Yhdistys

Veikko Huovinen -seura

Veikko Huovinen -seura perustettiin kirjailijalle 80-vuotissyntymäpäivälahjaksi ja kirjailijan elämäntyön kunnioittamiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • Veikko Huovisen tuotannon lukemisen ja tuotannosta kirjoittamisen edistäminen
  • Veikko Huovisen elämään ja teoksiin liittyvän aineiston kokoaminen ja arkistointi
  • Veikko Huovisen tuotannon esittämisen, kääntämisen ja julkaisemisen edistäminen kotimaassa ja ulkomailla
  • kirjallisuuteen liittyvän tutkimuksen ja sen tunnetuksi tekemisen edistäminen
  • tehdä tunnetuksi sitä elämänpiiriä, jossa kirjailija on tehnyt elämäntyönsä

Seuran puheenjohtajana toimii Matti-Jussi Pollari Kuhmosta.

Veikko Huovinen-seuran henkilöjäsenmaksu on 20 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 50 euroa. (Vuosikokouksen päätös 13.5.2017)
 

Veikko Huovinen -seura ry:n jäsenrekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Veikko Huovinen -seura ry, yhdistysrekisteritunnus 2161261-2,  kotipaikka Sotkamo
Puheenjohtaja Matti-Jussi Pollari
puh. 045 1775145
sähköposti: veikkohuovinenseura@sotkamo.net
www.veikkohuovinenseura.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Leena Marja Tikkanen
puh. 044 2847606
sähköposti: leenamarja.tikkanen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Veikko Huovinen -seura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen yhteydenpito jäseniinsä, yhdistyksen tapahtumista tiedottaminen ja markkinointi jäsenkunnalle sekä jäsensuhteen ylläpidon vaatimat toimet. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat muun muassa henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite), laskutustiedot sekä muut jäsensuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, joita on kysytty jäsenhakemuksen jättämisvaiheessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä jäsenhakemuksista, sähköpostitse, puhelimitse, jäsentapaamisista ja muista tilanteista, joissa yhdistyksen jäsen tietoisesti luovuttaa tietojaan yhdistyksen käyttöön. Rekisteriin ei yhdistetä tietoja muista mahdollisista tietolähteistä, kuten esimerkiksi tapahtumien osallistujatiedoista tai sosiaalisesta mediasta.

7. Tietojen luovutukset, julkistaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsentietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin jäsen on antanut kirjallisen suostumuksensa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Jäsenrekisteriohjelma on Selkotieto Oy:n Netti-Jäseri. Selkotieto on sitoutunut omalla sopimuksellaan Tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tietojen  suojauksesta vastaa Selkotieto Oy. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä rekisterin käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden luottamushenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus, pyyntö tietojen korjaamisesta tai poistamisesta

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää tietojen korjaamista tai täydentämistä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Pyytäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla. Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan asiakkaalle viipymättä, mutta kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja poistetaan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä tai jäsensuhteen loppumisen vuoksi.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käyttöä yhdistyksen viestinnästä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.