuosi oli seuran toinen toimintavuosi. Sen kuluessa kirjailija Veikko Huoviselle myönnettiin Suomen maakuntakirjailijat -mitali. Seuran johtokunta kutsui toiseksi kunniajäseneksi lääkintöneuvos Sakari Alhopuron Turusta.

Lukupiirit

Ensimmäinen Huovis-henkinen lukupiiri oli aloittanut vuonna 2007 Risto Brunoun aloitteesta Paltamossa. Keväällä 2008 käynnistyivät Tampereen lukupiiri Pekka Kuisman ja Kuhmon kirjaston lukupiiri Taina Hyvösen toimeliaisuuden ansiosta. Paltamon lukupiiri lähestyi Huovisen tuotantoa teemoittain, samaten Tampereen lukupiiri. Kuhmon lukupiiri käynnisti Huovis-maratonin tavoitteena käydä läpi koko Huovisen tuotanto. Kajaanilaisia, oululaisia ja sotkamolaisia yllyteltiin asialle.

Tapahtumat

Seura toimi vilhakasti, mistä kiitos kuuluu innokkaille jäsenille, lukupiireille, hanakoille johtokuntalaisille ja heidän varahenkilöilleen sekä jäsenköörin ulkopuolisille Huovisen tuotannon ystäville ja yhteistyökumppaneille. Lukijoilla oli tilaisuus tavata toisiaan ja ilahduttavan usein myös itseänsä kirjailijaa kokoukset mukaan luettuna viisi kertaa.

Vuoden ensimmäiseen eli Kajaanin lukijatapaamiseen 27.tammikuuta osallistui 42 henkeä. Jäsenemme Anneli Piirainen ilahdutti kuulijoita mainiolla lukijapuheenvuorolla naisista Huovisen tuotannossa. Kainuun Lääkäriyhdistys järjesti kyseisenä viikonloppuna elokuvafestivaalin otsikolla "Sairaan hyvä filmifestivaali", joka huipentui Markku Pölösen ohjaamaan Koirankynnen leikkaajaan. Kirjailija oli mukana sekä lukijatapaamisessa että elokuvan jälkeen pidetyssä paneelikeskustelussa, ja Kajaanin Bio-Rex oli täpösen täynnä.

Seuran historian ensimmäinen vuosikokous pidettiin Kuhmo-talolla 15.maaliskuuta, Ihminen ja Kosmos -tapahtuman yhteydessä. Osallistujia oli kaikkiaan 14. Lukiolainen Ville Meriläinen Kuhmon Iivantiirasta ilahdutti kokousväkeä esitelmöimällä Huovisen tuotannosta.

Seura osallistui yhdessä kainuulaisten nimikkokirjailijaseurojen kanssa Oulun yöttömän yön kirjamessuille 16.-17.toukokuuta. Osastolla oli vilkasta, ja osallistuminen nähtiin hyödylliseksi.

Seura oli jälleen koolla 13.heinäkuuta Kuhmossa, Kuhmon Kamarimusiikin alkajaisiksi Kamarimusiikin Terävässä Päässä järjestetyssä lukijatapaamisessa. Pieneen tilaan pakkautui kaikkiaan 54 kirjallisuuden ystävää kuuntelemaan Hannu Taanilaa aiheesta "Missä Veikko Huovinen sijaitsee Suomen kirjallisuudessa". Vauhdinoton jälkeen Taanila korosti Huovisen tuotannon vakavia aineksia ja jopa toivoi kirjailijan vapautettavaksi humoristin pakkopaidasta.

Seuran suurin ponnistus oli Sotkamon Huovis-seminaari, joka pidettiin Sotkamon lukiolla ja Huovis-näreikössä 6.-7. syyskuuta. Liikunnallista antia seminaariin toi Minna Palokangas-Sirviön ohjaama poikatanssiryhmä. Kirjailija, filosofian tohtori Tero Liukkonen piti antoisan esitelmän Veikko Huovisen monitahoisesta tuotannosta, lausuja Lea Suopelto toteutti kirjailijan toiveen lukemalla "Kansankuvauksen missikilpailusta" ja lukupiirien kuulumiset kertoivat Pekka Kuisma Tampereelta, Taina Hyvönen Kuhmosta ja Risto Brunou Paltamosta. Seminaari huipentui paneelikeskusteluun, johon osallistuivat Tero Liukkonen, Unto Korhonen, Matti-Jussi Pollari, Anneli Piirainen ja Risto Brunou. Osallistujia oli kaikkiaan kahdeksankymmentä.
Seminaarisunnuntaina seikkailtiin Huovis-näreikössä, retkeä isännöi ansiokkaasti Arto Tolonen Metsähallituksesta ja Heinämäen kyläyhdistys hoiti tarjoilut.
 

Seminaarin jälkeinen syksy vedettiin henkeä ja luettiin.

Jäsenet

Vuoden alussa seuralla oli kaikkiaan 256 jäsentä ja vuoden lopussa 350. Seuran pohjoisin jäsen on pellolainen Tarmo Uusitalo. Seura oli viidenneksi suurin Suomen nimikkokirjailijaseuroista. Enemmän jäseniä on Kalle Päätalo -seuralla (700), Arto Paasilinna -seuralla (500), Mika Valtari -seuralla (410) ja Mauri Sariola -seuralla (385). Kirjailijaseuroja on kaikkiaan 44, ja niillä on yhteensä 6279 jäsentä.

Viestintä

Kirjailija muisti jäseniä lämpimällä joulutervehdyksellä ja seura neljällä jäsenkirjeellä. Jäsenrekisterin hoitaja Leena-Marja Tikkanen piti yllä seuran verkkosivuja, joiden kautta viestittiin ajankohtaisista asioista. Yle-Teeman Kirjamaa kävi kylästelemässä Huovisen ja Paltamon lukupiirin luona. Erityisesti paikallislehdet Sotkamo-lehti ja Kuhmolainen pitivät seuran asioita näkösällä, kuten myös Kainuun Sanomat ja Kaleva. Anja Hongisto ryhtyi pitämään leikekirjaa.

Muita sattumuksia

Seura teki mitä toimintasuunnitelmaan oli kirjoitettu eli painatti t-paitoja, esitteitä ja kirjanmerkkejä. Kertomusvuonna niitä kaupiteltiin ja esitteitä jaettiin lukijatapaamisissa.

Kari Väänänen, Marko Röhr ja Marko Karvonen retkeilivät Kainuun kesässä hakemassa kuvauspaikkoja mahdollisesti vuonna 2009 filmattavalle Havukka-ahon ajattelijalle. Sisäkuvauspaikat paikannettiin Puolangan Suolijärvelle, ja 22.heinäkuuta Lentua lumosi filmimogulit niin, että Konsta päässee ikuistettavaksi alkuperäisteoksen inspiraatioiden lähteillä.
Viron Suomi-instituutti pyysi seuran edustajaa esitelmöimään Huovisesta Tallinnassa. Johtokunnan jäsen Touko Siltala kävi asialla.

Yhteistyökumppanit

Seuraa tukivat ja kannustivat jäsenten lisäksi henkisesti, tiloja tarjoamalla tai selvällä rahalla seuraavat toimijat, joita seura lämpimästi kiittää:

Alfred Kordelinin Säätiö
Kuhmo oy
Kuhmon Kamarimusiikki
Lääkäriasema Pulssi, Turku
Metsähallitus
Sotkamon kunta

Lisäksi seuraa tukevat yhteisöjäseninä Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo –pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.Hallinto

Seuran vuosikokouksessa 15.3.2008 valittiin johtokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Eila Valtanen, Kuhmo, puheenjohtaja
Risto Brunou, Paltamo
Anja Hongisto, Kajaani
Anne Huotari, Kajaani,
Pentti Huttunen, Sotkamo, taloustirehtööri
Jarmo Hyvönen, Kuhmo
Kerttu Härkönen, Suomussalmi, sihteeri
Tuula Jakonen, Sotkamo
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Unto Korhonen, Sotkamo
Otto Manninen, Sotkamo
Matti Piirainen, Kajaani
Touko Siltala, Helsinki
Ritva Tapio, Oulu
Leena Marja Tikkanen, Kajaani, jäsenrekisterin hoitaja
Arto Tolonen, Ristijärvi
Jari Tolonen, Sotkamo

Varajäsenet

Jaakko Heikkinen, Paltamo
Asta Huismin, Oulu
Esko Huovinen, Oulu
Arto Kamppinen, Vuokatti
Kari Kinnunen, Sotkamo
Esko Piippo, Kajaani

Kerttu Härkönen valittiin seuran sihteeriksi uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Kokouksissa päätettiin mm hakea apurahoja seuran toiminnalle Wsoy:n kirjallisuussäätiöltä sekä Alfred Kordelinin säätiöltä, tehdä esitteitä, t-paidat sekä kirjanmerkkejä sekä valmisteltiin lukijatapaamisia ja seminaareja ja laskeskeltiin iloisin mielin jäsenten ja eurojen määrää. Johtokunta piti tapoinaan kutsua kokoukseen sekä varsinaiset että varajäsenet.

Talous

Talous kehittyi suotuisasti, koska seuran jäsenmäärä kasvoi, turkulainen Lääkäriasema Pulssi muisti seuraa lahjoituksella ja molemmat apurahahakemukset eli Wsoy:n kirjallisuussäätiölle ja Alfred Kordelinille jätetyt tuottivat toivotun tuloksen. Suotuisaan kehitykseen vaikutti myös se, että seura eli nuukasti ja aikoo vakaasti jatkaa nuukaa elämäänsä. Palkkioita tai matkakuluja maksettiin vain esitelmöitsijöillle ja viestintä hoidettiin niin pitkälle kuin mahdollista sähköpostilla. Alfred Kordelinin avustus on tarkoitus käyttää vuoden 2009 seminaari- ja tapahtumajärjestelyihin, mikä saa vuoden tuloksen näyttämään peräti + 8322 €.

Veikko Huovinen -seuran johtokunta on käsitellyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 8.2.2009 ja päättää esittää sen edelleen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Sotkamossa 8.2.2009.
Eila Valtanen

*********************************

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Seuran synty

Kertomusvuosi oli seuran ensimmäinen.

Suomen nimikkokirjailijat olivat tehneet nettikyselyn parisen vuotta sitten ja tiedustelleet, kenelle suomalaiselle kirjailijalle pitäisi perustaa nimikkoseura. Vastauksissa lähelle kärkeä nousi Veikko Huovinen, jonka kirjallinen ura on kestänyt jo yli 50 vuotta.

Nimikkokirjailijoiden johtokunta otti asian tavoitteekseen, myös muistaakseen kirjailijaa hänen 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Kainuulaista tukea ajatus sai Eino Leino –seuralta, jonka aktiivit, Toini ja Paavo Blomqvist sekä Esko Piippo ryhtyivät toimeen. Näyttelijä Vesa Kaikkonen teki yhteistyötä Huovisen kanssa uuden esityksensä valmistelemisessa ja toimi ystävällisesti tiedustelupartiona. Kirjailija näytti hankkeelle vihreää valoa. Tarkoitus oli tähdätä kirjailijan syntymäpäivään, 7.toukokuuta. Huovinen vietti kuitenkin 80-vuotismerkkipäiväänsä rauhassa ja piilossa, joten seuran perustaminen sai lisäaikaa. Valmisteleva kokous pidettiin 6.5.2007. Kun uutinen seurahankkeesta lähti liikkeelle nimikkokirjailijaseuran verkkosivuilta, jäseneksi halukkaita alkoi tulla tulvien. Ensimmäisen kolmen viikon aikana jäseniä ilmoittautui toista sataa.

Seura perustettiin Sotkamossa, Sotkamon lukiolla 20. toukokuuta 2007 ja sen kotipaikaksi tuli kirjailijan kotikunta Sotkamo. Jouko Marin tallensi kokouksen dvd -levylle. Perustajajäseniä oli 155. Jo ensimmäisen vuotensa aikana seura kasvoi yhdeksi nimikkokirjailijaseurojen suurimmista, sillä vuoden vaihteessa jäseniä oli 256.

Lahjoitukset

Kirjailijan 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi seuraa muistivat lahjoituksin Kainuun Eino Leino -seura, Kainuun metsänhoitajat ry, Kainuun puhelinosuuskunta, Kuhmon kaupunki, Suomussalmen kunta ja Sotkamon kunta.

Logo
Johtokunta päätti hankkia seuralle tunnukseksi logon, joka hyväksyttiin kokouksessa 30.9.2007 Mikko Kurkisen suunnittelemana ja myös kirjailijan hyväksymänä. Seura sai logon käyttöönsä suunnittelijan lahjoituksena.

Tapahtumat
Seura toimi vilkkaasti koko ensimmäisen toimintavuotensa, kiitos aktiivisten jäsenten ja yhteistyökumppaneiden. Kajaanilaiset jäsenet järjestivät ensimmäisen lukijatapaamisen 8.7.2007 Kajaanin runoviikon yhteydessä. Esko Piippo alusti teemasta "Saako vallanpitäjille nauraa". Parikymmentä läsnäolijaa keskusteli varapuheenjohtaja Anne Huotarin johdolla niin innokkaasti, että varattu aika ylittyi puolella tunnilla. Osa matkasi keskustelun jälkeen Vuolijoelle kuulemaan jäsen Vesa Kaikkosen "Konsta etsii kortteeria"-iltaa.

Toinen lukijatapaaminen pidettiin Kuhmon kamarimusiikkifestivaalien yhteydessä 24.7.2007. Kuhmo-talon Shostakovits -konsertissa kuultiin ensin Juha Hurmeen lukemana katkelma Joe-sedästä. Konsertissa esitettiin ensimmäisen kerran Suomessa kokonaisuutena Shostakovitsin Aformalistinen rajok neljälle bassolle, sekakuorolle ja pianolle, parodia musiikin kokemasta yhteiskuntakurista.

Kamarimusiikkikeskuksen Terävässä päässä, entisellä Metsähallituksen kämpällä kuultiin aluksi kansanmuusikko Salla Sepän ilottelua ja sen jälkeen johtokunnan jäsenen, kustannusjohtaja Touko Siltalan katsaus Huovisen tuotannosta. Siltalan mukaan Huovisen tuotanto on kestänyt hyvin läpi vuosikymmenten, ja kirjailijakollegoista esimerkiksi Kreetta Onkeli ja Kari Hotakainen ovat Huovisen ihailijoita.

Hilkka ja Veikko Huovinen osallistuivat tapaamiseen, ja kirjailijan kommentit höystivät keskustelua herkullisesti. Kun kysyttiin, mikä nykyaikana ansaitsisi satiirinsa, kirjailija totesi, että koko roska. Huovinen tuumi, että maailma on muuttunut oudoksi. Nimien, nimikkeiden ja lukuisien lyhenteiden hahmottaminen vaatii paljon työtä, joten satiirin teko nykyajan menosta on kova savotta. Kun Huoviselta tiedusteltiin, miltä huomion tulva oikein tuntuu, tuumasi asianosainen että nuljulta.

Osallistujia oli yhteensä 32. - Illan päätteeksi nälkäisimmät söivät rosvon paistia Kalevala -kylässä.

Esko Piippo esitteli seuran toimintaa syksyllä Helsingin kirjamessuilla. Lukijatapaaminen Oulussa järjestettiin 7.11.2007, kumppaneina WSOY ja Suomalainen kirjakauppa. Kirjailija Huovinen oli mukana, mikä houkutteli paikalle kaikkiaan 110 innokasta Huovisen lukijaa Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-saliin. Kustannusjohtaja Touko Siltala kertoi Huovisen tuotannosta, lukijat purkivat lukukokemuksiaan ja esittivät kirjailijalle kysymyksiä, jotka viestivät suuresta asiantuntemuksesta ja rakkaudesta Huovisen tuotantoon. Kovasti toivottiin uutta luettavaa. Huovinen vaikutti empiväiseltä, mutta kertoi urheilun teemana kiinnostavan. Tuore nykykirjallisuus taas ei erityisemmin kirjailijaa tuntunut kirjailijaa kiinnostavan. Vanhassa vara parempi.

Heikki Sirviö esitteli pro gradu-tutkielmansa perusteella sodan ja rauhan teemaa Huovisen tuotannossa Kajaanin yliopistokeskuksen Senioriakatemian Studia Generalia -sarjassa Kajaanissa 9.12.2007. Kirjailija osallistui myös tähän tilaisuuteen, jossa kiinnostuneita oli 27 henkeä.

Piileskeleväksi itseään kuvannut satiirikko, luonnon ja ihmismielen tulkki tuli siis useita kertoja lukijoittensa näköpiiriin ja tuotti runsaasti iloa kommenteillaan ja läsnäolollaan, mistä seura kiittää kunniajäsentään ja hänen vaimoansa ja perhekuntaansa lämpimästi.

 


Lukupiirit ja kirjalliset tapahtumat
Seuran ensimmäinen lukupiiri käynnistyi Risto Brunoun aloitteesta Paltamossa. Pirkanmaalle suunniteltiin lukupiiriä. Lukijatapaamisten lisäksi ryhdyttiin suunnittelemaan vuodelle 2008 Sotkamoon kaksipäiväistä tapahtumaa, ja suunnitteluryhmään nimettiin Risto Brunou, Tuula Jakonen ja Arto Tolonen sekä myöhemmin Pekka Oikarinen.

Kirjojen välitys
Seura listasi verkkosivuilleen saatavilla olevan Huovisen tuotannon ja lupasi välittää kirjoja myös verkkosivujensa kautta.

Seuran aloitteet, viestintä ja muut toimet
Seura sai nimikkokirjailijoiden verkkosivuille omat sivunsa sekä Kainuun puhelinosuuskunnan lahjoituksena oman sähköpostiosoitteen. Kirjailijan pyynnöstä seura lähestyi MTV-kolmosta toiveenaan Lyhyiden erikoisten uusinta. Kirjailija muisti jäseniä omalla joulutervehdyksellä. Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä. Uusille jäsenille ryhdyttiin lähettämään tervetuliaisviestiä. Verkkosivuille tehtiin lista saatavilla olevista Huovisen teoksista.

Seura tiedotti tapahtumista ja muista toimistaan verkkosivujen lisäksi ilmoituksin ja lehdistötiedottein, joita tehtiin neljä. Kirjailijan elämäntyö oli esillä Kainuun Sanomien, Kalevan, Helsingin Sanomien sekä paikallislehtien Sotkamo -lehti ja Kuhmolainen sivuilla.

Hallinto
Perustavaan kokoukseen osallistui 44 henkilöä. Perustava kokous hyväksyi seuran säännöt ja valitsi johtokuntaan kirjailijan toiveita kuulostellen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Eila Valtanen, puheenjohtaja, Kuhmo,
Anne Huotari, varapuheenjohtaja, Kajaani`
Otto Manninen, sihteeri, Sotkamo,
Pentti Huttunen,taloudenhoitaja, Sotkamo
Touko Siltala, WSOY, Helsinki
Ritva Tapio, Oulu
Arto Tolonen, Ristijärvi
Risto Brunou, Paltamo
Tuula Jakonen, Sotkamo
Unto Korhonen, Sotkamo
Marjatta Sonninen, Sotkamo
Jari Tolonen, Sotkamo
Matti Piirainen, Kajaani
Anja Hongisto, Kajaani
Vesa Kaikkonen, Kajaani
Jarmo Mäkinen, Karkkila
Hanneli Seppänen, Sipoo
Esko Piippo, Kajaani
Asta Huisman, Oulu
Kari Kinnunen, Sotkamo
Esko Huovinen, Oulu
Matti-Jussi Pollari, Kuhmo
Leena Marja Tikkanen, Kajaani, jäsenasiat

Johtokunta kokoontui ensimmäisen toimintavuoden aikana viisi kertaa. Se päätti mm kutsua kirjailijan kunniajäseneksi, hyväksyi seuraan 256 henkilöjäsentä. Yhteisöjäseniksi hyväksyttiin Heinämäen kyläseura, Kainuun puhelinosuuskunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmo Oy, Kuhmolainen, Metsähallitus, Sotkamon Jymy-Pesis ry, Sampo –pankki, Sotkamon metsänhoitoyhdistys, Sotkamo-lehti ja WSOY.

Toimintatavaksi linjattiin pyrkimys siihen, että seuran jäsenet voivat toimia seuran nimissä omilla paikkakunnillaan etenkin lukuharrastuksen virittelyssä. Kirjakauppaa toivottiin käytävän Huuto.net -sivujen tai seuran verkkosivujen kautta. Seura pyrki hörökorvin kuulemaan kirjailijan ajatuksia, joista osa saatiin toteutetuksi.